Diario del proyecto Observado.org.Observation.org.Waarnemingen.be

Archivos de diario de marzo 2021

18 de marzo de 2021

133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

April

v3
27 mei
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
 2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
 3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
 4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
 5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
 6. Historische akkers: 23 september
 7. Duinen: 28 oktober
 8. Waddengebied: 25 november

24 April

 1. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.

22 April
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
 2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
 3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
 4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
 5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
 6. Historische akkers: 23 september
 7. Duinen: 28 oktober
 8. Waddengebied: 25 november

21 April

 1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
  Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

 2. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’
  De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli

15 April

 1. Land van Loos
 2. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
 3. 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

12 April

 1. Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
  De paddenstoelenlezingen worden online gezet en op de NMV lezing zal wore
  https://knnv.nl/agenda/?category=lezing

7 April

 1. Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen
 2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 4. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

1 April

 1. Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
  Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
  Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

 2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/

Maart


31 maart
 1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

30 maart

 1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

29 Maart

 1. Lezing over bossen en BosStrategie (NMV)
 2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

28 maart

 1. 28 maart 2021 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

25 maart

 1. 25 maart 2021 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
 3. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart
 4. Rivierengebied: donderdag 22 april
 5. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
 6. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
 7. 6 Historische akkers: 23 september
 8. 7 Duinen: 28 oktober
 9. 8 Waddengebied: 25 november


24 Maart 2021

 1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
 2. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
 3. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
 4. BLWG Lezing 19:30
 5. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
 6. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

Zo 24 maart

 1. 21 00:00 tot 20:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

23 Maart 2021

 1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
 3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

Zo 24 maart

 1. 2021 00:00 tot 20:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

Zo 21 maart 2021

 1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

20 Maart 2021

 1. VKZC Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
 2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
 3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
 4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
 5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
 6. TerugblikMadeleine Postma
 7. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
 8. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
 9. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.

19 Maart 2021

 1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
 2. Vrij 19 maart 2021
  https://www.youtube.com/watch?v=hkYP3TAnQhU

 3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 4. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 5. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 6. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
 7. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

18 Maart 2021

 1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
 2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
 3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
 4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
 5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
  Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
  As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
  But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

 6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
 7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
 8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
 9. 19:30 Linde Bijen "Stoom Cursus Hommels en bijen "Cursus KNNV

17 Maart 2021

 1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
  18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

 2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
  Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

 3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
 4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
 5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
 6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


16 Maart 2021

 1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
 2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
 3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
 5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
  De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

 6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
  door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
  IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

15 Maart 2021

 1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
 2. Buurtwarmte Grunniger Power
 3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

 4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
  https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

 5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

14 Maart 2021

 1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
 2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


 • https://knnv.nl/agenda/page/2/
 • https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 • https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 • Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

 • 11 Maart 2021

  1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
  2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

  10 Maart 2021

  1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
  2. Kleine Marteravond VZZ
  3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
  4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
   door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

  5. Wie surft mee met de bij?
   door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
  7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
  8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
  9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
   door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
   door Lieven Devreese
   op 16 maart van 13u30 tot 14u30

  11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

  3 Maart 2021

  1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
  2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  Februari

  1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
  2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
  3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
  4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

  24 februari

  1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  21 Februari 2021

  1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

  20 Februari

  WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

  1. (WFDRenthe) Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTube – Hero Moorlag
  2. (WFDRenthe) (Veranderingen in) de flora Spitsbergen (PDF) YouTube – Christophe Brochard


  Genootschapsdag 2021

  1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
  2. Blok 1 Landschap
  3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
  4. Blok 2 Ongewervelden
  5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  8. Blok 4 Fauna
  9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

  20 Januari 2021

 • (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

  (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

  19 Februari

  1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

  17 Februari

  1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  10 februari

  1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
  11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen  17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
  27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

  1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
  2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?

  133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties  Bumblebee Conference EIS Leiden

  1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
  2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
  3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
  4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
  5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
  6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
  7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
  2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
  3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
  4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
  5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
  6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


  Saturday February 27th 2021

  1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
  2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
  3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
  4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
  5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
  2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
  3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
  4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
  5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
  6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  21 Februari 2021

 • (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
 • (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
  20 Januari 2021
 • (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
  .
  1. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

 • Publicado el marzo 18, 2021 10:14 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  58B. Rewildering Vernieuwende vorm van natuurherstel

  Belarus, Observado, Observado, Ahospers
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27091
  Bij rewilding worden gebieden in wilde staat teruggebracht. Zo kunnen beschadigde ecosystemen herstellen. "Wat geweldig om nu jong te zijn en dit nieuwe verhaal voor de 21ste eeuw vorm te mogen geven", zei Paul Jepson op het symposium, dat werd gehouden ter ere van de benoeming van NIOO-onderzoeker Liesbeth Bakker tot rewilding-professor aan de WUR. Volgens Jepson - een Britse zoöloog en geograaf met meer dan 35 jaar ervaring - voelen **jonge mensen zich meer door rewilding aangesproken **dan door conventionelere vormen van natuurbescherming, zoals het Natura 2000-programma van de EU. Dat loopt volgens Jepson een halve eeuw achter: "Ik ken geen enkele andere sector van de maatschappij waar we ons laten leiden door wetten en opvattingen uit 1970."

  Wilde dieren om de hoek

  Uiteindelijk, zei Frans Schepers naar aanleiding van 'Zimbrul' - een op het symposium vertoonde film over de terugkeer van de Europese bison - is werken met de natuur makkelijk: die herstelt zich wel als je haar de kans geeft. Lastiger zijn de mensen, die moeten wennen aan het idee dat er voor het eerst sinds tijden weer wilde dieren bij hen "om de hoek" leven.

  "Het verlies van megafauna heeft geleid tot een gebrek aan begrip", zei Jens-Christian Svenning. Maar volgens Schepers wordt er hard gewerkt aan het harmonieuze samenleven van mensen en wilde dieren, en neemt het risico op conflicten af. "Wilde dieren en mensen zijn meer ontspannen met elkaar, anders zouden deze soorten nu niet zo'n comeback maken." Kansen om wetenschappelijke data te verzamelen over hoe dat zich verder ontwikkelt zijn er volop, onder andere dankzij vliegtuigen en drones waar er met de dag meer van komen. "We hoeven alleen het juiste gereedschap te kiezen", zei Patrick Jansen van Wageningen University.

  Marker Wadden

  Een ander positief voorbeeld van de band tussen wetenschap en praktijk kwam van rewilding-professor Liesbeth Bakker zelf, die bij het NIOO onderzoek doet binnen de aquatische ecologie. Haar voorbeeld is de Marker Wadden, de door mensen aangelegde eilandengroep in het Markermeer. Natuurmomenten wil daar een verbinding creeëren tussen land en water, die in Nederland meestal strak van elkaar gescheiden zijn door stenen wallen en dijken.

  "Met ons onderzoek willen we een 'proof of concept' afleveren", zegt Bakker. "Klopt de visie van Natuurmomenten? Kunnen we dat aantonen?" Terugkijkend op het symposium is ze tevreden. "Aan het begin stelde ik de vraag: kunnen we de wereld wilder maken? Als je kijkt naar al de belangstelling en de positieve feedback, dan is het antwoord 'ja'!"

  1. https://nioo.knaw.nl/nl/news/stevige-band-tussen-wetenschap-en-praktijk-kan-impact-rewilding-vergroten
  2. https://nioo.knaw.nl/nl/news/liesbeth-bakker-benoemd-tot-eerste-rewilding-professor-van-europa
  3. https://nioo.knaw.nl/nl/calendar/perspectives-rewilding-symposium
  4. https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/Rewilding%20Symposium.pdf
  5. https://www.facebook.com/Natuurbehoud-Suikerunieterrein-Groningen-106618707869597/
  6. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27091
  7. https://youtu.be/Hg67d2aPICU
  8. https://youtu.be/1qRzj0X1uEQ
  9. https://www.youtube.com/watch?v=oPHvYlU1Fcs
  10. https://www.youtube.com/watch?v=zMIKoBumr9s
  11. https://www.youtube.com/watch?v=p1ml2M9kO2U

  Visualistations with R

  1. https://forum.inaturalist.org/t/inaturalist-visualization-flexdashboard-r-markdown/13036
  2. https://www.proyectosub.org.ar/en/inaturalist_en/
  3. https://github.com/gonzalobravoargentina/inat_flexdashboard_ARG
  4. https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906/8


  Symposium Rewildering Welcome and introduction

  09:45 Rewilding: a new narrative in conservation, Paul Jepson (Ecosulis Ltd., UK)
  Rewilding is an ecosystem restoration technique, but what makes it different from other forms of conservation and restoration? Paul Jepson will address the narrative of rewilding to answer this question.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z8zhx72_fxM
  Rewilding is an ecosystem restoration approach. What makes it
  different from traditional conservation or other restoration approaches?
  In this presentation Paul Jepson, Nature Recovery Lead at Ecosulis Ltd., addresses the narrative of rewilding to answer this question.

  10:40 Rewilding European Landscapes, Frans Schepers (Rewilding Europe)

  Biodiversity loss, urbanisation and changes in land-use create momentum for rewilding Europe. Frans Schepers explains how these challenges can be met with positive outcomes for people, planet and profit.

  https://www.youtube.com/watch?v=u5ePbFDEZHE
  There is a historic opportunity in Europe for rewilding landscapes at scale. Many initiatives are making progress demonstrating how rewilding benefits nature and people. Frans Schepers, Managing Director of Rewilding Europe, will give the latest insights and will make the case for scaling up this new approach in restoration.

  11:35 Mapping rewilding opportunities in Europe, Nestor Fernandez (iDiv, Leipzig)

  Using remote sensing techniques and modelling to map land-use changes in Europe, Nestor Fernandez will identify where in Europe the opportunities are to perform large-scale ecosystem restoration under rewilding.

  https://www.youtube.com/watch?v=0jfiX7HdI-A
  Using remote sensing techniques and modelling to map land-use changes in Europe, Nestor Fernandez, conservation biologist at iDiv, will show us where in Europe the opportunities are to perform large-scale nature recovery using a rewilding approach.
  Zo sprak Nestor Fernandez (iDiv) over het meten van de kwaliteit van de natuur. De hoogste 'ecologische integriteit' volgens deze wetenschappelijke meetlat hebben landschappen die niet versnipperd zijn, waar de mens weinig invloed heeft en waar genoeg soorten megafauna - grote grazers en vleeseters - zijn om verschillende ecologische functies te waarborgen.
  "Als je alvast je eerste vakantie na corona wilt plannen, kun je wat dat betreft het beste naar Ljubljana gaan", merkte Fernandez op. Slovenië scoort hoog. "Als je naar Brussel gaat wordt het lastiger." Maar zelfs daar, en in andere dichtbevolkte steden, liggen volgens hem kansen. "Overal is wel ergens natuur in de buurt. Alleen maken we daar parken van omdat mensen het mooi vinden. Dat is verkeerd."

  12:30 Lunch break


  https://www.youtube.com/watch?v=wJNQdTEKrM8

  13:00 Rewilding at work: Zimbrul (short film)


  https://www.youtube.com/watch?v=p1ml2M9kO2U
  Uiteindelijk, zei Frans Schepers naar aanleiding van 'Zimbrul' - een op het symposium vertoonde film over de terugkeer van de Europese bison - is werken met de natuur makkelijk: die herstelt zich wel als je haar de kans geeft. Lastiger zijn de mensen, die moeten wennen aan het idee dat er voor het eerst sinds tijden weer wilde dieren bij hen "om de hoek" leven.

  13:15 Restoring the role of megafauna in European ecosystems, Jens-Christian Svenning (Aarhus University)

  Very large wild animals, the megafauna, have largely disappeared from European landscapes. Jens-Christian Svenning addresses how their return may contribute to ecosystem restoration and biodiversity conservation.

  https://www.youtube.com/watch?v=p1ml2M9kO2U
  Jens-Christian Svenning van de Deense Aarhus Universiteit haakte daarop in, door te zeggen dat je pas echt kunt weten of rewilding ook het gewenste resultaat oplevert als de criteria voor ecologische integriteit duidelijk zijn. Want dat gewenste resultaat is niet alleen een wildere, maar ook een gezondere en meer biodiverse natuur.
  "Het verlies van megafauna heeft geleid tot een gebrek aan begrip", zei Jens-Christian Svenning. Maar volgens Schepers wordt er hard gewerkt aan het harmonieuze samenleven van mensen en wilde dieren, en neemt het risico op conflicten af. "Wilde dieren en mensen zijn meer ontspannen met elkaar, anders zouden deze soorten nu niet zo'n comeback maken."
  "Het verlies van megafauna heeft geleid tot een gebrek aan begrip", zei Jens-Christian Svenning. Maar volgens Schepers wordt er hard gewerkt aan het harmonieuze samenleven van mensen en wilde dieren, en neemt het risico op conflicten af. "Wilde dieren en mensen zijn meer ontspannen met elkaar, anders zouden deze soorten nu niet zo'n comeback maken."

  14:10 How to measure rewilding success, Patrick Jansen (Wageningen University)

  Rewilding aims to restore ecosystems. Patrick Jansen addresses how the progress in ecosystem restoration can be measured, including monitoring techniques as well as the study design.

  https://www.youtube.com/watch?v=sOw9ZYvrnu8
  Rewilding aims to restore self-governing ecosystems. Patrick Jansen, Associate Professor and wildlife ecologist at Wageningen University, will talk
  about how the progress in ecosystem restoration can be measured, including monitoring techniques as well as study design.
  Kansen om wetenschappelijke data te verzamelen over hoe dat zich verder ontwikkelt zijn er volop, onder andere dankzij vliegtuigen en drones waar er met de dag meer van komen. "We hoeven alleen het juiste gereedschap te kiezen", zei Patrick Jansen van Wageningen University.

  15:05 Tea break

  15:20 Connecting rewilding science and practice, Liesbeth Bakker (Special Chair Rewilding Ecology at Wageningen University)

  https://www.youtube.com/watch?v=oPHvYlU1Fcs

  https://www.youtube.com/watch?v=oPHvYlU1Fcs
  Rewilding is increasingly applied to restore ecosystems. Liesbeth Bakker addresses what science can learn from rewilding practice, and how science may support the practice of ecosystem restoration.
  Een ander positief voorbeeld van de band tussen wetenschap en praktijk kwam van rewilding-professor Liesbeth Bakker zelf, die bij het NIOO onderzoek doet binnen de aquatische ecologie. Haar voorbeeld is de Marker Wadden, de door mensen aangelegde eilandengroep in het Markermeer. Natuurmomenten wil daar een verbinding creeëren tussen land en water, die in Nederland meestal strak van elkaar gescheiden zijn door stenen wallen en dijken.

  "Met ons onderzoek willen we een 'proof of concept' afleveren", zegt Bakker. "Klopt de visie van Natuurmomenten? Kunnen we dat aantonen?" Terugkijkend op het symposium is ze tevreden. "Aan het begin stelde ik de vraag: kunnen we de wereld wilder maken? Als je kijkt naar al de belangstelling en de positieve feedback, dan is het antwoord 'ja'!"

  https://www.youtube.com/watch?v=zMIKoBumr9s "Rewilding, a new path for nature in Portugal" by João Cosme

  https://rewildingeurope.com/news/europes-first-special-university-chair-to-advance-the-science-and-study-of-rewilding-ecology/


  Participants in the Rewilding Symposium enjoyed presentations from six rewilding experts and practitioners, including Frans Schepers. These presentations are now online and can be viewed separately.

  1. Rewilding: A new narrative in conservation by Paul Jepson (Nature Recovery Lead, Ecosulis)
  2. Rewilding European Landscapes by Frans Schepers (Rewilding Europe)
  3. Mapping rewilding opportunities in Europe by Nestor Fernandez (German Centre for Integrative Biodiversity Research, iDiv)
  4. Restoring the role of megafauna in European ecosystems by Jens-Christian Svenning (Aarhus University)
  5. How to measure rewilding success by Patrick Jansen (Wageningen University)
  6. Connecting rewilding science and practice by Liesbeth Bakker (Netherlands Institute of Ecology and Wageningen University)

  Rewilding at work: Zimbrul (short film)

  https://www.youtube.com/watch?v=p1ml2M9kO2U

  The documentary “Zimbrul” is an intimate snapshot of people’s feelings about the return of European bison in the Southern Carpathians of Romania.

  Before each presentation, a short video was shown relating to the subject of the presentation and showing the practical side of rewilding. “Zimbrul“, a beautiful short film by award-winning French videographer Emmanuel Rondeau, was also shown after the lunch break to illustrate the social impact of rewilding.

  Hundreds of symposium viewers actively participated in the presentations by asking questions and sharing their opinion via polls, which were then discussed with the presenters after they had finished speaking.

  “It was a real privilege to speak at this symposium and present my thoughts on the emergence of rewilding as a hopeful and empowering environmental narrative,” says Dr. Paul Jepson. “The event was a wonderful showcase of the pan-European community of scientists and practitioners who are together helping to accelerate and upscale ecosystem recovery.”

  1. Rewildering Vernieuwende vorm van natuurherstel
   i|u
   -|-:
   1|2

  today yesterday the day before
  1 2 4
  5 65 3
  5 6 7
  Cost May 2019 YTD
  Liaison 1.5 82.25
  Community liaison 0 1.75
  Monitoring & research 13.75 239.5
  Sitework 22.5 320.75

  ==
  It’s cool to see some energy building on the forum around visualizing and processing the iNat data.
  Like others, I’ve also been interested in resurrecting the rinat package and updating it to make use of new API. The authors of the rinat pacage at ROpenSci said that they’d like to hand off the project to some more active developers. If there’s a group of people here who want to work on it that would be great.

  Making over development of rinat, but then realized that for any scientific work GBIF is a better source (more comprehensive data set, citeable data queries, …). As it exists, rinat is a simple repackaging of the iNat v1 API, without the more useful tools for working with the data post-download, and the more recent ROpenSci plans don’t go much further than adding the v2 API to the same framework. From following the user requests on this forum, there seems to be more interest in tools for “social” summaries (searching and/or displaying a user’s contributions or summarizing project data) rather than the scientific/statistical apps that are R’s forte.

  1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
  2. https://www.dekrantvantoen.nl

  58B. Rewildering Vernieuwende vorm van natuurherstel

  Publicado el marzo 18, 2021 04:38 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  21 de marzo de 2021

  138. Arte Großbritanniens wilder Westen Nature movies

  It seems Arte has less movies in English than in German. Often subtiles are present.

  1. Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Westen bis 08/04/2021

   Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Westen bis 08/04/2021
   Großbritanniens wilder Westen Eine Vielfalt, von der kaum jemand weiß, fast unberührte Lebensräume und pure Wildnis zwischen Küste und Gebirge – das ist Wales. Eine Region voll ungebändigtem Leben, voller Mythen und Legenden. Hans-Peter Kuttlers Doku nimmt den Zuschauer mit in den walisischen Norden nach Snowdonia, zu den Brecon Beacons im Süden und auf die Seevögel-Insel Skomer.
   Schroffe Gebirge im Norden, sanfte Hügellandschaften im Süden und raue Klippen entlang der Küste – Wales, ein Land der Gegensätze. Der kleinste Landesteil Großbritanniens, steckt voller Mythen und Legenden. Im Norden von Cymru, wie das Land auf Walisisch heißt, liegt Snowdonia – eine Berglandscha
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/

  2. Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021
   Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021
   https://www.arte.tv/de/videos/069769-004-A/geheimnisvolle-wildblumen/Wildblumen bezaubern mit ihren Farben, ihrer Form und ihrem Duft. Die Dokureihe nimmt den Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch artenreiche Naturräume und urbane Landschaften. In dieser Folge geht es um den Kreislauf der Natur im Wechsel der Jahreszeiten und das natürliche Gleichgewicht zwischen den Arten im Unterholz.
   Um den Wald ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Dieser geheimnisvolle Lebensraum birgt viele Schätze, dazu gehören auch zahlreiche Wildblumenarten: Waldreben, Weißwurz oder auch Efeu tragen zum Zauber des Waldes bei. Im Winter schläft die ganze Blumenpracht, doch sobald die ersten Sonnenstrahlen den Waldboden berühren, sprießen die ersten Blumen aus der Erde. Nun beginnt der Wettkampf um das nährende Licht, bei dem jede Pflanze ihre ganz eigene Strategie hat, um erfolgreich zu sein. So bedecken die Wald-Windröschen den Waldboden wie ein Teppich. Osterglocken und Hasenglöckchen nutzten die Zeit, in der die Bäume noch keine Blätter besitzen. Die Heilpraktikerin Dominique Verrier-Compain macht oft Ausflüge in den Wald. Heute ist sie auf der Suche nach aromatischen Blumen und findet Sauerklee – das perfekte saure Etwas für den Salat oder die Limonade. Je schattiger es wird, desto stärker strömt ein ganz besonderer Duft durch den Wald: Bärlauch. Das grüne Gewächs sollte man aber nicht mit seinem giftigen Doppelgänger, dem Maiglöckchen, verwechseln. Auch

  3. Planet Earth Fascinating Geese to 07/05/2021

   Planet Earth Fascinating Geese to 07/05/2021
   Geese can be bad-tempered birds, but they are also fascinating creatures. Researchers and breeders are observing the behaviour of geese and revealing their true nature.
   https://www.arte.tv/en/videos/086854-002-A/fascinating-geese/

  4. Stille Wasser sind tief Lençóis Maranhenses, Brasiliens Dünenseen bis 15/06/2021

   https://www.arte.tv/de/videos/048886-005-A/stille-wasser-sind-tief/
   Stille Wasser sind tief Lençóis Maranhenses, Brasiliens Dünenseen bis 15/06/2021Unweit des Äquators erstrecken sich im brasilianischen Bundesstaat Maranhãoüber mehr als 1.500 Quadratkilometer die Dünen des Nationalparks Lençóis Maranhenses, was auf Portugiesisch so viel wie "Bettlaken von Maranhão" bedeutet. Die unendlichen Sanddünen erinnern tatsächlich an ein nachlässig ausgebreitetes Betttuch. Jedes Jahr fällt in dieser Dünenlandschaft etwa so viel Niederschlag wie in Schottland. Dann entstehen in den Dünentälern Tausende Süßwasserseen und verwandeln die kahle Wüste in einen riesigen tropischen Sandstrand. Doch die Regenzeit ist nur ein Teil des Lebenszyklus der Lençois. Denn so schnell, wie das Wasser kommt, verschwindet es auch wieder, und in der Trockenzeit gewinnt der Sand die Oberhand. Wasser, Sand und Wind machen die Lençóis Maranhenses zu einem

   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard
   1. Arte Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Weste


   Publicado el marzo 21, 2021 10:40 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   140. Vogels en zoogdieren in Stadspark Monitoring SES Ecologische

   Het aantal vogels en zoogdieren in het Stadspark neemt toe door gras bij de vijver minder vaak te maaien. In theorie was al bekend dat het voor vogels en zoogdieren belangrijk is om gras en kruiden zo veel mogelijk te laten staan, maar in het Stadspark is uit een proef, die in 2012 van start ging, gebleken dat dat inderdaad helpt, zo meldt de gemeente Groningen in een nieuwsbrief.

   1. https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Rapport-GES-2020-Stadspark+voorpark-(002).pdf
   2. https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Groenplan-Groningen-Vitamine-G.pdf
   3. https://www.groningerlandschap.nl/assets/uploads/2020/06/Groningen-groen-manifest-18-juni-2020.pdf
   4. https://www.groningerlandschap.nl/assets/uploads/2020/06/Groningen-groen-manifest-18-juni-2020.pdf
   5. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18931378/doelsoortenbeleid-noordpdf-gemeente-groningen
   6. https://www.tochtomdenoord.nl/pdf/pwp1-1.pdf
   7. https://www.koemanenbijkerk.nl/uploads/folder%20SES.pdf
   8. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-doelsoortenbeleid-en-monitoring-stadsnatuur-1.pdf
   9. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2016/07/Doelsoortenbeleid-uniek-en-doelgericht-beheer-van-stadsnatuur.pdf
   10. https://ecuador.inaturalist.org/projects/hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein/journal/45001-3-de-eelderbaan-is-onderdeel-van-de-stedelijke-ecologische-structuur
   11. https://www.yumpu.com/nl/document/view/20558165/doelsoortenbeleid-noordpdf-gemeente-groningen
   12. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2016/07/Doelsoortenbeleid-uniek-en-doelgericht-beheer-van-stadsnatuur.pdf
   13. https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006887.pdf SuikerUnie
   14. https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Bekendmakingen/Bijlage_1_A-W-notitie_3055_Crematorium_Hoendiep_definitief.pdf
   15. http://www.diverdoatsie.nl/florafaunainventarisatie.pdf
   16. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-2016-005-proefvlakken-Boterdiepstrook.pdf

   Eén conclusie is dat er ten opzichte van 2012, de laatste monitoring, geen grote veranderingen zijn. Het aantal en soorten bloemen, amfibieën, vlinders en libellen is gelijk gebleven of iets verminderd. Het aantal vogels en zoogdieren, waarvan specifiek een aantal vleermuissoorten, is juist toegenomen. Het gaat om bijvoorbeeld de ijsvogel en visdiefje, de wezel en de meer- en watervleermuis. Voor hen is het Stadspark van grote ecologische waarde, stelt het rapport.

   Het rapport doet een paar aanbevelingen om de doelsoorten te stimuleren. Het gaat om maatregelen als het later maaien van gazons voor de pinksterbloem, het vergroten van nestelgelegenheid voor bosuil en ransuil en de aanleg van een flauw talud voor de ontwikkeling van libellen en amfibieën. Lees het hele rapport hier.

   1. Vogels en zoogdieren in Stadspark Monitoring SES Ecologische
   Publicado el marzo 21, 2021 11:58 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   23 de marzo de 2021

   133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

   April

   v4
   27 mei
   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

   1. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   3. 6 Historische akkers: 23 september 2021
   4. 7 Duinen: 28 oktober 2021
   5. 8 Waddengebied: 25 november 2021

   29 April

   1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.

   26 April

   1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe

   24 April

   1. (Nederlandse Macologische)
   2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.

   22 April
   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

   1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
   2. Rivierengebied: donderdag 22 april
   3. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   4. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   5. 6 Historische akkers: 23 september 2021
   6. 7 Duinen: 28 oktober 2021
   7. 8 Waddengebied: 25 november 2021
   8. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
   9. Floron Online Plantencursus
   10. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
   11. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
   12. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee

   21 April

   1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
    Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

   2. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’
    De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli

   20 April

   1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
    Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

   15 April

   1. Land van Loos
   2. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
   3. 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

   12 April

   1. Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
    De paddenstoelenlezingen worden online gezet en op de NMV lezing zal wore
    https://knnv.nl/agenda/?category=lezing

   8 April

   1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on

   7 April

   1. Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   4. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   1 April

   1. Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
    Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
    Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   4. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO₂ neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
   5. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring

   Maart


   31 maart
   1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   30 maart

   1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. Werkgroepsessie Buurtwarmte

   29 Maart

   1. 19.30 uur Bossenstrategie door Rob Chrispijn (NMV)
   2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe

   28 maart

   1. 28 maart 2021 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   25 maart

   1. 25 maart 2021 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
   3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON
   4. Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
   5. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart
   6. Rivierengebied: donderdag 22 april
   7. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   8. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   9. 6 Historische akkers: 23 september
   10. 7 Duinen: 28 oktober
   11. 8 Waddengebied: 25 november


   24 Maart 2021

   1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
   2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
    TOPICS

   3. Adder ecology
   4. Optimal pek survey periods and methodologies
   5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
   6. Best practice behaviour around adders, including photography
   7. Educational awareness & Recording Adders
   8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
   9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

    This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

   10. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
   11. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
   12. BLWG Lezing 19:30
   13. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
   14. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   15. Wo 24 maart

    1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
     animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

    24 maart
    Meerdervoort

    Wo 24 maart

    1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
     animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

    2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

     This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

    23 Maart 2021

    1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
    2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
    3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

    Zo 21 maart 2021

    1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
    2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    20 Maart 2021

    1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
    2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
    3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
    4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
    5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
    6. TerugblikMadeleine Postma
    7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
    8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
    9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
    10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
    11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
    12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
    13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
    14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
    15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA

    19 Maart 2021

    1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
    2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
    3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
    4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
    5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
    6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
    7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
    8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
    12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    18 Maart 2021

    1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
    2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
    3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
    4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
    5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
     Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
     As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
     But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

    6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
    7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
    8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
    9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
    10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    17 Maart 2021

    1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
     18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

    2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
     Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

    3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
    4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
    5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
    6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


    16 Maart 2021

    1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
    2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
    3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
    5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
     De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

    6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
     door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
     IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

    15 Maart 2021

    1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
    2. Buurtwarmte Grunniger Power
    3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
     https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

    4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
     https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

    5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    14 Maart 2021

    1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
    2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


   16. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   17. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   18. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   19. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   20. 11 Maart 2021

    1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
    2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

    10 Maart 2021

    1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
    2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
    3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
    4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
     door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

    5. Wie surft mee met de bij?
     door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

    6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
    7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
    8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
    9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
     door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

    10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
     door Lieven Devreese
     op 16 maart van 13u30 tot 14u30

    11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    6 maart

    1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
    2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
    3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021

    3 Maart 2021

    1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
    2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    Februari

    1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
    2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
    3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
    4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

    24 februari

    1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    21 Februari 2021

    1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

    20 Februari

    WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

    1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
    2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
    3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard


    Genootschapsdag 2021

    1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
    2. Blok 1 Landschap
    3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
    4. Blok 2 Ongewervelden
    5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
    6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
    7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
    8. Blok 4 Fauna
    9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

    20 Januari 2021

   21. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

    (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

    19 Februari

    1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

    17 Februari

    1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    10 februari

    1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
    1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
    2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
    3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
    4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
    5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
    6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
    7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
    8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
    9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
    10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
    11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen    17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
    27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

    133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties    Bumblebee Conference EIS Leiden

    1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
    2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
    3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
    4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
    5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
    6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
    7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

    Poster presentations February 20th 2021:

    click here for YouTube, click below for separate PDF's

    1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
    2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
    3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
    4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
    5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
    6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


    Saturday February 27th 2021

    1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
    2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
    3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
    4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
    5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

    Poster presentations February 27th 2021:

    click here for YouTube, click below for separate PDF's

    1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
    2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
    3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
    4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
    5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
    6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

    Other research posters (not presented)

    21 Februari 2021

    1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
    2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
     20 Januari 2021

    3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
    4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
    5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit

    .

    10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
    10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
    11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard    27 November 2020

    Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.

    1. 1 Overige Lezingen
    2. 2 Program NOU
    3. 3 Jaarrond TuinTelling
    4. Exoten
    5. Boerenlandvogels
    6. Postcasts
    7. Arte Zoogdieren
    8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
    9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
    10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
    11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
    1. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

   22. Publicado el marzo 23, 2021 11:12 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    141 - Zaterdag 14 november 2020 RAVON-dag

    Zaterdag 14 november 2020 RAVON-dag

    Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar.
    Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).

    1. 00:00​ Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
    2. 08:45​ 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
    3. 31:30​ Video: Vrijwilligersdag 2020
    4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
    5. 47:45​ Video: Vrijwilligers in Beeld
    6. 51:39​ Prijzenfestival door Rob van Westrienen
    7. 1:08:00​ 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
    8. 1:39:32​ Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
    9. 2:08:36​ Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
    10. 2:12:51​ Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

    141 - Zaterdag 14 november 2020 RAVON-dag

    Publicado el marzo 23, 2021 06:28 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    142. 91 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021

    30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk de webinars

    Opgelet! Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet je eerst alle cookies aanvaarden.

     Maandag 22 februari

    1. Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must
     Martin Hermy, KULeuven
    2. Martin Hermy, emeritus professor bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven en schrijver van het boek “De juiste boom voor elke tuin” licht toe hoe niet-inheemse bomen een belangrijke sleutel zijn op de toekomst. De inheemse bomenflora is namelijk beperkt. Bovendien worden bomen vaak te groot voor de kleiner wordende tuin en hebben ze meer en meer last van ziekten en plagen.
    3. In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas
     Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar
    4. Sipke Gonggrijp (collectiebeheerder bij Hortus Alkmaar en amateur botanist) brengt een overzicht van bijzondere adventieve planten die de afgelopen vijf jaar werden gevonden langs de Grensmaas. Door werkzaamheden binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’ kwam een deel van de oude zaadbank aan het licht, wat leidde tot de vondst van soorten die hier vanaf de jaren ’50 door de botanici van Ooststroom en Reichgelt werden beschreven.

     Dinsdag 23 februari 2021:

    5. Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant
     Henk Sierdsema, Sovon
    6. Henk Sierdsema, senior onderzoeker bij Sovon, Sovon-ambassadeur in Noord-Brabant en voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, spreekt over trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In deze regio bestaat een lange traditie van provinciale en regionale avifauna’s. De eerste provinciale avifauna van Limburg dateert al van 1926 en die van Noord-Brabant van 1967. Ook daarna is er veel energie gestoken in grootschalige broedvogelkarteringen en nieuwe avifauna’s. Naast deze ruimtelijke informatie is er sinds de jaren tachtig veel informatie verzameld over de aantalsontwikkelingen.
    7. Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal?
     Paula Ulenaers, VLM
    8. Paula Ulenaers werkt als senior-expert (klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) bij de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste akkervogels in Vlaanderen hebben het moeilijk in hun voortbestaan. Door beheerovereenkomsten met landbouwers af te sluiten, probeert de Vlaamse overheid het tij te keren. In Haspengouw worden onder andere beheerovereenkomsten voor de aanleg van vogelvoedselgewassen afgesloten. Profiteren akkervogels van deze vogelvoedselgewassen? Of wat kunnen we leren uit wintervogeltellingen in deze regio? Spreekster Paula Ulenaers was actief betrokken bij de data-analyse.

     Woensdag 24 februari 2021:

    9. Bodemerosie in Limburg: een probleem?
     Jean Poesen, KULeuven
    10. Jean Poesen, fysisch geograaf en emeritus professor bij het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de KULeuven, brengt de lezing "Bodemerosie in Limburg: een probleem?". Bodems verschaffen ons vele ecosysteemdiensten. Deze zijn als het ware de rente op ons bodemkapitaal. Helaas wordt deze “rente” aangetast door verschillende bodemdegradatieprocessen waarvan erosie wereldwijd op de eerste plaats komt. Hoe staat het met de bodemerosie in Limburg? Deze lezing gaat dieper in op de ruimtelijke spreiding, de belangrijkste processen, controlerende factoren en gevolgen van bodemerosie in Limburg. Moeten we erosie als een vijand of een vriend van de natuur beschouwen?

     Donderdag 25 februari 2021:

    11. Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper
     Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    12. Jeroen Van Wichelen verricht beleidsondersteunend onderzoek aan het INBO met betrekking tot het herstel van aquatische fauna in Vlaanderen. Hij brengt het verhaal van de grote modderkruiper. Deze bijzondere vis was vroeger alomtegenwoordig in moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen, maar is tegenwoordig bijna volledig verdwenen. Met de uitrol van een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan willen we de soort opnieuw op de kaart zetten. Dit zal gebeuren door middel van uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van deze moeilijk traceerbare soort, habitatherstel en uitzet van genetisch gezonde kweekdieren.
    13. Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen
     Wout Willems, Natuurpunt Studie
    14. Wout Willems coördineert het vleermuisonderzoek bij Natuurpunt Studie en ondersteunt de Vlaamse vleermuizenwerkgroep. Hij licht toe hoe het Albertkanaal een rol speelt als natuurverbinding voor vleermuizen. Recent onderzoek met vleermuizendetectoren ging niet enkel na welke soorten het kanaal gebruiken als natuurverbinding, maar ook wanneer en hoe. Ook de connectie met de gebieden in de omgeving werd onderzocht, en de verbinding met de mergelgroeven in Riemst als winterslaapplaats.

     Vrijdag 26 februari 2021:

    15. Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard?
     Thomas Vandijck, UHasselt
    16. Thomas Van Dijck is een doctoraatstudent verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij is aangesteld op EcoCities: een Vlaams project dat groendaken en -wanden onderzoekt als een bron voor ecosysteemdiensten. Daktuinen komen in Vlaanderen meer en meer voor, deels doordat verschillende steden de constructie ervan verplichten bij nieuwbouw of renovatie. Eén van de gepaarde voordelen zou een toename in urbane biodiversiteit zijn. Deze studie onderzocht de diversiteit aan invertebraten op 12 daktuinen (Gent, Hasselt en Antwerpen). Welke soorten zijn er aangetroffen over de tijdspanne van een jaar en wat vertelt ons dit?
    17. Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal
     Ilf Jacobs, Natuurpunt
    18. Ilf Jacobs werkt bij Natuurpunt Studie en volgt al jaren de Sleedoorn- en Iepenpage in detail op. In 2019-2020 werden deze mysterieuze dagvlinders onder de loep genomen. Op basis van onder andere historische waarnemingen en verspreidingsgegevens van waardplanten werd in samenwerking met vrijwilligers intensief gezocht naar beide soorten. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en lopen voor de twee soorten sterk uiteen.

     Zaterdag 27 februari 2021:

    19. Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg
     Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
    20. 30e contactdag van ons Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Normaal gezien zaten we nu in 2 aula’s in Diepenbeek. Maar ik wil vandaag toch vooral een positief verhaal brengen. Een positief digitaal verhaal van bijna 1000 inschrijvingen in totaal, van gemiddeld meer dan 250 effectieve deelnemers per avond, een verhaal van 9 volwaardige presentaties door specialisten. Op maandag overtuigde Martin Hermy ons om niet-inheemse soorten te gebruiken in de klimaatrobuuste tuinen voor de toekomst. Sipke Gonggrijp bracht een te gek verhaal over o.a. Australische soorten die door een wolwasserij in Verviers en recente grote werken aan de Maas op dit moment zijn terug te vinden in de Grensmaas. Op dinsdag bracht Henk Sierdsema een overzicht van de trends in vogelwaarnemingen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant. Het gaat daar desastreus voor de zomertortel en de patrijs, en geweldig voor de boomklever en de middelste bonte specht. Vervolgens vertelde Paula Ulenaers ons hoe wintervoeding voor akkervogels in beheerovereenkomsten een succesverhaal zijn, zeker voor de veldleeuwerik en de geelgors. En er was ook nog iets met bladrammenas…
    21. Natuurbeelden uit 2020
     Frank Resseler, De Kijkhut
    22. De film start met vogelgeluiden en een beeld waarop de titel staat: Contactdag 2021, een digitale toch door Limburgse natuur. Er volgen beelden van heidegebieden en waterplassen. Een dier komt in beeld: is het een wolf? In vogelvlucht over een grote waterplas. Inzoomen op een sprinkhaan, een vogel. Je ziet een kabbelend beekje. Opnieuw heide, met een sprinkhaan die plots wegspringt. Twee wandelaars wandelen tussen zand en heide met een vlindernetje. Bijen graven in het zand. Mierennest. Vlinders op planten. Parende vlinders. Opnieuw een kabbelend beekje, met waterdiertjes. Een libel vliegt eroverheen. In vogelvlucht over bossen met waterplassen. Broekbossen in beeld. Een kamsalamander zwemt door het water. Opnieuw vogelvlucht over waterplassen waarnaast runderen of paarden grazen. Inzoomen op
    23. Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen
     Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

    142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 202


    http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021
    http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek
    Jij schreef je in voor de webinar op

    Maandag 22 februari

    van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. Het programma ziet er als volgt uit:
    • 19.30 u. – Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven
    • 20.30 u. – In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

    Je kan de webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82175708323

    http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021

    Dinsdag 23 februari 2021:

    19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon
    20.30 u . - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

    Woensdag 24 februari 2021:

    19.30 u . - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

    Donderdag 25 februari 2021:

    19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

    Vrijdag 26 februari 2021:

    19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt
    20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillend verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

    Zaterdag 27 februari 2021:

    15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum
    15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
    15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut
    16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

    Zaterdag 27 februari 2021:

    1a. Zaterdag Humble Bee EIS Engels
    1b. Zaterdag Likoma Limburg

    1. Zaterdag Windvogel Strategie Sessie
    2. Frank Majoor Kok Maandag
    3. Hommesl Donderdag EIS Linde Slikboer
    4. Likoma Zaterdag
     91 . Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek Zaterdag    Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

    https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
    Medische Publieksacademie Live
    https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
    https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

    http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek

    91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek

    Publicado el marzo 23, 2021 09:00 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    24 de marzo de 2021

    143 -BLWG Geheimnisvolle Wildblumenbis Kroatia UK SeulingsWald

    1. Mosses Lichens Hans Toetenel deed veldonderzoek in verschillende duingebieden langs de Nederlandse kust en legt uit welke mossen en korstmossen je hier kunt vinden.
    2. Kroatiens Auenland WDR is 02.04.2021 ∙
     Die Save ist ein vagabundierender Fluss, jedes Jahr verlagert sie ihren Lauf um bis zu zwei Meter. Sie fließt durch vier Länder: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien. Aber nur im mittleren Flussabschnitt, in Slowenien und Kroatien, blieb sie unangetastet - und mit ihr eine Jahrtausende alte Auenlandschaft, die als schönste Europas gilt. Ob Schreiadler oder Seeadler, hier gibt es noch viele Tiere, die bei uns selten geworden sind. Auch unter Wasser hat die Save einiges zu bieten. http://localhost:3020/video/abenteuer-erde/kroatiens-auenland/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTFjMDliMjE5LWNhMTYtNDc5ZS1iNzJkLWViMzgzYTIwODg1Yg/

    3. Unbekannter Seulingswald HR bis 04.07.2021 ∙
     Der 10.000 Hektar große Seulingswald an der Grenze zu Thüringen ist charakterisiert durch den Bergbau, der hier überall seine Spuren hinterlassen hat, und durch die Autobahn, die das Waldgebiet durchschneidet.
     http://localhost:3020/video/erlebnis-hessen/unbekannter-seulingswald/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDE4MTU/

    4. Wales: Der Wilde Westen Großbritanniens - Langer Winter, später Frühling (1/4) WDR bis 09.03.2022 ∙
     m ersten Teil müssen sich die tierischen Bewohner auf einen sehr späten Frühling einstellen, denn die eisigen Wintertemperaturen wollen sich lange nicht zurückziehen.
     http://localhost:3020/video/abenteuer-erde/wales-der-wilde-westen-grossbritanniens-langer-winter-spaeter-fruehling-1-4/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTBlMmQyZjcxLTNlZGUtNGI5Mi05MzgwLTBiY2IzNjEzZDEzNw/
     Wales: Egal wo, ob an den Grenzen im Osten, den Tälern im Süden, den Bergen im Norden, den felsigen Küsten im Westen oder in den Städten - Wales ist voller Wildtiere. Vier Folgen zeigen ein ganzes Jahr im Wilden Westen Großbritanniens.

    5. Erlebnis Erde Packende und faszinierende Tier- und Naturaufnahmen im Ersten.
     https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/index.html Geoblock
     https://www.ardmediathek.de/sendung/erlebnis-erde/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2VybGVibmlzIGVyZGU/

    6. Wildlife im Schlosspark bis 18.03.2022 ∙Zu den bevorzugten Motive des Wildtierfotografen Marco Schütte gehören Schneehasen, Gämsen, Steinböcke. Wenn er Bilder von Rehen macht, begibt er sich an einen Ort, an dem die Wenigsten mit den Tieren rechnen würden - an einen Ort mitten in München.
     http://localhost:3020/video/abendschau-der-sueden/wildlife-im-schlosspark/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2NlNTY1OWEyLTVkNTYtNDk1NS1iMDQ1LTdkMGZjZDNiMTkyMg/

    7. Auf den Spuren der Römer: Unterwegs im Teutoburger Wald WDR bis 16.10.2021 ∙
     Bei einer Wanderung auf dem Höhenkamm des Teutoburger Waldes begibt sich Lokalzeit-Moderator Hendrik Schulte auf die Spuren der Römer und Germanen.

     9 nach Christus ereignete sich in
     http://localhost:3020/video/heimatflimmern/auf-den-spuren-der-roemer-unterwegs-im-teutoburger-wald/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTA0YTY1MDk1LTFiMzktNDg2NC1iYjg4LTM1MjhiYjgwZDRiNA/ Germanien eine Schlacht, die Weltgeschichte schrieb: Die Varusschlacht. Arminius, der Cherusker, auch Hermann genannt, besiegte den römischen Feldherren Varus und drei seiner Legionen. Hendrik Schulte macht sich auf den 156 Kilometer langen Hermannsweg, um mehr zu erfahren. Was ist Mythos, was ist Geschichte? Sähen Städte wie Bielefeld und Detmold heute anders aus, wäre die Schlacht anders verlaufen?

    8. Das grüne Herz Westfalens: Ein Wald im Wandel
     Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist der waldreichste Kreis Deutschlands. Fast Dreiviertel der Fläche sind von Wald bedeckt.
     http://localhost:3020/video/heimatflimmern/das-gruene-herz-westfalens-ein-wald-im-wandel/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc3YTJiZGE3LTA3NDktNDhhMC05ODk1LWJhMTIwMjM4YTFkNA/
     Die Menschen hier leben seit Jahrhunderten von und mit dem Wald. Er ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, Rückzugsgebiet aber auch Wirtschaftsfaktor. Doch der Wald ist in Gefahr: Klimawandel und der Borkenkäfer machen ihm das Überleben schwe

    9. Schutzort für Wanderfalken bis 23.03.2022 ∙
     Abendschau - Der Süden ∙ BR Fernsehen Wanderfalken haben jetzt Paarungszeit. Damit die Zahl der in Bayern selten gewordenen Tiere wieder zunimmt, haben Biologen im Nationalpark Bayerischer Wald das Höllbachgespreng für Wanderer und Naturfreunde abgesperrt. http://localhost:3020/video/abendschau-der-sueden/schutzort-fuer-wanderfalken/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzBlOGQ3YWQ2LTkzYTUtNDFiMy04MzQ4LTNkYThhMWRjZmQxNQ/

    10. hallo hessen - Teil 1 bis 19.03.2022 ∙ Heute endet die Abstimmung zur Wahl des Vogels des Jahres 2021. "hallo hessen"-Zuschauer erfahren ganz aktuell vom Ornithologen des NABU Hessen Bernd Petri, welche Vögel im Rennen um die Podiumsplätze ihre Schnäbel ganz vorne haben. http://localhost:3020/video/hallo-hessen/hallo-hessen-teil-1/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMzA1MTg/
    11. Blütenpracht im Wald Geheimnisvolle Wildblumenbis 22/04/2021

     Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021 Wildblumen bezaubern mit ihren Farben, ihrer Form und ihrem Duft. Die Dokureihe nimmt den Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch artenreiche Naturräume und urbane Landschaften. In dieser Folge geht es um den Kreislauf der Natur im Wechsel der Jahreszeiten und das natürliche Gleichgewicht zwischen den Arten im Unterholz.
     Um den Wald ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Dieser geheimnisvolle Lebensraum birgt viele Schätze, dazu gehören auch zahlreiche Wildblumenarten: Waldreben, Weißwurz oder auch Efeu tragen zum Zauber des Waldes bei. Im Winter schläft die ganze Blumenpracht, doch sobald die ersten Sonnenstrahlen den Waldboden berühren, sprießen die ersten Blumen aus der Erde. Nun beginnt der Wettkampf um das nährende Licht, bei dem jede Pflanze ihre ganz eigene Strategie hat, um erfolgreich zu sein. So bedecken die Wald-Windröschen den Waldboden wie ein Teppich. Osterglocken und Hasenglöckchen nutzten die Zeit, in der die Bäume noch keine Blätter besitzen. Die Heilpraktikerin Dominique Verrier-Compain macht oft Ausflüge in den Wald. Heute ist sie auf der Suche nach aromatischen Blumen und findet Sauerklee – das perfekte saure Etwas für den Salat oder die Limonade. Je schattiger es wird, desto stärker strömt ein ganz besonderer Duft durch den Wald: Bärlauch. Das grüne

    12. Geheimnisvolle Wildblumen Von der Sonne verwöhnt bis 23/04/2021


     Geheimnisvolle Wildblumen Von der Sonne verwöhnt bis 23/04/2021
     ie Wildblumen des Mittelmeerraums berühren alle Sinne mit ihrem Duft und ihrem faszinierenden Reichtum an Farben. Diese wild wachsende Flora gehört zweifellos zum Schönsten, was die Natur hervorgebracht hat. Auf einem Streifzug durch die vier Naturräume des Mittelmeers – Küste, niedrige Gebirge, Macchie und Garrigue – wird die erstaunliche Widerstandskraft dieser Pflanzen gegenüber den klimatischen Bedingungen deutlich. Man könnte meinen, dass die Wildflora vor den trockenen und heißen Sommern oder dem Salzwasser kapitulieren würde. Doch der Meerfenchel beispielsweise, der essbar ist und einen zitronigen Geschmack hat, gedeiht an felsigen Küsten im Einflussbereich der Gischt. Oder auch der krautige Wundklee, der ebenfalls auf felsigem Untergrund wächst und dem salzigen Meerwasser, Stürmen und Trockenheit trotzt. Außerdem behaupten sich in dem trockenen Milieu Lavendel, Thymian und Rosmarin sowie Iris, Strohblumen, Mimosen und Mittagsblumen. Diesen Pflanzen gelingt es, im unerbittlichen mediterranen Klima zu überleben. Zu Wort kommen Menschen, die sich in den Naturparks für den Erhalt der mediterranen Pflanzen einsetzen und deren besondere Vitalität erklären.

    13. Feld- und Wiesenblumen Geheimnisvolle Wildblumen bis 24/04/2021

     Feld- und Wiesenblumen Geheimnisvolle Wildblumen bis 24/04/2021
     Veronica, Daphne, Anemone oder Angelika: Viele dieser Feld- und Wiesenblumen tragen Namen wie Prinzessinnen. Dabei sind sie äußerst bescheiden und verlangen nicht mehr, als sich den Platz zu erobern, der ihnen zusteht. Über Jahrhunderte koexistierten Wildblumen und Menschen harmonisch, bis das natürliche Gleichgewicht und ihr Lebensraum durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und den Einsatz von Pestiziden zerstört wurde. Auf einer unberührten Wiese können Hunderte Blumenarten aus verschiedensten Pflanzenfamilien wachsen. Heute findet man diese artenreichen Wiesen immer seltener. Im Aubrac beispielsweise, im französischen Zentralmassiv, sind solche Blumenwiesen fast ganz verschwunden. Von wilden Orchideen- und Tulpenarten, Wiesensalbei, Pfaffenblume, Dotterblume, Klee bis hin zu Margeriten und Mohnblumen – im Gespräch mit Botanikern, einem Landwirt, einem Naturfotografen, einem Landschaftsgärtner, einem Agrarökologen und einem Kräuterbauern geht dieser Film der Frage nach, wie der Mensch wieder im Einklang mit diesen wilden Schönheiten l

    14. Aaalscholvers Fischdieb oder Sündenbock? Kormorane s 21/04/2021

     Aaalscholvers Fischdieb oder Sündenbock? Kormorane s 21/04/2021
     Sardische Fischer sehen 10.000 Kormorane über die Lagunen ziehen und glauben dadurch ihre Fischgründe gefährdet. Fischern in Mecklenburg-Vorpommern sind Naturschutzgebiete suspekt: Ungestört können dort Tausende Kormorane brüten oder rasten und Jagd auf Fische machen. Ein Angler in Bayern hat es nur mit ein paar Hundert Kormoranen zu tun. Auch er beobachtet drastische Rückgänge bei den Fischarten. Dann gibt es noch überall in Europa die Teichwirte. Ihre Fischzucht ist für den Kormoran besonders leicht zugänglich. Deshalb sind bereits eine Handvoll Kormorane für sie eine Katastrophe. Kormorane sind sogenannte Nahrungsopportunisten. Sie jagen, was am leichtesten verfügbar ist, und zwar mit unschlagbaren Methoden. So hat der Biologe Stefano Volponi auf Sardinien das soziale Fischen der Kormorane beobachtet: Während etwa die Hälfte der Vögel durch Flügelschlagen einen Fischschwarm zusammenscheucht, kann die andere Hälfte die Fische bequem fangen und fressen. Nach einiger Zeit wechseln sich die Gruppen ab. In ganz Europa ärgern sich die Fischer über den in ihren Augen bestens angepassten, dreisten Fischräuber und fordern seinen Abschuss. Was sie nicht berücksichtigen: Kormorane sind Zugvögel. So gibt es derzeit 170.000 Brutpaare im nördlichen Ostseeraum, die durch ganz Europa zu den für sie günstigsten Fischgebieten ziehen. Verschiedene Forschergruppen versuchen, Gesetzmäßigkeiten und Rückschlüsse aus dem Zugverhalten und vermeintlichen Nahrungsvorlieben abzuleiten. Doch der Kormoran lässt sich so leicht nicht fassen. Zu genial, zu schnell agiert er in

    15. Der Paraná - Ein Fluss wie das Meer Vom Ursprung durch Brasilien bis 15/06/2021

     Der Paraná - Ein Fluss wie das Meer Vom Ursprung durch Brasilien bis 15/06/2021Der erste Teil der Flussreise entlang des Paraná führt uns vom Hinterland des brasilianischen Bundesstaates São Paulo bis nach Paraguay: Auf den 800 Kilometern ist der Fluss zumeist aufgestaut um Brasiliens hohen Energiebarf zu decken. Doch die Staudämme belasten das Ökosystem des Flusses. Und auch andere Umweltsünden und der Klimawandel belasten Flora und Fauna.

     In der ersten Folge „Vom Ursprung durch Brasilien“ führt die Reise zum Entstehungspunkt des Paraná. Von dort fließt er durch das Hinterland der Bundesstaaten São Paulo und Paraná. Nannten die Ureinwohner den Paraná schon einen Fluss „wie das Meer“, ist er hier über weite Strecken durch Eingriffe des Menschen noch größer geworden, teilweise bis zu zehn Kilometer breit. Aufstauung zur Energiegewinnung hat das Ökosystem verändert. Vor allem einheimischen Fisch gibt es kaum mehr und die Zucht von Fischen aus anderen Kontinenten dominiert. Entlang der Energieachse Brasiliens, die das Riesenland mit Strom versorgt, stehen Mensch, Tier und Umwelt großen Herausforderungen gegenüber. Nicht nur Staudämme haben die Flora und Fauna verändert, auch weitflächige Abholzung und monokulturelle Landwirtschaft bedrohen Lebensräume. Doch entlang der rund 800 Kilometer langen Strecke haben Menschen aus der Not eine Tugend gemacht. Eine Fischerin stellt mittlerweile aus Zuchtfischabfällen Fischleder her, das zu ökologisch einwandfreien Handtaschen oder Damenschuhen wird. Ein Landwirt hat auf einer einstigen Kaffeefarm wieder aufgeforstet, um ein Zeichen zu setzen und jüngeren Generationen zu zeigen, wie wichtig der Wald auch für ihr Überleben ist. Eine Biologin schützt eine seltene Affenart, die es nur am Paraná gibt. Dieser erste Teil erkundet in der Region aber auch noch intakte Naturparks wie die Ilha Grande, ein Inselparadies mitten im Fluss. Oder die Lagoa Xambrê, Brasiliens zweitgrößte Süßwasserlagune, wo der Paraná noch ursprünglich und authentisch ist.

    16. Unbekannter Seulingswald HR bis 04.07.2021 ∙
     Der 10.000 Hektar große Seulingswald an der Grenze zu Thüringen ist charakterisiert durch den Bergbau, der hier überall seine Spuren hinterlassen hat, und durch die Autobahn, die das Waldgebiet durchschneidet.
     http://localhost:3020/video/erlebnis-hessen/unbekannter-seulingswald/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDE4MTU/

    143 -BLWG Geheimnisvolle Wildblumenbis Kroatia UK SeulingsWald

    Publicado el marzo 24, 2021 07:39 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    25 de marzo de 2021

    145 - Zonne-energie van elk oppervlak, TNO NL AardgasVrij

    Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak
    https://www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/2021/webinar-zon-oppervlak/
    Dinsdag, 30 maart 2021 11:00 Duur: 01:00 uur

    Terugkijken Zonne-Energie op weg naar impact
    Wat doet pv met ons land
    04 MRT 2021
    Zonne-energie (pv) is een onmisbare bouwsteen voor een duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem; wereldwijd, in Europa en in Nederland. De kosten zijn spectaculair gedaald door een zeer succesvolle combinatie van innovatie en opschaling door marktontwikkeling. Dat is goed nieuws voor de noodzakelijke energietransitie, maar tegelijkertijd zijn er toenemende zorgen en vragen over de manier waarop de groei wordt gerealiseerd.

    Terugkijken Zonne-Energie op weg naar impact
    Wat doet pv met ons landschap, wat zijn de gevolgen voor de natuur, hoe kunnen we onze beperkte beschikbare ruimte optimaal gebruiken, hoe duurzaam is pv werkelijk? Er is dringend behoefte aan flexibiliteit, maatwerk en integratie. PV met niet alleen lage kosten, maar ook een hoge waarde: pv 2.0.

    Gelukkig heeft pv alles in zich om dat mogelijk te maken en TNO werkt daaraan met een groot team van enthousiaste experts. Reden voor ons om in dit interactieve webinar de ontwikkelingen op het gebied van pv in kaart te brengen en zoveel mogelijk mensen en organisaties te informeren en te inspireren over de vele, vaak nog onbekende mogelijkheden en gezichten van zonne-energie.

    https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/hernieuwbare-elektriciteit/zonne-energie/webinar-zonne-energie-impact/
    PROGRAMMA

    Toelichting whitepaper ‘Zonpositief: zonne-energie op weg naar impact’ door prof. dr. Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie bij TNO en hoogleraar UvA
    Inzoomen op integratie zonneparken door dr. ir. Kay Cesar, onderzoeker TNO
    Inzoomen op zonne-energie op water door dr. Jan Kroon, onderzoeker TNO
    Integratie zonne-energie in de leefomgeving door Odile Rasch, programmamanager Regionale Energietransitie Noord-Holland Noord    Het aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseerde TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije wijken, waarbij elk webinar een ander onderwerp belicht. De webinars zijn hieronder te bekijken.
    1. Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners: Industrialisatie van renovaties
     Er ontstaan allerlei nieuwe concepten en businessmodellen om hele straten in één keer te renoveren. Dat is veel goedkoper dan individuele oplossingen. Als we op industriële schaal gaan renoveren, zullen de kosten daarvan fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden. Tijdens dit webinarI met Huub Keizers en Wouter Borsboom van TNO zal ingegaan worden op de laatste ontwikkelingen en wordt duidelijk wat er moet gebeuren om de versnelde renovatie, in Nederland tot 1000 woningen/dag om aan de klimaatambities te kunnen gaan voldoen, mogelijk te gaan ma

    2. Aardwarmte, seizoensopslag en warmtenetten
     Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.
     Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Een combinatie van geothermie, restwarmte, warmte-opslag en intelligente warmtenetten biedt mogelijkheden om aardgas te vervangen als warmtebron voor huishoudens en bedrijven. Maurice Hanegraaf van ECN part of TNO legt uit hoe de productie van Duurzaame aardwarmte in Nederland kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs meer dan 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken werkt ECN part of TNO aan een nieuwe aanpak die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Daarin staat een hogere productie en lagere risico’s, en dus een betere business case, van geothermie projecten centraal. Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft ECN part of TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overhe

    3. Succesvolle wijkaanpak
     Burgers nauw bij de energietransitie van de wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen. Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen . Stapsgewijs overschakelen van aardgas op andere bronnen van energie lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken. Casper Tigchelaar en Annelies Huygen van TNO gaan in gesprek over de besluitvorming en wie, wat, wanneer en hoe moet doen op basis van integrale technische, beleids- en gedragswetenschappelijke kennis en prognoses.

     145 - Zonne-energie van elk oppervlak, TNO NL AardgasVrij

    Publicado el marzo 25, 2021 11:13 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    27 de marzo de 2021

    64. Webinar Systeemstudie Overijssel Energy Transition 1/12/20 (1,-6))

    Meer weten? Bekijk het webinar met de uitkomsten van de systeemstudie Overijssel. (1,2,3)
    Of bekijk het onderzoeksrapport Systeemstudie Overijssel. https://www.wevideo.com/view/1950026230

    De systeemstudie laat zien dat bijna alle knelpunten te verwachten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Alle scenario’s laten zien dat we richting 2050 een sterke groei verwachten in de vraag naar elektriciteit en de lokale, duurzame productie hiervan. De huidige infrastructuur kan deze groei niet accommoderen, waarbij de studie laat zien dat de lokale opwek op termijn de grootste netverzwaringen vereist. Deze inzichten onderstrepen dat richting 2050, naast netverzwaring, ook flex-oplossingen die lokaal de benodigde verzwaring kunnen beperken of voorkomen, van groot belang zijn. De systeemstudie beschrijft een aantal van deze oplossingen en de daarbij behorende handelingsperspectieven. Han Slootweg is vanuit de regionale netbeheerder Enexis betrokken geweest bij de studie. Hij onderstreept het belang ervan: “Wij concentreren ons in de RES op het zichtjaar 2030. Als netbeheerder leggen wij infrastructuur echter niet aan voor 10 jaar, maar voor 30, 40 of 50 jaar. De systeemstudie biedt ons een handvat om nú keuzes te maken die niet alleen met het oog op 2030, maar ook voor 2050 en daarna adequaat zijn. “

    https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem
    https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

    Webinar en reacties op de resultaten
    De resultaten van de systeemstudie zijn onlangs toegelicht tijdens een webinar van Berenschot en Quintel, die de studie hebben uitgevoerd.

    Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente: “Voor ons heel waardevol om mee te nemen op weg naar de RES Twente 1.0. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken. De bestuurlijke keuzes moeten nog worden gemaakt, maar de systeemstudie geeft ons zeker meer inzicht in mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen in de infrastructuur. We gaan hierover in gesprek met de betrokken partijen en organisaties op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Bovendien worden de afwegingen niet alleen op basis van systeemefficiëntie gemaakt, maar ook op basis van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie. Bij de invulling van de RES Twente 1.0 komen alle afwegingen samen. https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem

    https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

    https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaatsing-binnenunit-warmtepomp-lucht-lucht.99066/

    https://www.npostart.nl/VPWON_1281268 2 Naturalis De Toren Verzamelen Herbarium Planten Bibliotheca Angelica

    https://www.npostart.nl/VPWON_1281267 1 Naturalis De Toren Verzamelen Vincent Kalkman Libellen Insecten verzamelen

    Waarom begin je aan een verzameling van ongeveer alles? Waarom ga je door met verzamelen als je meer dan 42 miljoen objecten hebt? En waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Marcel Musters probeert dat uit te zoeken. We gaan daarom vanuit Leiden op reis naar het koninkrijk Bhutan.

    https://www.inaturalist.org/blog/25514-clarifying-ancestor-disagreements

    Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

    https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

    Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

    https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

    https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

    22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

    Prof.dr.ir. N.G. Deen
    Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
    Technische Universiteit Eindhoven
    https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
    Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

    26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
    “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

    Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
    Afdeling netstrategie
    TenneT TSO B.V.
    https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
    Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

    9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

    dr. Ir. A. Jongepier
    energietransitie
    Enduris, Goes
    https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
    Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

    https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

    iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

    1. Webinar Systeemstudie Overijssel Energy Transition 1/12/20 (1,-6))
    Publicado el marzo 27, 2021 01:18 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario