Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

Archivos de diario de octubre 2022

03 de octubre de 2022

Flashcard web application in TypeScript

Over the past few years someone ’ve been periodically working on a flashcard web application, which you access here:

https://learnthe.land/ 12

If you give it your location, you can decide where you want to study, what taxon, and then it’ll automatically incrementally load more flashcard. There’s a scoring system, and basic spaced repetition algorithm so you’ll see flashcards you don’t know more often than the ones you do.

It’s all open source, browser based, and written in TypeScript. The source can be found here: https://github.com/frewsxcv/learnthe.land 3

Would love to hear what you all think and if you have any feedback!

=============================================

but how am i supposed to judge it? the parts that i can see look promising, but now i’ll never know…

i think it’s interesting that so many people have thought of developing 1 or actually have developed different quiz / flashcard games and other functionality utilizing the iNat API / platform.

just for your reference, my favorite concept for quiz / flashcard functionality is this: https://forum.inaturalist.org/t/easy-instructions-to-turn-inaturalist-in-to-a-quiz-mode-version/29780 3, although it’s mostly concept.

the best implementation of a quiz game so far has been this: https://forum.inaturalist.org/t/how-well-do-you-know-your-local-wildlife-now-you-can-test-yourself/10711/81 7. someone else just today – you must be development twins – announced a similar effort: https://forum.inaturalist.org/t/buthigame-a-website-to-practice-inaturalist-identification/36056 1.

Publicado el octubre 3, 2022 09:32 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

05 de octubre de 2022

Stikstof, stikstofzwam, Natuurbehoud & stikstofkanarie- Jan Willem Erisman

Stikstof is de kanarie in de kolenmijn’ https://mijn.landvanons.nl/members/pages/stikstofkanarie - Jan Willem Erisman

Stikstof effecten op bossen
Wim de Vries, Thom Kuyper en een schrijven een boek over 'Stikstof effecten op bossen' dat verschijnt bij Elsevier. Het is een update van een aantal artikelen die vijf jaar geleden in 'Environmental Pollution' stonden. Die artikelen over stikstof en mycorrhiza zijn bijgewerkt en geupdate. Eén hoofdstuk, over paddenstoelen en stikstof van Thom Kuyper staat hieronder
https://www.youtube.com/watch?v=4_FbcN0NGYc

Effecten van stikstofdepositie op paddenstoelen en de betekenis voor het functioneren van het bosecosysteem (Thom Kuyper, Maandag 24 oktober 2022)
Stikstof is bijna dagelijks in het nieuws en het belang van het terugdringen van de stikstofbelasting voor natuurherstel wordt door velen benadrukt. Maar wat betekent stikstofdepositie voor paddenstoelen? Hoe weten we dat veranderingen in de paddenstoelenflora voor een belangrijk deel door stikstofdepositie worden veroorzaakt? Kunnen we aan de hand van soortenlijstjes vaststellen of een gebied relatief schoon of vervuild is? Treden er alleen veranderingen bovengronds op, of zien we ook veranderingen in de bodem? Hoe werkt stikstofdepositie precies op vruchtlichamen en de zwamvlok? Wat betekenen die veranderingen voor het functioneren van bosecosystemen? Hoe snel en gemakkelijk kan de paddenstoelenflora zich herstellen als de stikstofdepositie aanzienlijk is verminderd?
In deze lezing geeft Thom Kuyper een overzicht van de huidige kennis op dit gebied:
https://drive.google.com/file/d/1uU1fAChh4diosAA2GSMLtjJvd8KvV8q4/view

Geef boeren meer keuzevrijheid in aanpak vermindering stikstof’ - Jan Willem Erisman
06 januari 2022

In zijn oratie pleit hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman voor lokale oplossingen met meer vrijheid om te voldoen aan de milieu-, natuur- en klimaatdoelen. Dan kunnen boeren bijvoorbeeld zelf oplossingen bedenken voor de stikstofproblematiek. Het idee sluit aan bij het coalitieakkoord, hoewel de plannen daarin volgens Erisman niet concreet genoeg zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=qd-Hi6pPpPg
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof

Boeren en stikstof - Zondag met Lubach (S10) 20 okt. 2019
Drie jaar oud... en nog steeds actueel.
Een deel van de stikstof komt uit het buitenland en daar kunnen we niet zo veel aan doen. Maar het grootste deel komt door veeteelt. Omdat de landbouw de grootste bron van stikstof is, moet de oplossing voor een groot deel uit die sector komen. En daarom moet er iets radicaal veranderen aan de Nederlandse veeteelt.
https://www.youtube.com/watch?v=7sNBUBlnJo8&t=465s

Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?
Nederland heeft een #stikstofprobleem: #boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastisch worden verminderd. Maar wat is #stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (Vrije Universiteit) legt het aan je uit.
https://www.youtube.com/watch?v=UcDM80wf7-Q&t=82s

The Big Five - Jan Willem Erisman
Het kabinet moet doorpakken met het stikstofbeleid en moet boeren veel meer gaan helpen met de omslag naar duurzame landbouw. Dat stelt Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden.
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10490201/stikstofprobleem-jan-willem-erisman

