insecten in de voedselproductie voedselkringloop

Bij duurzame voedselproductie speelt kringlooplandbouw een belangrijke rol. Insecten kunnen hierin een aanzienlijke bijdrage leveren. Het gebruik van insecten in de voedselproductie kent meerdere aspecten: de voedselvoorziening vanuit een breder perspectief, de mogelijkheid om huidige problemen aan te pakken door de voedselkringloop te sluiten in plaats van te vertrouwen op lineaire productie, maar ook politieke afwegingen en ethische overwegingen. Deze aspecten zijn de aanleiding voor het organiseren van dit symposium.
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/webinar-vloed-ontwikkeling-kustgebied-eems-dollard/
https://www.knaw.nl/bijeenkomsten/insecten-de-voedselproductie-van-de-toekomst

19.00 uur - Inleiding door Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie, Wageningen University & Research

19:05 uur – Hannah van Zanten, hoogleraar duurzame voedselsystemen, Wageningen University & Research - Een circulair voedselsysteem – goed voor de mens en onze planeet.

19:30 uur – Arnold van Huis, emeritus-hoogleraar Entomologie, Wageningen University & Research - De toekomst van insecten voor humane consumptie en als veevoer

19:55 uur – Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek, Wageningen University & Research - De ethiek van insecten als voedsel en veevoer

20:20 uur – Hugo van Kasteel, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 'Wat ligt er morgen op ons bord?' De verduurzaming van de eiwitconsumptie

Over de sprekers
Marcel Dicke is hoofd van het laboratorium voor Entomologie aan Wageningen University & Research en lid van de KNAW. Zijn onderzoek focust op de ecologie van insecten en de toepassingen daarvan voor onze voedselproductie, zie bijvoorbeeld de Ted Talk 'Why not eat insects?'. Hij coördineerde verschillende (inter)nationale projecten op het gebied van insecten voor voedsel of veevoer en is betrokken bij het programma Insects for Peace in Colombia. Hij is coördinator van het NWO Nationale Wetenschapsagenda project InsectFeed.

Hannah van Zanten is hoogleraar duurzame voedselsystemen aan Wageningen University & Research en gasthoogleraar aan de universiteit van Cornell. Ze studeerde cum laude af voor zowel haar MSc Dierwetenschappen als haar promotieonderzoek waarin ze de rol van het dier in het toekomstige voedselsysteem onderzocht. De afgelopen jaren ontwikkelde Hannah met jaar team het circulaire voedselsysteemmodel (CiFoS) – waarin nieuwe visies over voedselsystemen worden gekwantificeerd met het doel om zowel de gezondheid van mens als die van de planeet veilig te stellen.

Hugo van Kasteel werkt sinds eind 2017 bij het ministerie van LNV als MT-lid en sinds 2021 als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. Hij werkt vanuit het ministerie aan verduurzamingsvraagstukken op het gebied van dierhouderij, inclusief beleid op het terrein van dierenwelzijn en diergezondheid. Daarvoor werkte Hugo bij het ministerie van VWS.

Bernice Bovenkerk is universitair hoofddocent dier-en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen University & Research. Haar interessegebieden zijn onder meer dierlijk actorschap, de ethiek van biotechnologie, de morele status van ‘grensgevallen’ zoals vissen en insecten, en de ethiek van dierlijke domesticatie. Zij redigeerde de Springer boeken Animals in Our Midst en Animal Ethics in the Age of Humans.

Arnold van Huis is sinds 2015 emeritus-hoogleraar aan Wageningen University & Research en concentreert zich op insecten als voedsel en veevoer. In 2013 publiceerde hij samen met de FAO het boek “Edible insects: future prospects for food and feed security”, dat miljoenen keren is gedownload. In 2014 organiseerde hij samen met FAO de conferentie “Insects to feed the world”. Hij is hoofdredacteur van de “Journal of Insects as Food and Feed”. Over eetbare insecten is hij (co-)auteur van verschillende boeken, boekhoofdstukken en publicaties. Elk jaar geeft hij presentaties in binnen- en buitenland over insecten als voedsel en veevoer.

https://www.knaw.nl/bijeenkomsten/insecten-de-voedselproductie-van-de-toekomst
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/webinar-vloed-ontwikkeling-kustgebied-eems-dollard/
https://www.knaw.nl/bijeenkomsten/insecten-de-voedselproductie-van-de-toekomst


 • In het kustgebied van de Eems-Dollard staan we voor verschillende uitdagingen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de toekomst van de landbouw en de natuur staan onder druk. Hoe zorgen we dat komende generaties hier veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren? Deze uitdagingen vragen om een samenhangende aanpak. Want juist in die samenhang zien we kansen. We kunnen de natuur van de Eems-Dollard verbeteren, we kunnen laag gelegen (landbouw)percelen ophogen en de Dollarddijk versterken met gerijpte klei van dichtbij.

  Vragen
  Tijdens het webinar komen verschillende vragen aan bod: wat hebben we al onderzocht? Hoe ziet die ophoging van gronden eruit? Kunnen we ook de leefbaarheid en het landschap versterken? Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV, de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports.

  Voor wie
  Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, zoals landeigenaren en inwoners van de gemeenten Eemsdelta of Oldambt, bestuurders of vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

  Deelnemen
  Vooraf aanmelden voor het webinar is niet nodig. Op 25 maart komt er een link op de website van Eems-Dollard2050 te staan. Op deze website kunt u het webinar ook op een later moment terugkijken.
  https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/webinar-vloed-ontwikkeling-kustgebied-eems-dollard/
  https://www.knaw.nl/bijeenkomsten/insecten-de-voedselproductie-van-de-toekomst


 • Deze soort spendeert waarschijnlijk meer tijd in bomen dan we vroeger dachten. Vorig jaar is hier een publicatie over naar buiten gekomen.
  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265156
 • Webinar over Terreinbeheer en omgevingswet die sinds 1 januari 2024 van kracht is./


 • Britain's Rarest Habitat: Temperate Rainforest - Melissa Worthington (Anning Lectures)


 • MERLIN webinar #20: How does agriculture affect river ecology?

 • Small Camper
  https://www.youtube.com/@PlayingwithSticks
  the 2021 Meerkat Trailer, the stand up camper that fits in a garage. At only 9
  SMV is van bouwjaar 1960
  SMV, zweedse wintercaravan..
  https://www.bugpuck.be/nl/eriba-caravans/eriba-puck.htm
  Eriba Puck met vloerverwarming al in 60-er jaren!
  https://www.bugpuck.be/nl/eriba-caravans/eriba-puck.htm

 • https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/succesvolle-gelderse-vogelaarsdag-op-2-maar
  Friesland: Nieuw rapport verschenen
  Friesland: Sovon/FFF-voorjaarsbijeenkomst druk bezocht
  Gelderland: Succesvolle Gelderse vogelaarsdag
  Zeeland: Resultaten kolonievogels 2023

 • https://arxiv.org/abs/2403.06874 High-performing out-of-distribution (OOD) detection, both anomaly and novel class, is an important prerequisite for the practical use of classification models. In this paper, we focus on the species recognition task in images concerned with large databases, a large number of fine-grained hierarchical classes, severe class imbalance, and varying image quality. We propose a framework for combining individual OOD measures into one combined OOD (COOD) measure using a supervised model. The individual measures are several existing state-of-the-art measures and several novel OOD measures developed with novel class detection and hierarchical class structure in mind. COOD was extensively evaluated on three la

 • Publicado el marzo 21, 2024 03:03 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.