Herbes i flors de camps, horts,vores de camins i pobles. Plantes que creixen en indrets mig o molt alterats per l'home o els animals, i que no hi serien sense la presència o acció de l'home.