31
taxones
2 peces con aletas radiadas
3 insectos
4 aves
14 otros animales
6 moluscos
2 cromistas
4
4 primicias en la lista de vida

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 05:33 AM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 05:33 AM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Gorrión Cantor Melospiza melodia

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:12 PM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Carpintero de Pechera Común Colaptes auratus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:12 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Gorgojos Subfamilia Bruchinae

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:18 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:21 PM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Sargazos Género Sargassum

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:23 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Cangrejo Costero Morado Hemigrapsus nudus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:26 PM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Sargazos Género Sargassum

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:27 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:29 PM PDT

Descripción

Egg case.

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:29 PM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:31 PM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:31 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:36 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:36 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:38 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:40 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:42 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Cangrejo Dungeness Metacarcinus magister

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:49 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Cangrejo Costero Morado Hemigrapsus nudus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:51 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 02:51 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:06 PM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:11 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:18 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:20 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Garza Morena Ardea herodias

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:30 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:32 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:32 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Cangrejo de Rocas Rojo Cancer productus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:37 PM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Platija Limón Parophrys vetulus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:39 PM PDT

Descripción

A juvenile gull was pecking at it on the beach, then a Bald Eagle flew in and snatched it

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:53 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:53 PM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 03:56 PM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Águila Cabeza Blanca Haliaeetus leucocephalus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 04:05 PM PDT

Fotos / Sonidos

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 04:27 PM PDT

Descripción

Tiny one on an Eelgrass blade.

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 04:28 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 04:33 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Carpintero de Pechera Común Colaptes auratus

Observ.

ewrunn1ng

Fecha

Junio 9, 2019 04:46 PM PDT