Ramunė Vakarė

Unido: 06.ago.2022 Última actividad: 13.jun.2024 iNaturalist

Gyvenu girioje, joje daug nepažįstamų objektų: augalų, vabalų, paukščių... Įdomu stebėti ir susipažinti. Nesu gamtininkė, todėl Jūsų pagalba aukso vertės. Ačiū!

Nature is a great mystery, to know it and too little for several lives.
I live in a forest, it has many unfamiliar objects: plants, beetles, birds... It's interesting to watch and get acquainted. I'm not a naturalist, so your help is gold value. Thanks!

Ver todas