Sortida de presentació del Grup de Recerca Botànica

Avui hem fet la sortida de presentació del GRB al Parc del Castell de Montesquiu.L'itinerari ha consistit en una passejada pels jardins del castell, l'obaga del castell, la riera de la Solana i la masia de la Solana. Hem vist 40 espècies diferents entre arbres, arbustos i una orquídia, en un recorregut que no ha arribat als 4 km. Aquí el llistat de les espècies que hem observat:

 1. Espirant de tardor (Spiranthes spiralis)
 2. Til.ler (Tilia platyphyllos)
 3. Teix (Taxus baccata)
 4. Pi roig (Pinus sylvestris)
 5. Roure martinenc (Quercus pubescens)
 6. Alzina (Quercus ilex)
 7. Freixe (Fraxinus excelsior)
 8. Blada (Acer opalus)
 9. Om (Ulmus minor)
 10. Castanyer d'índies (Aesculus hippocastanum)
 11. Arç blanc (Crataegus monogyna)
 12. Acàcia (Robinia pseudoacacia)
 13. Auró negre (Acer monspessulanum)
 14. Boix (Buxus sempervirens)
 15. Auró blanc (Acer campestre)
 16. Moixera de pastor (Sorbus torminalis)
 17. Grèvol (Ilex aquifolium)
 18. Sanguinyol (Cornus sanguinea)
 19. Totellatge (Viburnum lantana)
 20. Avellaner (Corylus avellana)
 21. Ginebró (Juniperus communis)
 22. Fràngula (Frangula alnus)
 23. Emborratxacabres (Coriaria myrtifolia)
 24. Olivereta (Ligustrum vulgare)
 25. Xuclamel atlàntic (Lonicera xylosteum)
 26. Vidalba o didorta (Clematis vitalba)
 27. Esbarzer (Rubus ulmifolius)
 28. Argelaga (Genista scorpius)
 29. Sajolida (Satureja montana)
 30. Pomera borda (Malus sylvestris)
 31. Pollancre (Populus nigra)
 32. Faig (Fagus sylvatica)
 33. Figuera (Ficus carica)
 34. Noguera (Juglans regia)
 35. Moixera (Sorbus aria)
 36. Suguer o saüc (Sambucus nigra)
 37. Heura (Hedera helix)
 38. Freixe d'olor (Fraxinus ornus)
 39. Llorer (Laurus nobilis)
 40. Lledoner (Celtis australis)
Publicado el 10 de octubre de 2021 20:33 por ressotaelspeus ressotaelspeus

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.