5
taxones
4 aves
1 planta

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Gorrión Cantor Melospiza melodia

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Marzo 3, 2019 05:33 PM PST

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Cornus mas

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Marzo 3, 2019 05:35 PM PST

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Zambullidor Pico Grueso Podilymbus podiceps

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Marzo 3, 2019 05:37 PM PST

Fotos / Sonidos

Qué

Mergo Cresta Blanca Lophodytes cucullatus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Marzo 3, 2019 05:38 PM PST

Fotos / Sonidos

Qué

Pato Friso Mareca strepera

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Marzo 3, 2019 05:40 PM PST