Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

Archivos de diario de mayo 2021

20 de mayo de 2021

24 de mayo de 2021

Nieuwe app met excursie-fietsroutes door Nederlands landschap


Nieuwe app met excursie-fietsroutes door Nederlands landschap

Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Het gaat om zes bijzondere fietsroutes die aan de hand van kunst een link leggen tussen heden, verleden en toekomst van het landschap.

Foto van het kunstwerp Exposure van Antony Gormley
Exposure van Antony Gormley

Bijzonder: Op basis van de GPS op zijn mobiele telefoon krijgt de fietser in zijn oortje routeaanwijzingen en informatie over het gebied waar hij dan fietst, zonder steeds de telefoon erbij te hoeven pakken. Onderweg zijn een aantal stops waar op de telefoon historische kaarten en schilderijen van oude meesters én hedendaagse kunstenaars verschijnen. De fietser beleeft zo hoe de oude meesters eeuwen geleden datzelfde landschap voor zich zagen en vastlegden, maar ook hoe jonge kunstenaars dit landschap nu ervaren. De fietser wordt uitgenodigd om letterlijk bij het landschap stil te staan en met een andere, nieuwe blik naar het landschap te kijken.


Primeur: een afwisselende fietstocht


Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland heeft vandaag de primeur. Het gaat om een afwisselende fietstocht van ongeveer 35 kilometer met acht stops, die langs het Markermeer, de groenzones van Lelystad en de Oostvaardersplassen voert over vrij liggende fietspaden, waarbij de verhalen en geschiedenis van het landschap centraal staan. De route start bij het buitencentrum Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer in Lelystad.

Naast Nieuw Land verschijnen de komende maanden in nog vijf gebieden die kenmerkend zijn voor de identiteit van Nederland fietsroutes met audiotour: de duinen van Schoorl en de nationale parken Weerribben Wieden, Lauwersmeer, NL Delta en het Dwingelderveld. De app Meesterwerk is te downloaden via de Google Play store of de Apple store. Meer informatie is te vinden op beleefdenationaleparken.nl.

De app is één van de projecten van ‘Ode aan het Landschap’. Het is de eerste in een nieuwe opzet van themajaren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), in samenwerking met meerdere, wisselende, partners. Was tot nu toe vooral het doel van de themajaren het aantrekken en spreiden van zoveel mogelijk (inter)nationale toeristen, vanaf dit jaar ligt de nadruk, naast spreiding van bezoek, op een maatschappelijke opgave - in 2021 meer kennis, aandacht en waardering genereren voor het Nederlandse landschap.Publicado el mayo 24, 2021 02:25 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

30 de mayo de 2021

Na de ziekte van Lyme langdurige klachten

Ruim een kwart van de mensen met de ziekte van Lyme houdt, ook na de behandeling, langdurige klachten die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Het gaat hier om klachten zoals vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij mensen zonder de ziekte van Lyme, maar minder vaak en minder ernstig dan bij lymepatiënten. Dit blijkt uit het grootschalige Nederlandse onderzoek LymeProspect, uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ....
https://www.rivm.nl/nieuws/vaker-aanhoudende-klachten-na-ziekte-van-lyme

Publicado el mayo 30, 2021 10:45 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

31 de mayo de 2021