In Big Five van het Stikstofprobleem spreekt Paul van Liempt met Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Volgens hem moet het kabinet doorpakken met het stikstofbeleid en moeten boeren veel meer worden geholpen met de omslag naar duurzame landbouw.
Luister de aflevering via: https://lnkd.in/eDRDH28Y

Podcast ToekomstNatuur
over stikstofdepositie met Michiel Wallis de Vries. Erg fijn om eens echt de diepte in te gaan. https://anchor.fm/toekomst-voor-natuur

Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over stikstof vindt u alvast hier: https://www.natuurmonumenten.nl/stikstof/veelgestelde-vragen
https://www.natuurmonumenten.nl/stikstof

De presentaties en powerpoints van de presentatie van Natuurmonumenten dd. 11 okt 2022 worden helaas niet gedeeld. Vooral de presentatie van de ecoloog Bart de Haan was de moeite waard.

Zeldzame-vogels-in-gevaar-door-stikstofvervuiling
https://pointer.kro-ncrv.nl/zeldzame-vogels-in-gevaar-door-stikstofvervuiling

=========

9|11|14 De stikstofcrisis | Lezing door ecoloog Henk Siepel en luchtkwaliteitsonderzoeker Carlijn Hendriks
De stikstofcrisis
Bron:
https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2019/terugblik-2019/19-11-12-stikstofcrisis-lezing-ecoloog-henk-siepel/

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RpqMjhnRRRw

Podcast:
https://soundcloud.com/radboudreflects/de-stikstofcrisis-lezing-door-henk-siepel-en-noelle-aarts

Powerpoint:
https://soundcloud.com/radboudreflects

"Ik vond het een heel leerzame avond waarbij je veel kennis over de stikstofcyclus en de effecten ervan op het milieu kon ontvangen. Het was duidelijk te merken dat de wetenschappers goed waren voorbereid en veel over hun eigen gebied wisten waardoor het heel professioneel overkwam. Ook de discussie aan het eind was heel interessant." (Uit een deelnemersevaluatie.)

Aankondiging - De stikstofcrisis houdt Nederland in haar greep. Boeren protesteren, bouwprojecten liggen stil en een duurzame oplossing lijkt ver te zoeken. Hoe zijn we hier precies terecht gekomen? Waar komt die stikstof eigenlijk vandaan en hoe kan het zo schadelijk zijn voor het milieu? Kom luisteren naar ecoloog Henk Siepel en luchtkwaliteitsonderzoeker Carlijn Hendriks en denk verder over de impact van stikstof op ons milieu en hoe we nu verder moeten. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag
Nederland zit bestuurlijk in een lockdown. De Nederlandse stikstofcrisis leidt al een aantal weken tot grote protesten, stilstaande bouwprojecten en binnenkort rijden we maximaal honderd kilometer per uur op de snelweg. Hoe is ons land in deze bestuurlijke crisis terecht geraakt? En welke maatregelen kunnen we nemen om het stikstofprobleem op te lossen? Luchtkwaliteitsonderzoeker Carlijn Hendriks en ecoloog Henk Siepel van de Radboud Universiteit legden in een drukbezochte lezing uit waar stikstof vandaan komt, hoe we stikstof meten en wat de gevolgen zijn van deze stikstof voor mens en natuur. Na de lezingen gingen Hendriks en Siepel met filosoof en programmamaker bij Radboud Reflects Frank van Caspel en het publiek in overleg over milieurichtlijnen, natuurbeheer, en de politieke moeilijkheden omtrent de stikstofcrisis.

Stikstofoxiden en ammoniak
“Onze atmosfeer bestaat voor ongeveer 78% uit moleculair stikstof (N2),” begon Hendriks haar lezing. “Deze vorm van stikstof is echter niet het probleem. In de politiek gaat het op dit moment om stikstofoxide (NOx) en ammoniak (NH3).” Beide stoffen komen in lage concentraties voor in de natuur en hebben natuurlijke bronnen. Zo kunnen bij een bosbrand of vulkaanuitbarsting stikstofoxiden vrijkomen en komt uit de uitwerpselen van dieren ammoniak vrij. In Nederland is de bijdrage van natuurlijke bronnen echter veel kleiner dan de bijdrage van menselijke bronnen. Aan de hand van duidelijke diagrammen liet Hendriks zien welke activiteiten en sectoren de belangrijkste bijdragen leveren aan de concentraties stikstofoxiden en ammoniak in de atmosfeer. Hierbij zijn twee sectoren oververtegenwoordigd. Zo is in Nederland meer dan de helft van de stikstofoxide-uitstoot terug te voeren tot wegverkeer en meer dan 90% van de ammoniakuitstoot op de landbouw, waarbij voornamelijk de veeteelt een belangrijke rol speelt.

