378_Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

 • Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer
  Uitzending gemist: STOWA YOU TUBE
  https://www.stowa.nl/agenda/archief
  Het meanderen van beken is een natuurlijk proces waarbij de geul van een beek zich verplaatst en, onder invloed van de stroming, buitenbochten eroderen en sediment wordt afgezet in binnenbochten. Eén van de meest gebruikte herstelmaatregelen in (rechtgetrokken) beken is het weer laten meanderen van de geul. De geul wordt weer slingerend aangelegd, zoals op historische kaarten nog zichtbaar is.

  Echter, in herstelde beektrajecten zal er hierna zelden sprake zijn van echte meandering. Veel beken hebben onvoldoende energie om hun oevers te eroderen, en zijn lateraal stabiel, wat wil zeggen dat de geul zich nauwelijks verplaatst door de tijd. Kortom, er is nauwelijks verplaatsing.

  Het promotie onderzoek van Jasper Candel (Wur) heeft laten zien dat er in lateraal stabiele beeksystemen wel scherpe bochten kunnen voorkomen. Dergelijke scherpe bochten worden echter zelden aangelegd in herstelprojecten.

  In dit webinar gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en lateraal stabiele beeksystemen, en stelt hij samen met Mieke Moeleker(Aquon) de vraag: in hoeverre zou de ecologische staat van beken kunnen profiteren van een betere aansluiting met de natuurlijke geulpatronen en bijbehorende morfologische processen?

  Jasper Candel e.a. schreven een artikel over de geulpatronen van beken en de implicaties ervan voor beekherstel. Dit artikel kunt u hieronder downloaden.


 • CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’


  Het meanderen van beken is een natuurlijk proces waarbij de geul van een beek zich verplaatst en, onder invloed van de stroming, buitenbochten eroderen en sediment wordt afgezet in binnenbochten. Eén van de meest gebruikte herstelmaatregelen in (rechtgetrokken) beken is het weer laten meanderen van de geul. De geul wordt weer slingerend aangelegd, zoals op historische kaarten nog zichtbaar is.

  Echter, in herstelde beektrajecten zal er hierna zelden sprake zijn van echte meandering. Veel beken hebben onvoldoende energie om hun oevers te eroderen, en zijn lateraal stabiel, wat wil zeggen dat de geul zich nauwelijks verplaatst door de tijd. Kortom, er is nauwelijks verplaatsing.
  https://www.stowa.nl/agenda/archief


 • In veel beken worden ecologische KRW- en Natura2000-doelen voor waterplanten en vegetatie niet gehaald. Hoewel de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater van beken wel omlaag is gebracht, heeft dit op plekken met slibophoping niet geleid tot voldoende verbetering. Waar komt dit slib vandaan? En wat is het effect van dit slib op de plantengroei? Dit werd onderzocht in een gezamenlijk onderzoek vanuit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en vanuit OBN. Tijdens dit webinar vertellen Roos Loeb (Onderzoekcentrum B-WARE, OBN-onderzoek) en Ellis Penning (Deltares, KIWK-onderzoek) meer over de uitkomsten.


  Uitzending gemist STOWA You Tube

  Studiegebieden vormden de nog vrij natuurlijk functionerende Drentse Aa en Tongelreep, en de sterk beïnvloede Eefsche Beek en Lage Raam, plus een groot aantal beken in oostelijk Nederland waar nog doelsoorten voorkwamen. Met behulp van experimenten in de kas werd onderzocht wat de effecten van slibsedimentatie waren in relatie tot de slib- en oppervlaktewaterkwaliteit.

  De meeste doelsoorten prefereren matig voedselrijke omstandigheden, soms in combinatie met zacht, bicarbonaatarm water. Woekerende waterplanten kunnen daarentegen gebruik maken van nutriënten en koolstof uit het slib, waarmee ze door hun snelle groei een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van veel doelsoorten. Dit vraagt om een aanpak waarin de rol van slib erkend wordt en sedimentatie van voedselrijk slib in beken wordt verminderd.

  Meer weten?

  > STOWA 2022-20 'Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK)

  > STOWA 2021-02 'Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib'

  > STOWA Deltafact 'Grip op beekslib. Herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib in het behalen van KRW- en natuurdoelen voor waterplanten'

 • LIKONA-contactdag
  13.45 u.

  Voordrachten rond recente natuurstudie in Limburg

  Limburgse soorten opnieuw berekend
  – Dirk Maes, INBO
  Positieve invloed van natuur op de gezondheid
  – Esmee Bijnens, UHasselt en OU Heerlen
  Holle wegen: wegravijnen van het Antropoceen
  – Jean Poesen, KULeuven
  Naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen -
  – Lily Gora, ANB
  Hoe reageren Limburgse amfibieën en reptielen op klimaatverandering?
  – Peter Engelen, Natuurpunt vzw
  Natuurbeelden uit 2022
  – Frank Resseler, De Kijkhut
  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/lezingenlikonacontactdag2022
  16.30 u.

  Slotwoord
  – Bert Lambrechts, voorzitter van LIKONA en
  gedeputeerde van Milieu en Natuur
  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdag-natuuronderzoek


 • Heb je de dag gemist? Geen zorgen, de presentaties kun je hier terugvinden:

  1. Ontwikkelingen NLBIF, door Niels Raes (NLBIF node manager).
  2. NLBIF call 2022, door Niels Raes.
  3. NLBIF-challenge 2022, door Niels Raes.
  4. Datakwaliteit en hoe verbeter je deze met behulp van GBIF?, door Jeroen Creuwels, (datamanager NLBIF).
  5. Flora van Caribisch Nederland, door Andre van Proosdij (WEnR).
  6. GBIF Hosted Portals als krachtige oplossing voor online collectieontsluiting, door Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
  7. Natuurgegevens door de verrekijker van een ecologisch adviesbureau, door Chris Driessen (Regelink).
  8. Historisch gegevens: hoe publiceer je die?, door Lia Hemerik (WUR).


 • https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/
  Met een dynamisch energietarief zijn de prijzen voor stroom en gas direct gekoppeld aan de inkoopprijzen op de groothandelsmarkt op dagbasis. Je hebt hiervoor wel een slimme meter nodig die elk moment van de dag je energieverbruik kan meten.

  Als gevolg van dynamische energietarieven kunnen prijzen voor stroom en gas dus sterker schommelen, wat zowel positief als negatief kan uitpakken, vergeleken met variabele tarieven die veel energieleveranciers momenteel eens per maand of elk kwartaal aanpassen.

  Aanbieders van dynamische contracten stellen dat de directe doorberekening van groothandelsprijzen op dagbasis ervoor zorgt dat ze veel minder marge rekenen bij de leveringstarieven. Klassieke energieleveranciers werken met een opslag op de inkoopprijzen, vanwege de kostenrisico's die ze lopen met klanten waarvoor de prijzen minimaal een maand of drie maanden gelijk blijven.

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/

 • https://www.youtube.com/@arisebiodiversity/videos


 • Arise Day 2022 shortened Livestream

  Arise Day 2022 shortened Livestream
  On March 30, we organized the first live Arise Day in Naturalis. We were honoured to have keynote speakers like Toby Kiers and Wieteke Willemen (and André Kuipers, but he's not in this video at the request of his team). We discussed fungal networks, autonomous wildlife monitoring, plastic-poor metabarcoding, AI for species recognition, the irony of awarding a huge stuffed mammoth as a "practicality prize" and much more.
  :00 Introduction - Koos Biesmeijer with Annemarie van Wezel, Pedro Crous and Joost Kok
  8:16 ARISE General - Elaine van Ommen Kloeke
  17:20 (André Kuipers)
  18:18 Five teams: end user value - Elaine van Ommen Kloeke
  20:04 Sampling - Hannco Bakker
  27:08 Sequencing - Kevin Beentjes
  36:00 Monitoring Demonstration Sites - W. Daniel Kissling
  45:43 Digital Species Identification - Jacob Kamminga
  53:02 Biocloud - Chantal Huijbers
  1:01:58 Five teams: questions & answers
  1:07:00 Hackathon: winners announcement - Gerard Schouten and Rob van den Berg
  1:17:07 Biodiversity in our daily lifes - Wieteke Willemen
  1:57:48 180M Observations - Dylan Verheul
  2:11:12 Agouti - Patrick Jansen
  2:28:48 Diversity vs digital twin (1st time) - Paolo Pileggi
  2:42:28 Unstructured data - Victor Heijke
  2:59:18 Xeno-canto - Bob Planqué
  3:15:37 Diversity vs digital twin (2nd time) - Paolo Pileggi
  3:31:58 Underground astronauts - Toby Kiers
  4:06:14 Panel discussion: opportunities & challenges

 • Publicado el diciembre 1, 2022 08:50 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.