Rafael

Unido: 14.dic.2019 Última actividad: 30.jun.2022 iNaturalist

Sóc naturalista des de petit, i aficionat a les papallones, libèl·lules, més tard als ortòpters i cigales (i els seus cants), ... els diptera tipuloidea i sciarioidea, darrerament a les aranyes i als himenòpters.... intento mostrar el que aprenc determinant els exemplars que estudio, la majoria trobats morts, i fent collages de fotos que recullin els caràcters distintius .... m'agrada mostrar el que he après i soc insistent preguntant el que encara no conec.

http://faunacangrau.blogspot.com/

I have been a naturalist since I was a child, and a fan of butterflies, dragonflies, later the orthoptera and cicadas (and their songs), ... the diptera tipuloidea and sciarioidea, lately spiders and hymenoptera .... trying to show what I learnt by determining the specimens I study, mostly found dead, and making photo collages that pick up the distinctive characters .... I like to show what I’ve learned and I’m insistent on asking what I don’t know yet.

Ver todas