Internationale productie
Bovendien laten de data zien dat Nederland de absolute kampioen is in Europa in het uitstoten van stikstof. In termen van uitstoot per oppervlakte stoot Nederland ongeveer vier keer zoveel uit, als het Europees gemiddelde. Een deel van deze productie komt in eigen land terecht: van de ammoniak ongeveer één-derde van onze uitstoot, van de makkelijk reizende stikstofoxiden ongeveer één-tiende. Bovendien geldt voor beide stoffen dat Nederland meer dan drie keer zoveel uitstoot ‘exporteert’ als het ‘importeert’. “Ten eerste kunnen we het stikstofprobleem dus niet in isolatie oplossen,” aldus Hendriks. “Ten tweede kunnen we dus ook niet alleen maar naar het buitenland wijzen. We stoten zelf veel meer het buitenland in dan we terugkrijgen.”

Hoe weten we al deze getallen precies?
Zowel in het publieke debat als in de presentatie van Hendriks komen veel getallen ter tafel. Maar hoe weten we precies wat we uitstoten of wat de concentraties van stikstoffen in de lucht en bodem zijn? “Hiervoor hebben we twee belangrijke instrumenten,” legde Hendriks uit: “metingen en modellen.” Zo worden er van zowel de atmosferische concentraties als de deposities metingen gedaan. Niet alles is echter even makkelijk te meten. “Concentratiemetingen zijn in de regel makkelijker dan depositiemetingen. Zeker het meten van droge depositie” – depositie waarbij de stikstoffen uit de lucht naar beneden komen dwarrelen – “is in de regel moeilijk en dus duur. Hiervoor worden vooral modellen gebruikt.” Hoewel in het publiek debat soms behoorlijk wordt geschermd met de onzekerheden die verbonden zouden zijn aan de uitstoot- en depositiegetallen, staan de conclusies volgens Hendriks als een paal boven water. “We exporteren meer dan we binnenhalen; landbouw levert een zeer grote bijdrage aan onze uitstoot en er is écht te veel stikstof. Deze conclusies staan heel degelijk vast.”

Wat zijn de gevolgen voor de natuur?
De grafieken in de lezing van Hendriks lieten zien dat de Nederlandse stikstofproductie in de afgelopen jaren aardig is afgenomen. Toch betekent dit niet dat de stikstofproblemen voor de Nederlandse natuur en biodiversiteit ook afnemen. In tegendeel zelfs, legde Siepel uit. “In de bodem worden stikstof en ammoniak omgezet in zuur. Doordat dit zuur de bodem deels oplost, spoelen veel voedingstoffen met het grondwater mee naar beneden en verdwijnen ze dus uit de biosfeer. Dit is een cumulatief proces en dus worden de natuurproblemen in Nederland alleen maar groter.” De gevolgen voor de natuur zijn duidelijk zichtbaar. “In het water zorgt de neerdalende stikstof voor een osmotisch probleem, waardoor bijvoorbeeld de eieren van amfibieën gaan rotten. Bovendien leidt het tot algenbloei en daarmee tot een permanent zuurstoftekort in het water, met alle gevolgen van dien.” Op het land zorgt de stikstofbemesting enerzijds voor dichtere begroeiing, veel insecten en andere bodembroeders zich minder makkelijk kunnen voorplanten en anderzijds voor een verstoorde nutriëntenhuisvesting in de bodem. “Er zit meer stikstof in de bodem, dus nemen planten dit ook meer op. Een aantal plantensoorten dat dit efficiënt kan zal de boventoon gaan voeren. Maar ook deze planten hebben vervolgens een stikstof-fosfaatverhouding die ver uit het lood is en zijn dus voor geen beest meer te eten.” Het gevolg: minder diverse en eetbare vegetatie, minder insecten en dus ook minder vogels, vleermuizen en andere herbivoren en insecteneters.

Wat zou de Nederlandse politiek moeten doen?
Vanuit een biologisch perspectief is het relatief helder wat er moet gebeuren, aldus Siepel. “We moeten de overmaat aan stikstof verwijderen, bijvoorbeeld door plaggen en door andere voedingsstoffen zoals fosfaat mondjesmaat weer toe te voegen én de stikstofkraan moet dicht.” Hoewel de politiek dit al sinds de jaren zeventig weet, blijkt het politiek heel moeilijk om de juiste maatregelen te nemen. “De makkelijke maatregelen hebben we de afgelopen decennia al genomen,” aldus Hendriks. “Dus nu moet je kijken naar moeilijkere en duurdere maatregelen: het uitkopen van boeren, het verlagen van de maximumsnelheid en ook het ingrijpen op gedrag van mensen.” De positie van de boeren is hierbij niet te benijden, erkende ook Siepel. “Door de politiek is de boeren de afgelopen jaren bijvoorbeeld actief geadviseerd om te investeren en om meer loopstallen te maken. Terwijl we allang wisten dat veeteelt met grote ecologische problemen te kampen heeft. Dus het is goed voor te stellen dat veel boeren zich verraden voelen door de politiek.” Aan de andere kant gaat de invloed van de agrarische sector in de Nederlandse politiek wel ten koste van de natuur. “In Nederland vallen landbouw en natuurbeheer onder één ministerie en dat ministerie is nog nooit aangevoerd door iemand uit het natuurbeheer. Een studie van de Radboud Universiteit naar insectensterfte heeft in Duitsland recent tot een investering van 100 miljoen euro per jaar geleid voor het beschermen van de insecten. Dat kan het effect zijn als natuurbeheer onder een eigen ministerie valt.”

