Egor Glushkov

Unido: 03.oct.2021 Última actividad: 27.nov.2021

2nd year student at the Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University

glushkov_egor no está siguiendo a nadie