Michel Savard

Unido: 04.oct.2018 Última actividad: 30.may.2023 iNaturalist

Responsable de l'Initiative pour un atlas des libellules du Québec (IALQ), Entomofaune du Québec (EQ) inc. www.entomofaune.qc.ca

Ver todas