https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2019/terugblik-2019/19-11-12-stikstofcrisis-lezing-ecoloog-henk-siepel/

Veerkamp, M.T., 2005. De diversiteit van paddestoelen in het Nederlandse bos. Wageningen, Alterra,
Alterra-rapport 1157. 3 blz.; 9 fig.; 9 tab.; 45 ref.

https://edepot.wur.nl/93424

Paddenstoelen in het natuurbeheer
OBN preadvies paddenstoelen – Deel 2:
Mycoflora per natuurtype

http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN181_DZ_paddenstoelen_in_het_natuurbeheer___deel_II.pdf

Arnolds, E. (2001). Hoop voor de hanekam. Coolia, 44(1): 48-56.
https://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia44-1.pdf

Terugluisteren
De bijeenkomst is dinsdagavond integraal gestreamd in beeld & geluid. De bijeenkomst is ook opgenomen. Daarbij is door bij ons onbekende oorzaak alleen het geluid opgenomen en zijn de sprekers en hun presentatie niet te zien. We balen daar enorm van en bieden ook namens de partij die ons technisch heeft ondersteund daarvoor onze excuses aan.

De geluidsopnames van de drie sprekers zijn wel terug te luisteren. Met de presentaties van Leen Hordijk en Han Lindeboom bijgevoegd is hun verhaal via de geluidsopname goed te volgen. Rudy Rabbinge heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie, zijn verhaal spreekt voor zich.

Audio 1 – Leen Hordijk - Beluister op YouTube(externe link)
Presentatie Leen Hordijk – PDF https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/20220913_presentatie_leen_hordijk.pdf
Audio 2 – Han Lindeboom – Beluister op YouTube(externe link)
Presentatie – PDF downloaden
Audio 3 – Rudy Rabbinge – Beluister op YouTube(externe link)
Audio – Wrap up – Beluister op YouTube(externe link)
https://www.fryslan.frl/terugblik-bijeenkomst-meten-monitoren-stikstof

Einde van het PAS: Nu inzetten op winst voor natuur!
https://edepot.wur.nl/504448?_ga=2.127481988.869641169.1669127680-316315367.1665584877

Stikstof https://www.biomaatschappij.nl/product/stikstof/
In Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid vertellen wetenschappers je alles over de stof die in de lucht net zo normaal is als zuurstof, maar – in bepaalde verbindingen – veel effect heeft op onszelf en de wereld om ons heen.

FLORON-dag 2022: Hoe worden Kritische Depositiewaarden bepaald? - Han van Dobben
https://www.youtube.com/watch?v=CFQqnZxRjpA

FLORON-dag 2022: Natuurbeheer in tijden van steeds grotere milieuaantasting - Henk Siebel
https://www.youtube.com/watch?v=66jBNtoHE_g

FLORON-dag 2022: Steenmeel in het Droge Zandlandschap - Joost Vogels
https://www.youtube.com/watch?v=VDVIEOAapoM

FLORON-dag 2022: Onderzoek naar Breed wollegras en Slank wollegras - Philippine Vergeer
https://www.youtube.com/watch?v=o2qJ9B7j_VY

Tekenen
https://www.youtube.com/watch?v=hrSWhvzleyg&t=2s

-----2023--------
Maar, hoe groot is het stikstofprobleem in Nederland? En is het echt zo slecht gesteld met onze natuur? In Dit is de Dag een gesprek metArnout Jaspers, wetenschapsjournalist en schrijver van het onlangs verschenen boek De Stikstof Fuik , en met Jan Willem Erisman.
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/ed6c74aa-b2b1-476e-8b6b-4d05e6becf4d/2023-04-10-hoe-groot-is-het-stikstofprobleem-in-nederland
https://sanderwieringa.nl/documenten/de-stikstoffuik-recensie.pdf

Ingezonden brief uit 1988 over te veel stikstof door verhoging max. snelheid snelwegen.https://twitter.com/toinecooijmans/status/1196088247039987712

Nog meer Youtube filmpjes over Stikstof, uit Vlaanderen
https://www.google.com/search?q=natuurpunt+stikstof+youtube&rlz=1C1GCEU_nlNL820NL820&oq=natuurpunt+stikstof+youtube

Publicado el octubre 5, 2022 05:47 TARDE por optilete optilete | 2 comentarios | Deja un comentario

09 de octubre de 2022

Schimmel wurgt aaltje

Nematoden vangen doen schimmels op allerlei manieren. Zo zijn er schimmels die kleine lusjes produceren van drie cellen, die dezelfde chemicaliën uitscheiden als plantenwortels. Een nietsvermoedende nematode komt aangezwommen en kruipt in het lusje; de schimmel detecteert dat en pompt een vloeistof in de lus, waardoor de nematode klem komt te zitten. De schimmel dringt de nematode binnen met zijn schimmeldraden en ontbindt daar de eiwitten. Zo komt de schimmel aan zijn stikstof en is de plant beschermd tegen de aanvallen van worteletende nematoden

Video op YouTube
https://humisme.nl/nematoden/
https://youtu.be/v8Y8i5DDsHs

Publicado el octubre 9, 2022 03:54 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

27 de octubre de 2022

Scars of War onderzoekt sporen in het landschap uit WOII- 27 oktober 2022

Scars of War onderzoekt sporen in het landschap uit WOII

'Scars of War' brengt onontdekte sporen in het landschap uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. De komende maanden speuren vrijwilligers van achter de computer op digitale hoogtekaarten (LiDAR) naar bijvoorbeeld bomkraters en loopgraven. Het onderzoek maakt mensen meer bewust van het erfgoed en de verhalen van de Tweede Wereldoorlog.

De kaarten van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi worden afgespeurd. Het onderzoek is een initiatief van archeologen Landschap Erfgoed Utrecht samen met Universiteit Leiden, provincie Utrecht, Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het vfonds en Stichting Elise Mathilde Fonds (Leids Universiteits Fonds).

Doe mee aan Scars of War
Effectieve en efficiënte aanpak
Het onderzoeksproject Scars of War brengt de sporen in kaart met behulp van een combinatie van geautomatiseerde detectie (Deep Learning of Artificial Intelligence) en citizen science. Er is gekozen voor deze aanpak omdat de hoeveelheid sporen te groot is om met een klein groepje personen handmatig allemaal te analyseren. Citizen science en geautomatiseerde detectie maken het effectief en efficiënt om de sporen in kaart te brengen.

Anton Cruysheer: ‘Veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat in hun eigen woonomgeving heeft afgespeeld. Veel sporen in het landschap zijn nooit goed in kaart gebracht. Dit onderzoek moet hier verandering in brengen en tegelijk mensen hiervan meer bewust maken. Ook de oorlog in de Oekraïne zorgt ervoor dat de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen dichterbij voelt.’

Wouter Verschoof-Van der Vaart: ‘De komende weken werven we deelnemers voor het onderzoek. Het eerdere citizen science project Erfgoed Gezocht op de Utrechtse Heuvelrug uit 2020 had ruim 4.500 deelnemers. We hopen dat Scars of War ook weer veel interesse oplevert en ons een beter en completer beeld geeft van het ‘conflict landschap’ uit de Tweede Wereldoorlog.'

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed/scars-of-war/

https://www.youtube.com/watch?v=yAh_SAjotzI

Publicado el octubre 27, 2022 05:49 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

31 de octubre de 2022

346-Nederlandse Natuurfilms op Youtube -kopie

346-Nederlandse Natuurfilms op Youtube -kopie

 1. https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
  https://www.onzenatuur.be/artikel/10-fascinerende-natuurdocumentaires-voor-donkere-winteravonden
  https://www.vinden.nl/mb/gratis+natuurfilms/
  https://www.natuurfotografie.nl/nederlandse-natuurfilms-te-zien-op-youtube/

 2. Natuurfilms voor thuis
  Insect Guardian (6 minuten). Deze korte film van Tim Visser en Sander van Iersel gaat over de 82 jarige Willem van Hemmen. Hij kocht in 1980 een afgelegen aardappelveld, en heeft het omtoverd tot een waar vlinderparadijs. Een paradijs en één van de belangrijkste leefgebieden voor vlinders in zijn regio. Helaas merkt ook Willem de gevolgen van stikstofvervuiling in de lucht. Bloemen en struiken maken plaats voor grassen (monocultuur). De vlinderpopulatie neemt af en sommigen zijn zelfs volledig verdwenen.
  https://www.rootsmagazine.nl/natuurfilm/natuurfilms-voor-thuis/

 3. Wij en de Wolven (15 min)
  Een film van Iris Grob (24) over de terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur. Iris wil met haar documentaires mensen bewust maken van onze relatie met de natuur. In Wij en de Wolven vertellen mensen met een passie voor en kennis van de natuur hoe we op een goede manier om kunnen gaan met de komst van de wolf.

 4. Het NoorderPlantsoen (32 min)
  Filmmaker Hilco Jansma brengt het Noorderplantsoen in het groene hart van Groningen in beeld. Dit unieke park, dat is aangelegd als een Engelse tuin, wordt bewoond door vele dieren. Midden in de stad gaat de natuur haar gang en spelen zich kleine en grote dierendrama’s af.

 5. uister naar Notenkrakers
  Wil je graag meer weten over vogels en de geluiden die ze maken, dan is dit een goed moment om eens rustig te luisteren naar de Roots-podcast Notenkrakers. Maandelijks ontrafelen we in de podcast het geluid van één vogel die je op dat moment buiten kunt horen. Van bosuil tot blauwborst en van kraanvogel tot kramsvogel, de mooiste vogelgeluiden komen voorbij. In mei luisteren we naar de koekoek. Je vindt de podcast op rootsmagazine.nl/podcast, maar je kunt ook luisteren via Spotify en iTune

 6. https://www.rootsmagazine.nl/author/paulbohre/
 7. Het WAD
  Unieke natuurserie gemaakt door filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, één van de ruigste plekken op aarde. UNESCO werelderfgoed, en met recht een unieke plek in de wereld.
  https://www.npostart.nl/het-wad/BV_101396193

