05 de junio de 2023

455.Ecology and Evolution seminars Royal Society Publishing

 • In de maand mei doen we een maand lang niets aan ons gazon. Dit zorgt voor heel wat bloemen, voedsel voor bijen en vlinders. Maar hoe moet het daarna verder met ons gazon om blijvend goed te doen voor al dat leven? En hoe beheer je eigenlijk het beste je gazon? Je ontdekt het in het webinar "Wat met mijn gazon & tuin na Maai Mei Niet" werd op 31 mei om 20.00 uur georganiseerd door Velt, vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Je kunt t/m 20 juni via de button het webinar terugkijken. https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/

 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

 • Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution. https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q#:~:text=Species%20respond%20idiosyncratically,Download%20slides
  Species respond idiosyncratically to environmental variation, which may generate phenological mismatches. We assess the consequences of such mismatches for solitary bees. During 9 years, we studied flowering phenology and nesting phenology and demography of five wood-nesting solitary bee species representing a broad gradient of specialization/generalization in the use of floral resources. We found that the reproductive performance and population growth rate of bees tended to be lower with increasing nesting–flowering mismatches, except for the most generalized bee species. Our findings help elucidate the role of phenological mismatches for the demography of wild pollinators, which perform key ecosystem functions and provide important services for humanity. Furthermore, if climate change increases phenological mismatches in this system, we expect negative consequences of climate change for specialist bees.

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q?cb=functi D. Vázquez et al. (2023) Phenological mismatches and the demography of solitary bees. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 290(1990)


 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://api.cassyni.com/api/calendar/user/VtmfSNDzSSD3R6DRfdovxS

 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://open.spotify.com/show/6g6LbBwrPBBiyrGemnGi4o?si=021075f1bc4f4d57&nd=1
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos
  https://www.youtube.com/@kuleuven

 • De meeste mensen kennen fungi vooral als populair beleg voor pizza’s. Hen wacht tijdens dit wetenschapscafé een avond vol verrassing en verwondering. Fungi, of zwammen in het Nederlands, vormen inderdaad champignons en andere paddenstoelen – sommigen toch – maar leiden ook daarnaast een buitengewoon fascinerend bestaan. Hoewel ze een paar honderd jaar geleden nog als planten geklasseerd werden, vormen ze een apart ‘rijk’ in de indeling van het leven, net zo verschillend van planten, als dieren van bacteriën. Ze overleven op de gekste plaatsen (diep onder de grond, in onze lichaamsholten, en zelfs in de ruimte), verteren de gekste dingen (hout, aardolie, …) en hebben geen twee, maar meerdere, soms wel honderden geslachten. Ze werken samen met bomen die ze verbinden met hun soortgenoten, om te communiceren, maar ook om voedingsstoffen uit te wisselen. Ze vormen partnerschappen met algen en bacteriën in de vorm van korstmossen: mini-ecosystemen die zelfs rotsen kunnen verteren en zo pionieren op plaatsen waar geen ander leven mogelijk is. Ze infecteren mieren om er zombies van te maken, doen ons voedsel bederven, strelen als truffels onze smaakpapillen en bieden onderdak aan kabouters. OK, dat laatste is gelogen, maar enkel dat laatste. Welkom in de wondere wereld der fungi!

  Met Mieke Verbeke (UGent) en Danny Haelewaters (DNA-analist).
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos


 • Biodiversiteit. Waar gaat de natuur naartoe?
  Gent - 29 maart 2022
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Biodiversiteit is hot, hotter, hotst. Letterlijk én figuurlijk. Nooit eerder werd onze biodiversiteit zo fel belaagd.
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Hoe meer divers onze natuur is, hoe beter ze bestand is tegen pakweg klimaatverandering, invasieve exoten en andere actuele uitdagingen. Biodiversiteit kan ook bijdragen tot onze gezondheid. Maar wie kan wat ondernemen in de nabije toekomst? Welke evoluties kunnen we verwachten? In dit wetenschapscafé gaan we na waar de natuur naartoe gaat, of hoe wij er een loopje mee nemen.

  Enkele vragen die aan bod kunnen komen:

  Hoe meten wetenschappers biodiversiteit?
  Is het zo slecht gesteld met onze diversiteit als de media ons doen geloven?
  Wordt biodiversiteit internationaal met dezelfde parameters vergeleken?
  Hoe zit het met de score van België in vergelijking met de rest van de wereld?
  Wie of wat zijn de grote boosdoeners?
  Zouden we niet beter de natuur gewoon met rust laten zodat die kan herstellen?
  Is het per definitie zo dat minder diversiteit slecht nieuws is of heeft het ook iets positiefs in zich?
  Hoe kan biodiversiteit bijdragen aan ons mentaal welzijn en fysieke gezondheid?
  Heeft actie in eigen tuin zin of is dit vechten tegen de bierkaai?
  Hoe is het met de biodiversiteit gesteld in landbouwgebied en in onze natuur- en bosgebieden en kan dit nog hersteld worden?
  Gasten
  An Deschrijver
  An De Schrijver is onderzoeker en docent ecologie en natuurbeheer aan HOGENT. Ze is coördinator van twee onderzoeksteams binnen HOGENT die op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld hoe biodiverse graslanden hersteld kunnen worden, biodiversiteit in bossen of eigen tuin, of hoe biodiversiteit kan ingezet worden in de zorg.

  Jan Mertens
  Jan Mertens is onderzoeker en docent groen- en natuurbeheer aan de UGent. Hij is verbonden aan het Forest & Nature Lab van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en focust zich vooral op het herstel en de evolutie van ecosystemen op gronden die vervuild, verrijkt of op een andere manier menselijk verstoord zijn

  Moderator
  Kim Verhaeghe
  Kim Verhaeghe is redacteur en nieuwscoördinator bij Eos Wetenschap.

  Waar en wanneer
  Dit wetenschapscafé vindt plaats op dinsdagavond 29 maart 2022 in Eetcafé Toreke (Vlotstraat 22, 9000 GENT) van 19.45u tot 21.30u. Je kunt dit café ook online volgen via ons Youtubekanaal.

  Inschrijven?
  Niet nodig! Iedereen welkom.

  Wil je graag vooraf eten in Eetcafé Toreke? Reserveer dan je pasta (bolognaise/veggie) via deze link.

