z_burmaa

Unido: 07.mar.2021 Última actividad: 25.mar.2021 iNaturalist

Би биологич биш. Гэвч би загас, шувууд, цэцгэнд хайртай. Байгаль дээрх бүх амьд организмд хайртай. Би ус, намгархаг газарт, тэр дундаа нуур, голуудад илүү хайртай.

Ver todas