 8. Wild: Bonte families op de Veluwe
  IMDb 6.9

  Edelherten, wilde zwijnen en vossen spelen de hoofdrol in een prachtig gemaakte film in een gedeelte van de Veluwe dat verboden is voor toeristen. André van Duin doet de voice-over en weet op geheel eigen wijze menselijke eigenschappen aan de dierlijke hoofdrolspelers toe te dichten.
  https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/01-01-2019/AT_2109499
  Gratis te bekijken via NPOStart

 9. Op de zondagmiddag 31 oktober draaien achterelkaar 3 grote Nederlandse natuurfilms van dit jaar:

  De Otter
  Marker Wadden
  De Wilde Waard
  In deze laatste film De Wilde Waard, brengt regisseur en cameraman van Vroege Vogels TV Stijn Philips de Alblasserwaard in beeld. Spectaculaire beelden van de 4 seizoenen wisselen af met shots van grutto’s, purperreigers, heikikkers en bruine kiekendieven in de uitgestrekte weilanden. De Alblasserwaard is een oud-Hollands veenweidegebied gelegen ten zuidoosten van Rotterdam. In deze streek spelen boeren een belangrijke rol in het herstellen van de balans tussen natuur, boerenland en cultuurhistorie. Samen met tal van partners stimuleert Natuurmonumenten de afzet in Rotterdam van natuurinclusieve producten uit de Alblasserwaard en andere landschappen rondom de stad. Dat doen we met steun van de Nationale Postcode Loterij, in het project ‘Rotterdam de boer op!’.
  Nieuw dit jaar is WFFR Talks, een programma waarbij na afloop van een aantal films in gesprek wordt gegaan met de makers over de totstandkoming en achtergrond van hun film. Een van die talks is met filmmaker Pieter-Rim de Kroon, direct na zijn film ‘Silence of the Tides’ op vrijdagavond 29 oktober. Op 28 oktober zal filmmaker Cees van Kempen samen met projectleider van Natuurmonumenten Roel Posthoorn komen vertellen over zijn film ‘Marker Wadden’ en op zondag 31 oktober gaat filmmaker Heiko de Groot in gesprek over ‘Birds of the Countryside’: een film over het verdwijnen van vogels op het platteland.

 10. https://www.natuurfotografie.nl/nederlandse-natuurfilms-te-zien-op-youtube/
 11. Vanaf deze uitzending zal RPL TV een serie van twaalf films uitzenden over de Making of 'Holland, natuur in de Delta'. De natuurfilm gaat over Nederland dat eeuwenlang een delta van rivieren was. Nu weten we op steeds meer plaatsen met succes ruimte te scheppen voor een vruchtbare samenwerking met die natuur. Voor de film zijn diverse opnamen gemaakt in het Groene Hart. De producent van de film, Ton Okkerse, is woonachtig in Woerden. Hij heeft de films ter beschikking gesteld
  https://www.youtube.com/watch?v=XSNSGPCB-jA&list=PLHZXkImD5Pop2Zk5ApaZGzbIyOs4-49U7&index=2

 12. Natuurfilm ‘Rondje Nieuwe Meer‘.
  Dit is een film van Jasper Schiphof over de dieren in het gebied rond het Nieuwe Meer bij Amsterdam.https://www.youtube.com/watch?v=annsehnceLM Dit is een film over de dieren in het gebied rond het Nieuwe Meer bij Amsterdam.Een observatiefilm waar ik een jaar lang aan heb gewerkt.
  Gewone,alledaagse dieren maar, ook dieren die schuw en zeldzaam zijn,voorkomen op de rode lijst.De Sony HVR-V1u en de Sony HX-400 zijn de camera's die ik heb gebruikt.Met de laatste kun je 50x zoomen,dat is handig om dieren die ver weg zijn te filmen.

 13. Het Groene Hart was na 1945 lang vooral een planologisch begrip. In 2004 is 180824 ha door de rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap. Hierdoor werd het erkend als een gebied met internationaal zeldzame of unieke kenmerken en landschapskwaliteiten. In samenhang daarmee worden ook de bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten benadrukt. Het streven dient te zijn deze kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Het Groene Hart vormt door zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. Landbouw, natuur en recreatie zijn de voornaamste functies van het Groene Hart. Bewoners en bezoekers zoeken er rust, ruimte en groen. Sinds de aanwijzing worden er gesubidieerde pogingen gedaan vooral de recreatieve kanten van het gebied professioneler te 'vermarkten'. In het Groene Hart komen veel weidevogels als grutto, kievit en scholekster voo https://www.youtube.com/watch?v=Ap-0V-eVRO0
 14. Natuurdocumentaire Oostvaardersplassen: Nieuw Land, Nieuwe Toekomst
  Dronebeelden: Dennis Boerhout

  Toevoeging Nick de Snoo (Staatsbosbeheer):

  "In de docu komen Jozef Linthorst en Nico Dijkshoorn uitgebreid aan het woord vanuit hun perceptie over dierenwelzijn. Wat mij daar wel in opvalt, en dat is eigenlijk onwenselijk omdat het zo onjuist is, zijn de uitspraken over het lijden sterven van de dieren door honger ed. Dat is feitelijk onjuist, want conform de opdracht van ICMO wordt (meer dan) 90% van de dieren die dood gaat, vroegtijdig geschoten. Daar zijn strenge protocollen voor opgesteld in overleg met tal van deskundigen. Ik geef je nadrukkelijk in overweging om vanuit de voice ver rol hier een objectief geluid tegenover te zetten. Prima als deze heren deze perceptie hebben, maar hij strookt niet met de feitelijkheid (zie ook evaluatie van de Beheer Advies Commissie oostvaarderplassen, geaccordeerd in de Tweede kamer (september / oktober 2015). Ik denk dat vanuit je rol als documentairemaker dat het goed is om dit niet onweersproken te laten want daarvoor is het te controleerbaar onjuist en wordt er wel erg veel podium gegeven aan persoonlijke opvattingen."

  Artikel:
  Een kaalgevreten landschap.. Massale dierensterfte in de winter.. Bezoekers worden er nauwelijks toegelaten.. “Een teleurstellende ervaring voor zowel de Nederlandse bezoeker als de buitenlandse toerist”, zegt Nico Dijkshoorn, oud-beheerder Oostvaardersplassen.

  Maar er is een grote verandering op komst voor de ‘nieuwe wildernis’ in Flevoland. Het gebied wordt namelijk onderdeel van een nationaal natuurpark met de naam Nieuw Land. De komst van zo’n park betekent dat er meer ruimte moet komen voor bezoekers. Lodges, tenten en recreatie zullen hun intrede doen in het natuurlandschap. Maar om het er voor de bezoeker aantrekkelijker te maken, moet volgens Sjaak Simonse van de SGP in Flevoland “veel veranderen aan het landschap”. Volgens hem is de enige manier om dat te bereiken het afschieten van een grote hoeveelheid grote grazers. Dit zou er namelijk voor zorgen dat het gebied weer wordt teruggewonnen door inheemse natuurgewassen.
  Het beleid van de grote grazers is inmiddels in handen van de provinciale politiek. Dat gaat er waarschijnlijk toe leiden dat de plannen van de SGP verwezenlijkt worden in de nabije toekomst.

  De komst van een nationaal park betekent volgens Frits Huis van de Gemeente Almere overigens niet dat de natuur achteruit zal gaan. “Die gaan we versterken en verrijken.”

  “Dit is gewoon dierenmishandeling”
  De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat in 1968 ontstond bij de drooglegging van Zuid-Flevoland. Het gebied is ongeveer 5600 ha groot. Daarvan bestaat 2000 ha uit een ‘droog’ gedeelte en de resterende 3600 ha is drassig moerasland.

  De lap grond tussen Almere en Lelystad, was oorspronkelijk bedoeld als industriegebied. Door de economische crisis in de jaren 80 bleef die ontwikkeling echter uit. Daarom werd er ongeveer 25 jaar geleden besloten om heckrunderen, edelherten en konikpaarden uit te zetten in het gebied. De grote grazers zijn, samen met verschillende vogelsoorten en wat vossen, meester en overheerser in de Oostvaardersplassen. De mens is er slechts te gast.

  Vandaag de dag is het gebied het strijdtoneel van verhitte discussies over dierenleed. Het is namelijk zo dat de natuur er zijn ‘gang moet kunnen gaan’ volgens Staatsbosbeheer en de landelijke politiek. Ieder jaar sterven zo’n 1000 van de 4200 dieren een hongerdood tijdens de winterperiode. “Dit is gewoon dierenmishandeling”, vertelt Dijkshoorn. Het aantal grote grazers is namelijk zo explosief gestegen dat de draagkracht qua voedsel niet meer volstaat. Hierdoor is ook de biodiversiteit in het natuurgebied fors afgenomen. Het aantal vogelsoorten neemt af. En waar er voorheen veel begroeiing stond, is nu een kale vlakte ontstaan.

  Ben jij benieuwd naar wat de toekomst met zich mee gaat brengen voor de Oostvaardersplassen? Kijk dan de documentaire Nieuw land, nieuwe toekomst.
  https://www.youtube.com/watch?v=Qc4inV9O8Co

 15. Moeten de Oostvaardersplassen een recreatief natuurpark worden?
  Een toeristisch aantrekkelijk gebied en een etalage voor Nederland, met veel wandel- en fietsroutes. Dat is - als het aan de SGP en de VVD in Flevoland ligt - de toekomst van de Oostvaardersplassen, al decennia het meest besproken natuurgebied van Nederland.

  En daarmee zou weleens een einde kunnen komen aan de huidige aard van het natuurgebied: een groot moeras met rietvlaktes, graslanden en waterplassen, en veel vogels, herten en konikpaarden.
  https://www.youtube.com/watch?v=UU9r1qga94Q
  Moeten de Oostvaardersplassen een recreatief natuurpark worden?

