Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

Archivos de diario de abril 2021

08 de abril de 2021

Bijen en Hommels in de Benlux - linkjes

Wild Pollinator Count is the flagship citizen science event organised by Wild Pollinators Oceania.

We are researchers and educators who are passionate about wild pollinators!

Wild Pollinator Count is an evidence-based independent project focused on citizen science and pollinator conservation. We run it on our own time with no funding.

https://wildpollinatorcount.com/about-us/

Komend weekend vindt de nationale bijen-telling plaats. Opdracht aan cursisten om hieraan mee te doen.
kijk vast op de website voor meer informatie op de website Home - Nationale Bijentelling
Webinar bijen herkennen - YouTube

Webtools hulp voor bestuivers en bloeibogen.
Met de webtool bloeibogen kun je inschatten welke bijensoorten je in jouw tuin kunt verwachten.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27539

Zweefvliegen van Nederland en België, Andre Schulten NJN
https://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/product/zweefvliegen-van-nederland-en-belgie

Veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen, Steven Falk, EIS Naturalis
https://www.bestuivers.nl/beheer/artikelen/id/1410/vandaag-verschenen-veldgids-bijen-voor-nederland-en-vlaanderen

Basisgids Wilde Bijen, Pieter van Breugel, KNNV
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/basisgids-wilde-bijen-1.html

Publicado el abril 8, 2021 03:10 TARDE por optilete optilete | 2 comentarios | Deja un comentario

Literatuur en sleutels | aculea.be

<!DOCTYPE html>Literatuur en sleutels | aculea.be

Literatuur & Determinatiesleutels

Op deze pagina lijsten we literatuur en determinatiesleutels op die je kunnen helpen bij het bestuderen van bijen. Voor wat betreft de determinatiesleutels beperken we ons tot de kwaliteitsvolle Nederlandstalige sleutels die gratis online beschikbaar zijn. Jammer genoeg omvat deze selectie niet alle genera die in België rondvliegen en kan het zijn dat er af en toe een soort ontbreekt die ondertussen tot in de Lage Landen geraakt is. Indien je je graag verder wil verdiepen in het determineren van bijen kan je met ons contact openmen en kunnen we meer determinatiesleutels aanleveren. Het gaat in dat geval wel vaak om Duits-, Frans- of Engelstalige sleutels die meer soorten bevatten dan er in België voorkomen.
Bijen Veldgids voor Nederland en Vlaanderen


Nederlandstalige bewerking van de Engelse bijen veldgids voor Groot-Brittannië en Ierland, aangevuld met een soortenlijst van de in Nederland en Vlaanderen voorkomende bijensoorten. Classificatie, de levenscyclus, vliegtijden of het seizoen, maar ook de eigen biotoop van de bijen komt uitgebreid aan bod. Naast uitgebreide familiebeschrijvingen zijn er bij de 275 soortbeschrijvingen steeds één of meer kleurenfoto's en vermelding van herkenning, variatie, vliegtijd, habitat, bloembezoek, nest, verspreiding in Nederland en Vlaanderen, parasieten en commensalen. Determinatiesleutels zijn aanwezig, maar niet alle soorten zijn opgenomen.


Een must-have voor elke bijenliefhebber die soorten op naam wil leren brengen! Te koop met Natuurpunt leden korting via de Natuurpunt webwinkel.
Basisgids Hommels


EIS Kenniscentrum Insecten publiceerde een erg toegankelijke Basisgids Hommels. De gids is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over het herkennen van verschillende hommelsoorten. In dit handzame boekje komen alle algemene en schaarse Nederlandse hommelsoorten aan bod. Het is geÏllustreerd met prachtige tekeningen van Jeroen de Rond en van elke soort zijn bovendien heldere kleurenfoto's opgenomen. Een determinatiesleutel en toelichtende teksten maken duidelijk waar je op moet letten bij het herkennen van de soorten. 
 

Gratis de digitale versie downloaden of de papieren versie bestellen kan hier.
Halictidae van België


In dit boek (A4; 517 pagina's) behandelt de auteur, Alain Pauly, de bijenfamilie Halictidae. Aan de hand van identificatiesleutels kunnen de 84 soorten die in België voorkomen op naam worden gebracht (genus Lasioglossum, Halictus en Sphecodes). Daartoe is het boek overvloedig geïllustreerd met ruim 1200 kleurfoto's. Het boek geeft bovendien voor elke soort een gedetailleerde beschrijving van de ecologie, de biotopen, de verspreiding, de fenologie, enz. Het sluit af met een analyse van de verschillende factoren die het voortbestaan van deze bijen in België bedreigen en bespreekt beschermingsmaatregelen.


De identificatiesleutels zijn gratis te downloaden via de links onderaan deze pagina. Details om het volledige boek aan te kopen vind je hier.
De Nederlandse Bijen


Ruim 350 soorten wilde bijen uit Nederland en België komen aan bod in dit boek: herkenning, verspreiding, leefwijze, ecologie, bescherming en beheer. Elke soort heeft een eigen verhaal. Welke bloemen bezoeken ze? Waar en hoe maken ze hun nest? Een gedegen en fraai vormgegeven naslagwerk, voorzien van uitgebreide inleidende hoofdstukken waarin je meer te weten komt over o.a. de bouw van een bijenlichaam, bijenonderzoek en -studie, landschapstypes en geassocieerde bijen,... Kortom een onmisbaar boek voor mensen die een stevige basiskennis willen vergaren.


Gratis de digitale versie downloaden of inlezen kan hier.
Vereenvoudigde sleutel voor Belgische bijengenera


In samenwerking met Natagora en het SAPOLL project werd door Natuurpunt Studie een toegankelijke sleutel ontwikkeld om beginners wegwijs te maken binnen de verschillende genera wilde bijen die je in onze regio kan aantreffen. Het herkennen van bijen tot op genus niveau (Zandbijen, Metselbijen, Wolbijen, Maskerbijen, ... ) wordt zo nog een stuk eenvoudiger. 

Ideaal om uit te testen in de tuin op zonnige lente- en zomerdagen. Je kan de sleutel hier downloaden.
Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden


Naast een algemene inleiding over (bovengronds nestelende) bijen bevat dit handige boekje een sleutel om tot op genus niveau te determineren. Voorts zijn er voor 7 genera specifieke sleutels aanwezig om tot op soort te determineren. Het gaat om genera die bovengronds nestelen of op deze soorten parasiteren. Tot slot worden de soorten uit de sleutels allemaal kort besproken naar hun herkenning, levenswijze en bloembezoek.

Je kan de sleutel hier downloaden.
Atlas van de hommels van België en Noord-Frankrijk

In het kader van het Interregproject Samenwerken voor bestuivers (SAPOLL) werd in 2019 een hommelatlas samengesteld met alle verspreidingsdata van de afgelopen 200 jaar uit België en Noord-Frankrijk. Deze atlas bevat ook heel wat ecologische informatie van alle 31 soorten. Tot slot vind je er ook heel wat tips om een hommelvriendelijke omgeving te creeren.


Je kan de sleutel hier downloaden.Determinatiesleutels per genus


Met onderstaande sleutels kan je uitsleutelen tot op soort, maar een binoculair is nodig:


 • Anthidium (Wolbijen) - PDF

 • Anthophora (Sachembijen) - PDF

 • Chelostoma (Klokjesbijen) - PDF

 • Coelioxys (Kegelbijen) - PDF

 • Colletes (Zijdebijen) - PDF

 • Halictus (Groefbijen) - PDF


 • Hylaeus (Maskerbijen) - PDF

 • Lasioglossum (Groefbijen) - PDF


 • Megachile (Behangersbijen) - PDF

 • Melitta (Dikpootbijen) - PDF

 • Nomada (Wespbijen) - PDF

 • Osmia & Hoplitis (Metselbijen) - PDF

 • Sphecodes (Bloedbijen) - PDF


 • Stelis (Tubebijen) - PDF


Voor de onderstaande genera kan je op onze site terecht voor een opleiding waarin we aan de hand van veldkenmerken de meest voorkomende soorten van ons land behandelen:


© All rights reserved.


Publicado el abril 8, 2021 07:22 TARDE por optilete optilete | 2 comentarios | Deja un comentario

11 de abril de 2021

Fotogids ZWEEFVLIEGEN Versie 2.0

Bij Versie 2.0
Een kleine discussie op het vliegenforum van www.waarneming.nl was de aanleiding om deze
gids vorm te geven, daarbij gebruik makend van de talloze haarscherpe foto’s van levende vliegen
–overigens niet alleen van Nederlandse, maar uiteindelijk ook van Belgische, Spaanse, Engelse en
zelfs Russische waarnemers/fotografen. Hartelijk dank aan alle fotografen voor het beschikbaar
stellen van hun beeldmateriaal, zonder dat had deze gids geen leven gehad. Ook veel dank aan
de mensen van Waarneming.nl voor het publiceren van deze gids. En niet in de laatste plaats
dank ik Menno Reemer voor het mogen gebruiken van de gegevens uit zijn Veldgids, voor zijn
tips, verbeteringen en aanvullingen.
Mocht je door deze gids geboeid raken en meer willen weten over deze bijzondere insecten dan
is het raadzaam om tenminste (voor een paar euro) de zweefvliegentabel van Aat Barendregt
(2001) aan te schaffen via www.jeugdbondsuitgeverij.nl .
In deze 2e versie is veel veranderd. De gids is interactief gemaakt door Bart van Hoogstraten,
waarvoor dank. De stand van de pagina’s is aangepast aan het beeldschermformaat, wat het
geheel veel compacter maakt. De tabel is verbeterd. Veel foto’s zijn vervangen door betere en de
teksten op de afbeeldingen zijn weggelaten. Dit vraagt iets meer van de gebruiker, maar de foto’s
komen zo wel volledig tot hun recht. Het oog wil immers ook wat. En dat is een belangrijke
functie van deze gids: een beeld geven van de veelvormigheid van zweefvliegen. Laat het dan een
opstap zijn naar het echte werk. Mocht je door deze gids geboeid raken en meer willen weten
over deze bijzondere insecten dan is het raadzaam om tenminste (voor een paar euro) de
zweefvliegentabel van Aat Barendregt (2001) aan te schaffen via www.jeugdbondsuitgeverij.nl .
In deze gids is de naamgeving van ‘De Nederlandse Zweefvliegen’ (Nederlandse fauna 8, 2009)
aangehouden, een enkele uitzondering daargelaten. Zo is bijvoorbeeld Olbiosyrphus inmiddels
verhuisd naar het genus Xanthogramma.
Met deze gids kunnen alle algemene en veel zeldzame Nederlandse soorten op naam worden
gebracht. Maar deze gids is niet volledig. Hoe graag ik ook zou willen. Van de ongeveer 320 in
Nederland waargenomen soorten zijn de meeste beschreven. Van de ontbrekende soorten is
eenvoudigweg geen (betrouwbaar) beeldmateriaal beschikbaar. Daarom is het bij determinatie
belangrijk dat alle kenmerken kloppen, te beginnen bij de algemene genus-kenmerken.
Tot slot is een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats. Laat je niet in de luren leggen door de
vaak haarscherpe foto’s, want de meeste zweefvliegen zijn amper één centimeter groot.

André Schulten, 2014

https://old.waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf

Publicado el abril 11, 2021 03:59 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Webtools voor bijen


Eén van de belangrijkste manieren om bestuivers te ondersteunen is door te zorgen voor voldoende leefgebied. Daarbij gaat het vooral om ‘Bed & Breakfasts’: geschikte plekken waar ze hun nest kunnen maken, het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van voldoende geschikte bloemen die nectar en pollen leveren.

Het belang van maatwerk

In Nederland leven honderden verschillende soorten bijen en zweefvliegen. Ze verschillen van elkaar in hun voorkeur voor bepaalde soorten bloemen, en de manier waarop ze een nest maken. Voor het succesvol ontwikkelen van initiatieven ter bescherming van bestuivers, is het belangrijk dat ze aansluiten bij de wensen van soorten die ter plaatse (kunnen) voorkomen. Wageningen University & Research en Naturalis Biodiversity Center hebben hiervoor in samenwerking twee handige webtools ontwikkeld. De online tools bieden een helpende hand bij het creëren van bed & breakfasts voor bestuivers, met praktijkgerichte tips, toegespitst op specifieke terreinen en regio’s.

Webtool ‘Hulp voor Bestuivers

Bij het inrichten van een terrein dat extra leefgebied biedt aan bestuivers loont het om te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de soorten die in de desbetreffende regio voorkomen, en passen bij de werkzaamheden op het terrein. De webtool ‘Hulp voor bestuivers’, ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met Stainless Media, geeft terreineigenaren een advies op maat. Het advies bestaat uit een keuzepalet van maatregelen voor de aanleg van voedselbronnen en nestgelegenheid voor bestuivers, en praktische vuistregels voor aanleg en onderhoud daarvan. De webtool is tot stand gekomen binnen onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers, gefinancierd door het ministerie van LNV.

Een bloemenrand langs het perceel is nu eenvoudig samen te stellen dankzij de ontwikkelde webtools van WUR en Naturalis

De Bloeibogen webtool

De Bloeibogen-webtool vult dit aan door de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerd gebied inzichtelijk te maken en geeft vervolgens gericht plantadvies. De site toont je hoe je de wilde bijen in jouw omgeving kunt helpen door het maken van een bloeiboog: een samenstelling van verschillende wilde planten met verschillende bloeiperiodes door het jaar heen, om de verschillende bijensoorten van voedsel te voorzien. Via de webtool kun je gericht kijken welke planten je nog moet toevoegen aan de huidige vegetatie, om de bloeiboog compleet te maken.

De webtool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van bijensoorten en hun voedselplanten en is ontwikkeld door de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en ECOgoggle. De informatie over de planten, bijen en hun interactie is afkomstig uit gegevens van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten, Waarneming.nl en het Nederlands soortenregister.

Dit stukje land fungeert nu als een ware bijen-oase dankzij de vele wilde bloemen

Voor de groene vingers

Beide webtools kunnen door een breed publiek ingezet worden, en zijn met name interessant voor mensen die zich bezighouden met de inrichting van groenvoorzieningen, bijvoorbeeld gemeenteambtenaren en terreinbeheerders, maar ook landschapsarchitecten, tuinontwerpers, agrariers en burgers. Daarnaast kan de tool ook worden gebruikt voor educatieve doeleinden voor zowel jong als oud, alsook activisten met groene vingers.

Aan de slag

Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl zijn beide ontwikkeld met het doel de biodiversiteit te verhogen door middel van het aantrekken van wilde bijen, door eigen initiatief, of als gezamenlijke wens. De webtools zijn zo ingericht dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn en gratis openbaar gebruikt kunnen worden. Ontdek het zelf en neem een kijkje op bloeibogen.nl en hulpvoorbestuivers.nl, en zet je in voor de bestuivers bij jou in de buurt!

Meer informatie

Tekst: Annet Jongman, Wageningen University & Research en Amy van Nobelen, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Anjo de Jong; Dianne Sanders; Wim Dimmers

Publicado el abril 11, 2021 06:20 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

12 de abril de 2021

Themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen.

Een themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina’s komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden, Onderwijs en educatie en Beheer. Artikelen gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast beheer voor bijen en onderzoek aan wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers. Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving, en vooral voor wie daadwerkelijk aan de slag wil!

Download hieronder het volledige nummer of per artikel:


Publicado el abril 12, 2021 09:26 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

13 de abril de 2021

Zoekkaart Bijen in de Tuin

Publicado el abril 13, 2021 07:44 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

The EWU Biology Department faculty will be sharing their expertise in short videos and live Q&A's on iNaturalist

Live Q&A's and Videos
The EWU Biology Department faculty will be sharing their expertise in short videos and live Q&A's on iNaturalist. Find out about a plethora of plants and wildlife! Each day a different subject will be highlighted following the schedule below. Links to the videos and live Q&A Zoom sessions are posted here on the iNaturalist project pages.

4/16

EWU Birds and Mammals video link posted

Live Birds and Mammals Zoom Q&A @ 4:30pm with Dr. Peggy O’Connell and EWU Students Sarah Deshazer and Curtis Mahon
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83572231480?pwd=ek9qbmtyKzZ4dmhTSXE1bUtqWVlpZz09
Meeting ID: 835 7223 1480
Passcode: 980230

4/17

EWU Plants video link posted

Live Stream - Moving Bees into the West Plains Beekeepers Association’s Apiary @ 12pm
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82426251886?pwd=M3BBWlNkZ05YYlo2UzRWUkF5Mnlydz09
Meeting ID: 824 2625 1886
Passcode: 983404

4/18

EWU Ticks and other Arachnids video link posted

4/19

EWU Aquatic Life video link posted
Live Aquatic Insects Zoom Q&A @ 4:30pm with Dr. Camille McNeely
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83572231480?pwd=ek9qbmtyKzZ4dmhTSXE1bUtqWVlpZz09
Meeting ID: 835 7223 1480
Passcode: 980230

4/20

EWU Mushrooms and Lichens video link posted
Live Mushrooms and Lichens Q&A @ 4:30pm with Dr. Jessica Allen, EWU and Amy Gray from Spokane Falls Community College
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83572231480?pwd=ek9qbmtyKzZ4dmhTSXE1bUtqWVlpZz09
Meeting ID: 835 7223 1480
Passcode: 980230

4/21

EWU Insects video link posted
Live Insects Q&A @ 4:30 pm with Dr. Justin Bastow
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83572231480?pwd=ek9qbmtyKzZ4dmhTSXE1bUtqWVlpZz09
Meeting ID: 835 7223 1480
Passcode: 980230

4/24

Earth Day BioBlitz Meet-up
Final wrap-up to show off and discuss what everyone has found in our parks! EWU faculty and students will discuss findings and answer questions.
Apr 24, 11am
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81699452063?pwd=My9uZU9FeUl4a3N0eGtNVlpHR1Badz09
Meeting ID: 816 9945 2063
Passcode: 982028

Publicado el abril 13, 2021 07:50 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

The Importance of Pollinators – A talk by Steven Falk

Het nieuwste van Dave Goulson
https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

0:55 Gardening for Bumblebees
15:17 How to make Medlar Cheese
19:18 Why we all need to learn to love insects | Dave Goulson | TEDxBratislava
6:33 Dave Goulson – Growing Flowers to Save the World #FOODTALK
[ITALIAN BELOW] “There are many thousands of species of insect that pollinate, and between them they pollinate 87% of all the ...
25:51 Rewild your garden!
20:11 A tour through my bee-friendly garden in July
5:12 Biology Professor David Coulson talks about bumblebees and more..

55:23 The Importance of Pollinators – A talk by Steven Falk
CumbriaWT
The latest online event from the Get Cumbria Buzzing team. Steven Falk, one of Britain's leading natural historians, discusses the ...
https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

Publicado el abril 13, 2021 08:09 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

15 de abril de 2021

Hommels 2020 en dagvlindergids Midden Europa & The Bees of the World.pdf

Jaarverslag 2020 met informatie over hommels
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf

Jaarverslag 2019 met informatie over hommels
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d7b4a2ed-7255-4acb-9d8c-4f0741f05aec.pdf

A Photographic Guide
BUTTERFLIES of Central Europe & Britain
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/0b095bc2-0387-4785-9f7e-5f7a987b3468.pdf

De bijen en dagvlinders van Overijssel: trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden
https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=749&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

Michener, 2007 The Bees of the World.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a849d4c8dd041c9c07a8e4c/t/5ad3bc968a922d44a4728936/1523825933048/Michener+2007+The+Bees+of+the+World.pdf

Vosje vliegt graag op (aal)bes
Sachembijen zitten op longkruid (en andere ruwbladigen)

Soort bepaal je op waardplant, kleur, grootte, vliegtijd

Goede plekken voor hommels:
Grebbedijk, Uiterwaarden,
-VlinderIdylle
-Werk aan de Uitweg
-Onderaan de Wageningse berg
-Arboretum bovenop de berg

-Bloeiende bramen

, bloeiende wilgen

Publicado el abril 15, 2021 07:14 TARDE por optilete optilete | 3 comentarios | Deja un comentario

Bijen en Hommels in de BeneLux - linkjes v2

https://forum.inaturalist.org/t/bee-and-wasp-photo-tips-to-get-species-grade-ids/20736

https://aculea.be/studie/fotografie

My suggestion for taking photo’s for identifying Solitaire & Bumble Bees (Family Apidae), is to take pictures in different views, as explained in the link https://aculea.be/studie/fotografie 2 and based on the structure characteristics in the (identification keys in the) YouTube videos https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/wespbijen and https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/zandbijen.

Bijengidsje-2021: 15 SOORTEN BIJEN, HOMMELS EN ZWEEFVLIEGEN
die in het voorjaar in je tuin vliegen
https://www.nationalebijentelling.nl/wp-content/uploads/2021/02/Bijengidsje-2021.pdf

IVN Op Padcast #5. Wilde bij met Anneke
https://open.spotify.com/episode/2Pa4IcA2G4LscWb7nV657u?si=qIilYEbySSiQl03QNsnvxA&nd=1

Bijen in je tuin
http://www.denederlandsebijen.nl/CursusWildeBijen/BijenkalenderTuinen/bijensoorten.pdf

Bijen / bees - 103 video's van bijen in Nederland
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDSS1SUeiGx8y9I5epaqmuDjsmbRUeij

Publicado el abril 15, 2021 08:28 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario