Plantes medicinals o utilitzades com a medicinals, culinaries o comestibles. Llista de plantes utilitzades com a medicinals en la medicina popular, o segons diversos autors o teories, algunes de les quals no s'ha demostrat el seu efecte beneficiós o s'ha demostrat que no tenen les propietats que se'ls hi creien o diverses contraindicacions.
Més informació sobre l'ús de les plantes com a medicinals, efectes i contraindicacions:
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/herb_All.html