  Vertel ons wat je ervan vond!
  We horen graag jouw mening. Zo graag dat we onder alle respondenten twee EOS mini-abonnementen verloten. Vul dus snel ons evaluatieformulier in!
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Interessante artikels / links
  Biodiversity.be – Belgisch platform biodiversiteit voor wetenschap, beleid en praktijk (Engelstalig)

  Dikketruiendag 2020 – thema biodiversiteit
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Europees Parlement – Het verlies aan biodiversiteit: waarom is dit een probleem en wat zijn de oorzaken?

  Knack - Achteruitgang biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met menselijk welzijn

  Europees Parlement vraagt bindende doelstellingen voor biodiversiteit

  De Standaard - Niets doen zal ons nog veel meer geld kosten
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm


 • Publicado el 05 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  04 de junio de 2023

  452.Online GroenLunch Natuurinclusieve zonneparken; de nieuwe Friese standaard!

  https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

  De klimaatcrisis en biodiversititeitscrisis kun je niet los van elkaar zien. De FMF streeft naar een natuurinclusieve energietransitie. Energieplannen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolens moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten. Als FMF maken we ons hier sterk voor. Ieder energieproject levert winst op voor de natuur!

  De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij hoort een Regionale Energie Strategie (RES) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons Friese landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Friesland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat onze provincie aantrekkelijk en leefbaar blijft voor mens en natuur.

  Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken. Tijden de online GroenLunch op 27 juni a.s. laten we ons door Kay Cesar (senior scientist TNO en voorzitter consortium Zon in Landschap) informeren over natuurinclusieve zonneparken. En we gaan in gesprek met Sietske Poepjes (gedeputeerde provinsje FRL), Wiebe Bouma (directeur Landschapsbeheer Friesland), Ellen Bruins Slot (voorzitter Ús Koöperaasje) en Suzanna Bekkema (programma manager Friese Milieu Federatie). Om de Friese RES natuurinclusief te maken ligt er nog flink veel werk. We gaan in gesprek over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die we zien in Friesla

  https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

  De presentaties:

  Presentatie Kay Cesar Presentatie Suzanna Bekkema

   

 • Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen
  Er is momenteel heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar natte teelten. Dit zijn (landbouw)gewassen die goed gedijen bij hoge grondwaterstanden zoals lisdodde, wilgenteelt en cranberryteelt. Maar is dit een goed alternatief voor boeren in de veenweidegebieden en is er voldoende afzetmarkt? Op dit moment wordt daar op verschillende plekken in Nederland onderzoek naar gedaan, onder andere in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en in It Bûtenfjild (Better Wetter). Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn.

  Sprekers tijdens de Groenlunch Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen zijn:

  -Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga en initiatiefnemer Better Wetter)
  -Frank Lenssinck (Directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie centrum tevens innovatiemanager Dairy Campus)

 • https://lc.nl/friesland/heerenveen/Iedereen-zijn-eigen-dierentuintje-28370366.html
  In deel 6 kijken we met een ‘biodiversiteitsblik’. Lector Arjen Strijkstra brengt in kaart op welke plekken veel verschillende insectensoorten kunnen voorkomen, en waar heel weinig.
  Bioloog Arjen Strijkstra analyseert de biodiversiteitscrisis. 'Als dieren alleen nog in stedelijke omgeving kunnen leven, heb je ze eigenlijk al
  NBV Bijenhoudersvereniing
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0
  Op 28 september 2021 organiseerde de NBV een publiek webinar over biodiversiteit, toegespitst op bijen en de bijenhouderij.

  min. 03:33 | Inleiding Koos Biesmeijer | Directeur Naturalis
  Koos Biesmeijer neemt deelnemers mee in biodiversiteit in algemene zin. Na zijn inleiding is er kort de tijd voor het stellen van vragen

  min. 28:23 | Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog
  Vanuit zijn rol als lector Bijengezondheid (hogeschool Van Hall Larenstein) geeft Arjen een beeld van de biodiversiteit toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Na zijn lezing is er kort de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  min. 01:12:44 | Lezing Eric Mahieu & Aat Rietveld | Commissie Biodiversiteit
  Eric Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit) stellen op een interactieve en creatieve wijze de rol van de NBV in dit vraagstuk aan de orde, maar zeker ook de rol die iedereen zélf kan pakken.

  Op https://www.bijenhouders.nl/live kun je de presentaties van Koos Biesmeijer en Arjen Strijkstra (binnenkort) downloaden.
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0

 • Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023

  Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023


 • Publiek Webinar NBV Bijenhouders Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog (start op 28 min 23 sec)

 • 150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg
  https://www.dynamischkustbeheer.nl/content/content.asp?menu=10910000_000000
  Rijk aan gradiënten
  Staatsbosbeheer beheert alle duingebieden van Texel, waaronder De Slufter. Boswachter Jitske Esselaar legt uit waarom dat gebied ecologisch zo bijzonder is. ''Er komen allerlei overgangen voor: van hoog naar laag, van zout naar zoet en van droog naar nat. Zowel de overstroming door de zee als de afstroming van zoet kwelwater uit de duinen dragen hieraan bij. Die overgangen zijn 'hotspots' voor allerlei planten- en diersoorten.''
  Omdat de huidige situatie zo bijzonder is, wil Staatsbosbeheer goed in de gaten houden welke effecten een eventueel ander beheer van de sluftermonding heeft voor de natuur. Daartoe is een ecologisch monitoringprogramma gestart.

  Toppredatoren als indicator
  De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Arjen Strijkstra, docent diermanagement, begeleidt een deel van het onderzoek. Volgens hem is De Slufter ''wildlife op en top'' en maken juist de natuurlijke processen De Slufter uniek. ''Maar'', zegt hij, ''Er moeten wel natuurdoelen worden gehaald. Dus het is belangrijk om te weten of het gebied bij een ander beheer bijvoorbeeld zandiger wordt of zouter. Als indicatoren daarvoor kijken wij naar de soortsamenstelling van loopkevers en spinnen. Die soorten leven van andere insecten en arthropoden die op de vegetatie zitten. Het zijn de toppredatoren van De Slufter en die zeggen veel over de biodiversiteit van flora en fauna. Als er veel soorten bovenin het systeem voorkomen, komen er ook veel onderin het systeem voor.''
  Loopkevers
  Volgens Strijkstra zijn loopkevers een goede groep om te monitoren. Er is veel onderzoek naar gedaan en de kevers zijn relatief eenvoudig gestandaardiseerd te vangen, in koffiebekertjes. In Nederland komen maar liefst 380 soorten voor, per habitat komt dat neer op een soort of 50 a 60. Er zijn specifieke waterminnende en zoutminnende soorten en aan de hand daarvan zijn veranderingen in het systeem redelijk goed te volgen. De focus van Strijkstra en zijn studenten ligt op de zoet-zoutgradiënt langs de randen van De Slufter, want daar komen de meest kwetsbare vegetaties voor.
  150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg

 • Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?
  In 2050 willen we volledig van alle fossiele brandstoffen verlost zijn. We streven ernaar dat alle energie dan hernieuwbaar is en dat we niet meer afhankelijk zijn van ondermeer aardgas. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, maar ook bestaande woningen zijn (op termijn) aan de beurt. In 2030 moeten maar liefst 1,5 miljoen huizen aardgasvrij zijn gemaakt. Een geweldige opgave! Momenteel worden er op 46 plekken in Nederland gewerkt aan aardgasvrije wijken en dorpen, waaronder in Garyp. Garyp is aangewezen als één van de proeftuinen.

  Tijdens de Groenlunch nemen wij u mee langs de meest actuele stand van zaken. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Hoe kunnen andere dorpen en wijken profiteren van de opgedane ervaringen? Het webinar vindt plaats in het Enerzjyhûs van Aardgasvrij Garyp. Tijdens het webinar vertelt projectmanager Jacob Miedema u alles over Aardgasvrij Garyp en hun missie om Garyp het eerste dorp van Nederland te maken dat aardgasvrij is. Daarnaast praat Reinier Romijn, van het Ministerie van BZK, u bij over de huidige stand van zaken, geleerde lessen en ontwikkelingen op het gebied van het programma Aardgasvrije Wijken.

  Kortom; mis het niet, zodat u weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen!

  De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  -Jacob Miedema, Projectmanager Aardgasvrij Garyp.
  -Reinier Romijn, senior beleidsadviseur programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  -Gespreksleider: Gerard Adema
  Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?

 • Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf
  Hoe ontwikkelt de markt zich?

  Korte keten. Biologisch. Duurzaam. Lokaal. Allemaal begrippen die rond groente en fruit steeds prominenter doorklinken in visies over landbouw- en tuinbouw.

  Consumenten worden in toenemende mate uitgedaagd om bewuster en duurzamer te kopen. ‘Om de hoek’, direct bij de boer, van het seizoen en van een vitale bodem. Vitale bodems die dankzij duurzaam bodembeheer barsten van het bodemleven en waar smakelijke producten boordevol mineralen en vitamines vanaf komen.

  Voedsel is in transitie. Maar hoe hard gaat dit eigenlijk? Hoe ontwikkelt de vraag zich naar lokaal, duurzaam en vitaal voedsel van een gezonde bodem? En is er voldoende aanbod? Wat is de meerwaarde en wordt die meerwaarde gezien en betaald? Is er een verdienmodel?

  Twee ervaren marktspelers laten hier hun licht op schijnen: Janco Heida, mede-oprichter van de Streekboer en de Coöperatie Boer & Chef en Michaël Wilde, directeur van Bionext.
  Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf

 • Groenlunch: Energielandschappen

  In het kader van de transitie naar duurzame energie wordt op verschillende plekken in Fryslân gewerkt aan energieopwekking, waaronder zonnevelden. Deze vorm van energieopwekking kan een behoorlijke impact hebben op de Friese natuur en het landschap. Steeds meer zien we initiatieven waar duurzame energieopwekking onderdeel wordt van een meer integrale, natuurinclusieve benadering. Er is sprake van meervoudig gebruik waar omwonenden, natuur en landschap van kan profiteren. In Fryslân komt deze discussie op gang, mede vanwege een beperking van de provincie Fryslân op de aanleg van nieuwe zonnevelden in het buitengebied. De FMF ziet kansen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen dit in combinatie met het herstel van de biodiversiteit en het Friese landschap. Tijdens het webinar wordt ingegaan op concrete voorbeelden zoals die van het Klaverblad Noordoost bij Heerenveen waar bedrijventerrein, een zonnepark en natuurinclusieve landbouw in een integraal ontwerp samengaan.

  Tijdens het webinar gaan vier sprekers hun visie en ideeën presenteren. Er wordt ingegaan op het project Energietuinen van de Natuur en Milieufederaties, de impact op biodiversiteit van zonnevelden en tot slot op landschappelijke ontwerpen in het kader van de Friese Energie waaier.

  Sprekers:

  Pim Kupers: Landschapsarchitect, H+N+S landschapsarchitecten

  Alex Schotman: Onderzoeker Wageningen Environmental Research

  Christiaan Visser: Stedenbouwkundige Gemeente Heerenveen

  Gespreksleider: Gerard Adema: FMF, thematrekker Friese Klimaataanpak

  Groenlunch: Energielandschappen

 • Groenlunch: Webinar Circulair Koken
  Van 1 t/m 6 februari 2021 is de Week van de Circulaire Economie. Een economie waarin we slimmer en anders omgaan met grondstoffen. Belangrijk, want ieder jaar teren we in op de reserves van de planeet. De Earth Overschoot Day, de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren, viel in 2020 al op 22 augustus.

  Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt. We kunnen dit veranderen. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden om toe te passen in het dagelijks leven. Door circulair te koken en kopen bijvoorbeeld. Zo creëer je impact vanuit de eigen keuken en de eigen portemonnee. En dat zet zoden aan de dijken. Want wist je dat we in Nederland per jaar bijna 34 kilo per persoon ongebruikt weggooien in de afvalbak? In supermarkten ligt voedsel vaak verpakt in plastic. Ook veel voedsel komt van ver weg. Gesleep met voedsel, plastic, verspilling, koken op gas, het draagt allemaal negatief bij aan de ecologische voetafdruk.

  Maar – hoe pak je dat nu aan? Wil je minder voedselverspilling? Tips om duurzamer te kopen en te koken? Geïnspireerd worden om met lokale ingrediënten aan de slag te gaan? Kom dan via onze live-stream virtueel bij ons aan tafel. Kijk in de pannen van onze live kokende circulaire kok Gerard Voskuilen en zijn studenten op het ROC Friese Poort Sneek.

  https://eetbaarfryslan.frl/circulair/
  Groenlunch: Webinar Circulair Koken


 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

  Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution


 • Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB

 • Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm

 • Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q

 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  01 de junio de 2023

  451.Online Webinars NMV Mycologische

  Ik had nogal wat lezingen..gemist

  1. roesten door Aad Termorshuizen
   In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
   wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
   bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
   kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
   hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
   levende planten voor. Nederland heeft een kleine
   300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
   voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
   die in de natuur voorkomen bij aan planten-
   biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

  2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
   onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
   Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
   Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
   vertegenwooordigen een van de meest
   voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
   Deze groep bodemschimmels vormt een
   mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
   planten op onze planeet. Plantenwortels en
   schimmeldraden vormen daarbij complexe,
   onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

   hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
   snelwegen zich over honderden meters uit onder

   onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
   in het functioneren van ecosystemen. De online
   lezing is hier terug te kijken.
   https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

  3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
   De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
   13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
   bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
   gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
   Biodiversity Center. Lees hier meer over de
   paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
   der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
   van stikstof daarbij is geweest.
   Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
   de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
   journaal.

  4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
   parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

   Danny Haelewaters
   Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
   een bijzondere groep schimmels: de
   Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
   parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
   heeft u ze wel eens gezien op een
   lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
   een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
   uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
   Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
   aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
   welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
   vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
   https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
   onine-lezingen van de NMV.

  5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
   De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
   Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
   Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
   meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
   beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
   meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
   concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
   het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
   beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
   de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
   eerdere online-lezingen terugvinden.

  6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
   bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
   Brouwer
   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
   Om de effecten van verzuring, verdroging en
   vermesting te volgen, worden meestal
   veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
   ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
   veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
   deze lezing wordt met recente meetgegevens
   onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
   deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
   toegepast. Volg hier de gehele lezing.

   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

  7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
   In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
   en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
   vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
   Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
   worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
   verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

   gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
   veranderingen.

   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


  8. Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

   de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

   In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

   ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

   Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

   Hoog rendement

   ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

   Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

   Natuurpark

   Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

   In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
   https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
   Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
   https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
   https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
   https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
   https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
   https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html


  9. Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
   https://royalsociety.org/journals/#all-journals
   https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution  10. Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
   Audrée Lemieux
   https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB


  11. Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
   Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
   https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm


  12. Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
   Phenological mismatches and the demography of solitary bees
   Diego Vázquez
   https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q  Publicado el 01 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  31 de mayo de 2023

  450.his BTO report, updated annually, is a

  The BirdTrends Report

  This BTO report, updated annually, is a one-stop shop for information about the population status of our common terrestrial birds. It is based on data gathered by many thousands of volunteers who contribute to BTO-led surveys. With one web page per species, users can quickly find all the key information about trends in population size and breeding performance, as measured by BTO monitoring schemes.


  Birds of Conservation Concern

  The fourth quantitative review of the status of the birds that occur regularly in the UK, updated December 2015, which makes use of BBS trend information.

  Wider Countryside Butterfly Survey (WCBS) newsletters

  This BTO newsletter gives an account of the first full year of the Wider Countryside Butterfly Survey, to which BBS volunteers contributed.

  • More information about the WCBS survey, latest results and newsletters can be found on the WCBS website.


  UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS)

  The UK Butterfly Monitoring Scheme is organized and funded by Butterfly Conservation, the Centre for Ecology and Hydrology, British Trust for Ornithology, and the Joint Nature Conservation Committee.

  • The UKBMS Annual Report 2020 is now available and includes data collected by BBS volunteers during the Wider Countryside Butterfly Survey.


  The leaflet summarises the latest results for the time period 1980 - 2009. The table with all PECBMS common species trends is included and the main indicators for Europe is described.


  The Tracking Mammals Partnership (TMP) aims to provide up-to-date and reliable information about the status and population trends of UK land mammals. BBS mammal trends contribute to the Tracking Mammals Partnership.  Ik had nogal wat lezingen..gemist
  1. roesten door Aad Termorshuizen
   In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
   wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
   bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
   kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
   hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
   levende planten voor. Nederland heeft een kleine
   300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
   voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
   die in de natuur voorkomen bij aan planten-
   biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

  2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
   onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
   Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
   Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
   vertegenwooordigen een van de meest
   voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
   Deze groep bodemschimmels vormt een
   mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
   planten op onze planeet. Plantenwortels en
   schimmeldraden vormen daarbij complexe,
   onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

   hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
   snelwegen zich over honderden meters uit onder

   onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
   in het functioneren van ecosystemen. De online
   lezing is hier terug te kijken.
   https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

  3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
   De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
   13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
   bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
   gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
   Biodiversity Center. Lees hier meer over de
   paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
   der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
   van stikstof daarbij is geweest.
   Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
   de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
   journaal.

  4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
   parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

   Danny Haelewaters
   Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
   een bijzondere groep schimmels: de
   Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
   parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
   heeft u ze wel eens gezien op een
   lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
   een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
   uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
   Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
   aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
   welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
   vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
   https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
   onine-lezingen van de NMV.

  5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
   De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
   Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
   Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
   meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
   beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
   meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
   concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
   het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
   beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
   de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
   eerdere online-lezingen terugvinden.

  6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
   bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
   Brouwer
   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
   Om de effecten van verzuring, verdroging en
   vermesting te volgen, worden meestal
   veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
   ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
   veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
   deze lezing wordt met recente meetgegevens
   onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
   deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
   toegepast. Volg hier de gehele lezing.

   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

  7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
   In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
   en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
   vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
   Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
   worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
   verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

   gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
   veranderingen.

   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


  8. de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11  9. n de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
   https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
   Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
   https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
   https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
   https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
   https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
   https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html

  10. Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
   https://royalsociety.org/journals/#all-journals
   https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution  11. Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
   Audrée Lemieux
   https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB


  12. Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
   Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
   https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm


  13. Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
   Phenological mismatches and the demography of solitary bees
   Diego Vázquez
   https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q  Publicado el 31 de mayo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  449.Plant Records Webinar - Collection Value Scoring Learnings + Hortis update

 • Opening - European IrisBG User Conference 2018
  Welcome and opening presented by Pete Atkinson, Plant Records Officer, University of Cambridge Botanic Garden and Reinout Havinga, Head Garden and Collection, Hortus Botanicus Amsterdam. Recorded at the 3rd European IrisBG User conference, held at Cambridge University Botanic Garden on May 18th 2018.

  https://botanicalsoftware.com/2018/06/3rd-european-irisbg-user-conference-summary-slides-and-recordings/
  December 2019: The presentation was recorded during an event organised by Botanical Software when we were part of the IrisBG Software Package Collaboration. In 2019, when the collaboration ended, we changed the name of our products and services to Floria to avoid confusion about Botanical Software’s current involvement with IrisBG. We have decided to keep older recordings that cover generic topics about collection management and record keeping available as a useful resource for the community. For more details, visit https://botanicalsoftware.com.

  https://botanicalsoftware.com/2018/06/3rd-european-irisbg-user-conference-summary-slides-and-recordings/
  The 3rd User Conference was held at Cambridge University Botanic Garden on Friday 18thof May 2018.

  This year, roughly 40 delegates from Germany, the Netherlands, Norway, South Africa, Sweden and the UK came together to get inspired, to learn from other users and to grow the collective expertise.

  For the 3rdtime the organising committee put together a programme consisting mainly of presentations from the user community. The presentations focus on community driven problem solving. Many of these discussions and presentations are not necessarily directly related to the capabilities of software, but they invariably give us very useful input on how we can further improve the software.

  Please, have a look at the programme below, the presentations and the recordings.

  Paul Smith, Secretary General of BGCI, opened the conference with a keynote speech on “Why botanic gardens need to share their collections and data with broader society”. This essentially contributed to keeping the discussions broad throughout the day, keeping in mind the ultimate goal of most botanic gardens – protecting the biodiversity of our world.

  We would like to especially thank Paul Smith and the speakers from the user community for sharing the challenges they are facing in their daily work, and the delegates for thinking with them and contributing with their knowledge. This made all of us grow!

  We would also like to thank Pete Atkinson and the Cambridge University Botanic Garden for providing a very special location and being a warm-hearted host. Last but not least, we would like to thank Reinout Havinga and the Hortus Botanicus Amsterdam for putting together a great programme and for tirelessly activating the user community.

 • BBS reports
  The Breeding Bird Survey started in 1994, and a report is produced every year containing population changes and other results from the scheme.
  https://issuu.com/british_trust_for_ornithology/docs/bbs_report_2022_v1.1
  All BBS reports can be downloaded from our website. Click on the covers below to view the publication page, where you can choose to download a PDF of the report for that year.

  BBS reports are sent free to all BBS volunteers and to a range of conservation practitioners and policymakers. Further printed copies of these reports can be obtained from the BBS organiser who can be contacted at bbs@bto.org.
  https://issuu.com/british_trust_for_ornithology/docs/bbs_report_2022_v1.1
  Download the latest Breeding Bird Survey Report (2022)

  Ik had nogal wat lezingen..gemist

  1. roesten door Aad Termorshuizen
   In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
   wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
   bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
   kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
   hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
   levende planten voor. Nederland heeft een kleine
   300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
   voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
   die in de natuur voorkomen bij aan planten-
   biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
   https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

  2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
   onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
   Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
   Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
   vertegenwooordigen een van de meest
   voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
   Deze groep bodemschimmels vormt een
   mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
   planten op onze planeet. Plantenwortels en
   schimmeldraden vormen daarbij complexe,
   onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

   hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
   snelwegen zich over honderden meters uit onder

   onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
   in het functioneren van ecosystemen. De online
   lezing is hier terug te kijken.
   https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

  3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
   De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
   13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
   bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
   gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
   Biodiversity Center. Lees hier meer over de
   paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
   der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
   van stikstof daarbij is geweest.
   Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
   de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
   journaal.

  4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
   parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

   Danny Haelewaters
   Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
   een bijzondere groep schimmels: de
   Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
   parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
   heeft u ze wel eens gezien op een
   lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
   een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
   uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
   Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
   aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
   welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
   vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
   https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
   onine-lezingen van de NMV.

  5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
   De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
   Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
   Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
   meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
   beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
   meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
   concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
   het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
   De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
   beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
   de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
   eerdere online-lezingen terugvinden.

  6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
   bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
   Brouwer
   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
   Om de effecten van verzuring, verdroging en
   vermesting te volgen, worden meestal
   veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
   ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
   veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
   deze lezing wordt met recente meetgegevens
   onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
   deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
   toegepast. Volg hier de gehele lezing.

   https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

  7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
   In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
   en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
   vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
   Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
   worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
   verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

   gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
   veranderingen.

   Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


  8. de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11
 • Publicado el 31 de mayo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  24 de mayo de 2023

  448.Brakona Online Contactdag 6 februari 2021


 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)


 • Agrariërs nemen maatregelen om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten. Met maatregelen als akkerranden, kruidenrijk grasland en minder mest, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen brengen zij een duurzame landbouw dichterbij en maken het landschap aantrekkelijker. Wat levert dit op voor de

  biodiversiteit? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft CLM Onderzoek en Advies de afgelopen jaren een nieuwe methode ontwikkeld: de agrobiodiversiteitmonitor. Het doel van deze methode is om de biodiversiteit te meten op bedrijfsniveau.

 • In 2017 heeft TAUW met vier agrarische collectieven en Waternet het programma Sken je sloot opgezet, waarin boeren hun eigen sloten monitoren op de ontwikkeling van de water- en oeverplanten. In de afgelopen zes jaar hebben zo’n 80 verschillende bedrijven sloten gemeten en de resultaten doorgegeven via een app. Daardoor hebben we nu ongeveer 2500 waarnemingen waarmee we iets proberen te zeggen over de waterkwaliteit van dit typisch Nederlandse watertype en welke beheersmaatregelen bijdragen aan een gezonder slootleven, en welke niet. De presentatie wordt gegeven door Carolien Kooiman, Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen en Michiel Wilhelm oppervlaktewater ecoloog bij TAUW BoerenNatuur Kennisuur - (S)ken je sloot

 • Opening - European IrisBG User Conference 2018
  Welcome and opening presented by Pete Atkinson, Plant Records Officer, University of Cambridge Botanic Garden and Reinout Havinga, Head Garden and Collection, Hortus Botanicus Amsterdam. Recorded at the 3rd European IrisBG User conference, held at Cambridge University Botanic Garden on May 18th 2018.

  https://botanicalsoftware.com/2018/06/3rd-european-irisbg-user-conference-summary-slides-and-recordings/
  December 2019: The presentation was recorded during an event organised by Botanical Software when we were part of the IrisBG Software Package Collaboration. In 2019, when the collaboration ended, we changed the name of our products and services to Floria to avoid confusion about Botanical Software’s current involvement with IrisBG. We have decided to keep older recordings that cover generic topics about collection management and record keeping available as a useful resource for the community. For more details, visit https://botanicalsoftware.com.

  https://botanicalsoftware.com/2018/06/3rd-european-irisbg-user-conference-summary-slides-and-recordings/
  The 3rd User Conference was held at Cambridge University Botanic Garden on Friday 18thof May 2018.

  This year, roughly 40 delegates from Germany, the Netherlands, Norway, South Africa, Sweden and the UK came together to get inspired, to learn from other users and to grow the collective expertise.

  For the 3rdtime the organising committee put together a programme consisting mainly of presentations from the user community. The presentations focus on community driven problem solving. Many of these discussions and presentations are not necessarily directly related to the capabilities of software, but they invariably give us very useful input on how we can further improve the software.

  Please, have a look at the programme below, the presentations and the recordings.

  Paul Smith, Secretary General of BGCI, opened the conference with a keynote speech on “Why botanic gardens need to share their collections and data with broader society”. This essentially contributed to keeping the discussions broad throughout the day, keeping in mind the ultimate goal of most botanic gardens – protecting the biodiversity of our world.

  We would like to especially thank Paul Smith and the speakers from the user community for sharing the challenges they are facing in their daily work, and the delegates for thinking with them and contributing with their knowledge. This made all of us grow!

  We would also like to thank Pete Atkinson and the Cambridge University Botanic Garden for providing a very special location and being a warm-hearted host. Last but not least, we would like to thank Reinout Havinga and the Hortus Botanicus Amsterdam for putting together a great programme and for tirelessly activating the user community.

  Join us next year in Gothenborg on 29 April 2019!


 • de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el 24 de mayo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  23 de mayo de 2023

  447.Nachtvlinders Insecten Monitoring Agrarisch gebied (BiMaG)

  https://repository.naturalis.nl/document/556910

 • Steven Falk - Don't Stop the Rot
  Entomologist and ecologist Steven Falk discusses and celebrates the importance of old trees and dead wood for invertebrates, and how to protect and promote this important environment.
 • Steven Falk - Don't Stop the Rot

  https://butterfly-conservation.org/sites/default/files/2021-03/StateofMothsReport2021.pdf 900 species of larger moths, presenting analyses of long-term change based on millions of records gathered through the. Rothamsted Insect Survey

  https://www.ceh.ac.uk/news-and-media/news/britain%E2%80%99s-moths-decline-third-over-50-years opulations of Britain’s larger moths have declined by a third over the past 50 years, according to a new report.

  The State of Britain’s Larger Moths 2021 has been compiled by Butterfly Conservation in partnership with Rothamsted Research and the UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH).

  Changes in populations of species in Britain between 1968 and 2017 have been estimated based on the analysis of tens of millions of records gathered through the Rothamsted Insect Survey and the National Moth Recording Scheme.

  The report says the total abundance of larger moths decreased by 33 per cent between 1968 and 2017. The extent of the losses has worsened in the past decade. The previous report, in 2013, showed total abundance of Britain’s larger moths decreased by 28 per cent between 1968 and 2007.

  Dr Richard Fox of Butterfly Conservation, lead author of the report, says moths are important pollinators of many plants, including wildflowers, and also provide essential food for a variety of animal species, including bats and many familiar birds.

  He explains: “This decline is worrying because moths play a vital role in our ecosystems. Because moths are dwindling, we can be pretty sure that other wildlife are also in decline and that our wider environment is deteriorating.”


 • https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30295

 • https://knnv.nl/kennisbank/verslag-nachtvlinder-inventarisaties-groot-amsterdam-2021/

 • https://www.vlinlibzeeland.nl/jaarverslagen-zeeuwse-nachtvlinders/

 • Download
  Download
  Download
 • https://repository.naturalis.nl/document/556910

 • Steven Falk - Don't Stop the Rot
  Entomologist and ecologist Steven Falk discusses and celebrates the importance of old trees and dead wood for invertebrates, and how to protect and promote this important environment.
 • Steven Falk - Don't Stop the Rot Living Landscapes Claire Install, Senior Conservation Officer for Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, discusses the vision of restoring, recreating and reconnecting fragmented habitats to create a resilient and healthy environment, cherished, accessible and useful for people and wildlife, teeming with nature and rich in opportunities for learning, health and well-being.

  Claire Install, Senior Conservation Officer for Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, discusses the vision of restoring, recreating and reconnecting fragmented habitats to create a resilient and healthy environment, cherished, accessible and useful for people and wildlife, teeming with nature and rich in opportunities for learning, health and well-being.

 • An Update on Dragonflies in Leicestershire & Rutland Ian Merrill, British Dragonfly Society County Recorder for Leicestershire and Rutland, describes how to identify dragonflies and damselflies and discusses recent changes in the county fauna.

 • The Making of a Marvel – The Inside Out of Flies Erica McAlister, Senior Curator Flies and Fleas, The Natural History Museum highlights the amazing structures, behaviours and ecology of some of our most maligned of animals – the flies. Flies are one of the diverse groups of animals that dominate this planet and are incredibly important in ecosystems – from pollination to decomposition. Their ecological diversity is a result from a flexible form – from the marvellous maggots to the ferocious flyers – flies have managed to penetrate most regions on the planet. From the tips of their antennae to the end of their abdomens they have adapted, modified and manipulated their bodies, and some of these modifications are providing us with some amazing inspiration.

  The Making of a Marvel – The Inside Out of Flies


 • The oceanic flora of Northwest Europe: mosses, liverworts and ferns

  Dr Rory Hodd is a botanist and ecologist working on the conservation and monitoring of plants and habitats, primarily in Ireland, as well as Britain. He is an expert on mosses and liverworts, particularly those of the oceanic fringes of Europe, and is also Botanical Society of Britain and Ireland (BSBI) recorder for North and South Kerry.

  The oceanic flora of Northwest Europe: mosses, liverworts and ferns


 • In haar lezing roept zij terecht op om de digitalisering in Nederland serieuzer te nemen. De digitale transitie dendert over ons heen, 'zónder dat we die sturen of in goede banen leiden'. Dat moet anders. Digitalisering is niet iets dat ons overkomt, het is een fundamentele omslag die sturing en een integrale aanpak nodig heeft. Wil Nederland zijn voorsprong behouden als kenniseconomie, dan moet de overheid meer technici opleiden en meer aandacht geven aan ethische vraagstukken. Maar het kabinet moet vooral meer geld investeren in onderzoek en ontwikkeling, aldus Jeannine Peek.

 • https://www.kivi.nl/afdelingen/hoofdbestuur/nieuws/artikel/kivi-technologielezing-2023

 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)


 • Publicado el 23 de mayo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  19 de mayo de 2023

  446. Importeren vanuit Waarneming.nl naar iNaturalist

  Als je waarnemingen wilt importeren in iNaturalist dan verwachten ze dat de tekstvelden omgeven zijn door """. Helaas kan Excel die niet standaard genereren. Op internet vond ik een VBA script dat alle kolommen voorzag van """. https://learn.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/excel/export-text-file-with-comma-quote Dat is helaas ook weer niet goed want de datumvelden en lat en long velden hebben dat niet nodig. Met wat aanpassingen worden de juiste velden alsnog voorzien van quotes. Ik kon het Excel Tools menu niet vinden en heb de VBA editor opgeroepen met ALT-F11,

  Eigenlijk moet het PUNT KOMMA probleem ook nog worden opgelost, dat heb ik namelijk handmatig gedaan met zoek en vervang...

  https://drive.google.com/drive/folders/1gOEX8_vetilN81Sg5ZMR842M0j9usEjK?usp=sharing

  translation missing: en.we_tried_to_process_your_upload_named_filename

  Longitude must be less than or equal to 180
  Rij(en): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
  De onderstaande soorten zijn niet gevonden in de iNaturalist-database.
  Single taxon not found: Zygodon spec.
  Rij(en): 11, 48
  Single taxon not found: Tortula truncata + T. modica
  Rij(en): 23
  Single taxon not found: Ulota spec.
  Rij(en): 33
  Single taxon not found: Hypnum cupressiforme + H. andoi
  Rij(en): 57
  Controleer de spelling voor elk item. Als de spelling correct is, zoek naar de soort op http://www.inaturalist.org/taxa/search. Als de naam nog niet is opgenomen in de iNaturalist-database, kun je deze toevoegen voordat je bulkupload zal werken. Gebruik de box onderaan de zoekpagina om nieuwe namen te importeren. Als de naam aanwezig is maar van toepassing is op meerdere geldige taxa, probeer dan een specifieke naam te gebruiken die overeenkomt met één taxon.

  Corrigeer je CSV en probeer het opnieuw.


 • In haar lezing roept zij terecht op om de digitalisering in Nederland serieuzer te nemen. De digitale transitie dendert over ons heen, 'zónder dat we die sturen of in goede banen leiden'. Dat moet anders. Digitalisering is niet iets dat ons overkomt, het is een fundamentele omslag die sturing en een integrale aanpak nodig heeft. Wil Nederland zijn voorsprong behouden als kenniseconomie, dan moet de overheid meer technici opleiden en meer aandacht geven aan ethische vraagstukken. Maar het kabinet moet vooral meer geld investeren in onderzoek en ontwikkeling, aldus Jeannine Peek.

 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)


 • Publicado el 19 de mayo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  25 de abril de 2023

  445. Menno Coehoorn zijn Historische webinars

  Zie de pagina met opnames van eerder gehouden webinars. Bent u nog geen lid van de Stichting Menno van Coehoorn en wilt u toch het webinar volgen, stuur dan een mail naar info_AT_coehoorn.nl. U ontvangt dan een eenmalige uitnodiging. In het onderstaande schema ziet u een overzicht van de geplande webinars. Op de pagina Historisch overzicht vindt u een overzicht van eerder gehouden webinars. In dit overzicht staan vaak ook links (YouTube-kanaal van de Stichting Menno van Coehoorn) naar opnames van de eerder gehouden webinars zodat u deze terug kan kijken. Datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) 10-05-2023 19.30-21.00u Het militaire landschap van de Afsluitdijk. Geschiedenis en recente transities. Daan Lavies en Tim Buruma 06-06-2023 19.30-21.00u De Atlantikwall als verdediging Hans Sakkers 2023-09-12 19.30-21.00u ** Nog nader in te vullen ** Atlantikwall verplaatst naar december Nog nader in te vullen 2023-10-04 19.30-21.00u De Stelling van Honswijk in het Lekacces Hijlke Bakker 2023-11-07 19.30-21.00u Fort Rammekens 1547, overzicht van de geschiedenis en de bouw van een Habsburgse vesting aan de Schelde Bram Silkens & Jan van der Hoeveen 2023-12-13 19.30-21.00u Atlas van de Atlantikwall in de Provincie Zuid-Holland (DATUM gewijzigd) Arthur van Beveren
  Datum Spreker(s) Onderwerp Link naar YouTube video Cat
  2023-04-04 Kees Neisingh Paraplu boven Nederland tijdens de Koude Oorlog Webinar terugkijken KO
  2023-03-08 Michel van Best De kustverdediging van Sri Lanka tot 1945 Webinar terugkijken VES
  2023-02-07 Dan de Bruijn De Mijnen Uitkijkdienst (MUD) in de Koude Oorlog Webinar terugkijken KO
  2023-01-11 Jos Notermans Het militaire hospitaal in de vesting Maastricht Webinar terugkijken VES
  2022-12-13 Dennis van Nieuwenhuijzen De Wellingtonbarriere vanuit een politiek en militairperpectief Webinar terugkijken VES
  2022-11-08 Jan Smits De Ommerschans als Verdedigingslinie Webinar terugkijken VES
  2022-10-05 Michel van Best Deel 2 – Inzet van Duitse V-Wapens in de Tweede Wereldoorlog Webinar terugkijken WO2
  2022-08-09 Jeroen van der Werf De vestingwerken van Vauban Webinar terugkijken VES
  2022-06-07 Kees Neisingh Duitse radar in Nederland 1940-45 Webinar terugkijken WO2
  2022-05-02 Sander van den Berg Nederlandse Vestingartillerie aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog Webinar terugkijken WO1
  2022-04-05 Ben de Vries Olie als wapen. Zuid-Sumatra, 1940-1950 Webinar terugkijken WO2
  2022-03-07 Michel van Best Deel 1 – Ontwikkeling en productie Duitse V-Wapens in de Tweede Wereldoorlog Webinar terugkijken WO2
  2022-02-10 Oscar Hefting Nederlandse forten in Afrika. Sporen van VOC en WIC tussen Marokko en Madagaskar Webinar terugkijken NOV
  2022-01-19 Erik Locht De opstand van de Georgiërs op Texel (april, mei 1945) Webinar terugkijken WO2
  2022-01-12 MvC Nieuwjaarsborrel Menno Medewerkers 2022 Webinar terugkijken DIV
  2021-12-08 Jos Notermans Verhalen uit Maastricht in WO1 en het verloop van de Duitse doortocht bij gat van Visé Webinar terugkijken WO1
  2021-11-10 Joost Michels Verhaal over tactische inzet op verschillende linies kort voor WO2 Webinar terugkijken WO2
  2021-10-07 Cor Wagemakers Het politieke en maatschappelijke verloop van de Koude Oorlog 1947-1991 Webinar terugkijken KO
  2021-09-07 Edwin Paar Nederlands vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal Webinar terugkijken VES
  2021-07-06 Jeroen van der Werff De Vesting Naarden Webinar terugkijken VES
  2021-06-09 Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog Webinar terugkijken WO2
  2021-05-11 Martin Hendriks Vestingbouwkundige werken in Noorwegen Webinar terugkijken VES
  2021-04-08 Jos Notermans De opheffing en ontmanteling van de vestingstad Maastricht Webinar terugkijken VES
  2021-03-16 Raphaël Smid Koude oorlog, een beeld van de Civiele verdediging in Nederland Webinar terugkijken KO
  The talk will be recorded so you’ll be able to catch up on YouTube. Subscribe to my YouTube channel to be notified when the recording is uploaded: https://www.youtube.com/channel/UCbeFlKCmJl3h05j4dc9bu1Q Op 4 maart jl ging de West-Vlaamse Natuurstudiedag , na 2 jaar noodgedwongen online, weer met publiek door bij KULAKortrijk Het thema was deze keer: ‘Is natuur te maken?’ Maar we namen de lezingen ook op. Je kunt ze dus op je gemak eens (her) bekijken , via onderstaande link: https://youtu.be/l9obhi-YLT8 Op 4 maart jl ging de West-Vlaamse Natuurstudiedag , na 2 jaar noodgedwongen online, weer met publiek door bij KULAKortrijk Het thema was deze keer: ‘Is natuur te maken?’ Maar we namen de lezingen ook op. Je kunt ze dus op je gemak eens (her) bekijken , via onderstaande link: https://youtu.be/l9obhi-YLT8
 • In haar lezing roept zij terecht op om de digitalisering in Nederland serieuzer te nemen. De digitale transitie dendert over ons heen, 'zónder dat we die sturen of in goede banen leiden'. Dat moet anders. Digitalisering is niet iets dat ons overkomt, het is een fundamentele omslag die sturing en een integrale aanpak nodig heeft. Wil Nederland zijn voorsprong behouden als kenniseconomie, dan moet de overheid meer technici opleiden en meer aandacht geven aan ethische vraagstukken. Maar het kabinet moet vooral meer geld investeren in onderzoek en ontwikkeling, aldus Jeannine Peek.
 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief. Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma: 00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant 04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant) 37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie) 48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis) 1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO) 1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie) 1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts) 2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland) 2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie) 3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)
 • Publicado el 25 de abril de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  24 de abril de 2023

  444. Arise, Reading the Forested Landscape with Tom Wessels

  he ARISE Digital Species Identification team have defined an API - a standardised way for algorithms to describe what they have localised & identified in media items. It is flexible enough to cover images, sounds, video, and more. Read more about it in this blog post they mad

  https://www.arise-biodiversity.nl/post/an-api-for-ai-species-recognition Different strokes
  The goal of our API definition is to cover a large number of use cases for different media (images, groups of images, video, sound, radar, etc.) and different tasks (classification, detection, segmentation, tracking, etc.). Another goal is to provide high-level compatibility with existing standards such as Camtrap DP, COCO, Audiovisual Core, etc, while allowing room for future more complex use-cases. The format also supports concepts such as Linked Open Data, Machine Learning Provenance, and API versioning.

  The basic idea of the format is that regions (geometric areas) are described in the input media. These regions are grouped into region groups. One or more predictions are given per region group.

  The input to the API can be a single media item, a sequence (ordered) or a set (unordered) of media items. Region groups can be formed between regions in a media item and between media items. The format supports multi-task predictions, for example per region group you can have a multi-class output, a multi-label output, and predict a scalar.

  Use cases

  The simplest use-case is where the API predicts one class on a single media item. In this case there is one region corresponding to the full image, one region group consisting of the single region, and the region group has a single multi-class prediction.
  https://www.arise-biodiversity.nl/post/the-hidden-world-of-insects-at-the-amsterdamse-waterleidingduinen
  https://diopsis.eu/


 • Kwartiertellingen en liveatlas tellingen ondersteunen de aantalstrends. Naast vaste routes om zo een grotere ruimtelijke resolutie van aantalstrends te gebruiken (denk aan trends per natuurgebied/gemeente)
 • Tom Wessels, ecologist and author of Reading the Forested Landscape and Forest Forensics, teaches us to read landscapes the way we might solve a mystery. Why do beech and birch trees have smooth bark when the bark of other northern species is rough? How do you tell the age of a beaver pond or determine if beavers still reside there? Why are pines dominant in one patch of forest, while maples are dominant in another?

  Using photos from Cary Institute’s 2,000-acre research campus, and images submitted by participants, Wessels discusses forest dynamics and history, coevolved interactions among forest species, and unique tree adaptations.

  On a walk in the woods have you encountered interesting growth patterns, evidence of disturbance (either natural or human-made), or unique geological features?
  https://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/forested_landscape_wessels.pdf
  Wessels is a terrestrial ecologist and professor emeritus at Antioch University. In addition to Reading the Forested Landscape and Forest Forensics, he is the author of The Granite Landscape, The Myth of Progress, and New England’s Roadside Ecology.

  Reading the Forested Landscape with Tom Wessels
  https://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/forested_landscape_wessels.pdf

 • Op 4 maart jl ging de West-Vlaamse Natuurstudiedag , na 2 jaar noodgedwongen online, weer met publiek door bij KULAKortrijk

  Het thema was deze keer: ‘Is natuur te maken?’

  Maar we namen de lezingen ook op. Je kunt ze dus op je gemak eens (her) bekijken , via onderstaande link:

  https://youtu.be/l9obhi-YLT8

  Het programma en de powerpoints van deze alweer leerrijke studiedag vind je terug op www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag

  Wil je op de hoogte blijven van aankondigingen m.b.t. de volgende West-Vlaamse Natuurstudiedag: die vind je op https://www.facebook.com/groups/225357170938960/ . Daar vind je ook foto’s van de voorbije editie


 • Publicado el 24 de abril de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  Atom