5
taxones
4 aves
1 reptil

Fotos / Sonidos

Qué

Calandria Cejas Naranjas Icterus bullockii

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 07:56 AM PDT

Descripción

Adult male, singing

Fotos / Sonidos

Qué

Calandria Cejas Naranjas Icterus bullockii

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 08:42 AM PDT

Descripción

juvenile

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Azulejo Garganta Azul Sialia mexicana

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 11:34 AM PDT

Fotos / Sonidos

Qué

Gorrión Arlequín Chondestes grammacus

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 11:40 AM PDT

Descripción

4 present

Fotos / Sonidos

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 12:08 PM PDT

Fotos / Sonidos

Square

Qué

Paloma Turca de Collar Streptopelia decaocto

Observ.

rhislop

Fecha

Abril 17, 2019 12:14 PM PDT