 16. Natuurfilm Noord Nederland over vogels, vlinders, dieren en schoonheid van de natuur. De film is gemaakt in Drenthe, Friesland en Groningen. Naast de delen 1 en 2 is er ook nog een deel 3. In dit deel
  Natuurfilm Noord Nederland over vogels, vlinders, dieren en schoonheid van de natuu

 17. WILDLIFE HOLLAND 1 - Ooijpolder & Bemmelse Waard 2014 - 2015 - JEROWORLD
  Wildlife Holland 1: Ooijpolder & Bemmelse Waard 2014-2015
  Natuurfilm van Jeroworld waarin de natuur zelf haar verhaal vertelt.
  WILDLIFE HOLLAND 1 - Ooijpolder & Bemmelse Waard 2014 - 2015 - JEROWORLD
  Schitterende natuurfilm !!! WILDLIFE HOLLAND 1. Ooijpolder & Bemmelse Waard 2014 - 2015. Natuurfilm Nijmegen.
  Na 486 dagen filmen en editen is de natuurfilm 'WILDLIFE HOLLAND -
  Nijmegen 2014 2015 Jeroworld' gratis te zien op Youtube. In de
  schitterende natuurfilm van ruim 70 minuten verteld de natuur zelf het
  verhaal. In de vroege ochtenden, avonden maar ook in de nachten heeft
  Jero, met veel respect voor de natuur, een gebied van 1000 hectare
  gefilmd, ook in de afgesloten gebieden ( uiteraard met toestemming van
  Staatsbosbeheer) . In de Ooijpolder en de Bemmelsewaard zijn prachtige
  beelden gemaakt maar ook heftige.

  Schokkend is het verhaal van de Ooijevaar die zijn eigen jongen opeet.
  Zo ook een dassen vrouwtje, die doodgereden is door een auto. Dit
  dassenvrouwtje bleek melk te geven. Er volgde een lange zoektocht naar
  de dassenburcht........

  Jero "De reden om deze NIET commercieele film te maken is dat we ons
  zorgen moeten maken !!
  De Ooijpolder en de Bemmelsewaard worden steeds meer commercieel
  uitgebaat. Als we dit zo doorzetten wordt het een park!! De rotzooi die
  overal op de waalstrandjes ligt, kom je nu ook in de natuurreservaten
  als de Groenlanden tegen. Er komen veel te veel mensen in De Groenlanden,
  daarbij wordt er ook overal te veel gestruind wat zorgt voor onrust onder
  het wild wat daar leeft . De Groenlanden is een natuurreservaat het is
  onder andere de kraamkamer van de Das. Helaas zie ik deze problemen ook
  in de Bemmelsewaard"
  "Natuurgebied De Hoge Veluwe bij Apeldoorn heeft onlangs besloten om het
  struinen per 2016 te verbieden, en hopen daarmee de rust te herstellen"
  ,aldus hoofdbedrijfsvoering Jakob Leidekker.

  Met deze natuurfilm 'WILDLIFE HOLLAND - Nijmegen 2014 2015 Jeroworld'
  laat Jero toch een stukje van hun leven zien, zodat we deze gebieden
  beter zullen begrijpen, maar zeker dat we dit moeten koesteren.

  In deze film: Wylermeer, Het Meertje, Hollandsch Duitsch Gemaal, De
  Vistrap, Ooijse Scheperdom, Tiengeboden, Vlietberg, De Groenlanden, De
  Grienden, Bisonbaai, De Bemmelsewaard & De Strang.

 18. Schitterende natuurfilm WILDLIFE HOLLAND 2 -MILLINGERWAARD 2017. Lees dit eerst ! Na 484 dagen in 2014 en 2015 was Jero’s eerste film 'Wildlife Holland 1 - Ooijpolder &
  Bemmelsewaard' gereed en sinds kort is zijn film ‘Wildlife Holland 2’ op zijn YouTube kanaal (Jeroworld) te zien met als hoofdonderwerp ‘De Millingerwaard’.Wildlife Holland 2’ is een film zonder muziek of ingesproken commentaar. De schitterende beelden en het geluid van de natuur spreken voor zich, alhoewel Jero soms zijn kritische noot in teksten en landkaarten voorbij laat komen. In zijn nieuwste natuurfilm laat hij niet alleen de pracht en praal van de Millingerwaard zien, maar geeft ook een boodschap van 4 minuten mee om ook in de toekomst te kunnen blijven genieten van dit gebied.
  https://www.youtube.com/watch?v=qaqpry20dlM
  ‘GROOTSCHALIG IN BEELD GEBRACHT’

  ”NIJMEGEN“ Nadat hij in 2008 een korte film maakte over de
  Ooijpolder 'De Ooijpolder 2008' Youtube, bezocht hij in 2012 weer de plekken waar hij gefilmd had en begon in te zien dat de natuur hier erg snel aan het veranderen was. Vogelsoorten als de ijsvogel kwam je er nog wel eens tegen, maar ze lieten zich steeds minder zien. Zo zag hij ook de Brede wespenorchis verdwijnen (familie van de orchideeën). Het gebied was kapot gestruind. Nijmegenaar en betrokken natuurliefhebber Jero van de Ven besloot toen de 5
  grote natuurgebieden bij Nijmegen grootschalig in beeld te brengen.
  ‘Wildlife Holland 2’ De Millingerwaard: In dit gebied is er de afgelopen jaren erg veel veranderd. De oude steenfabriek ‘de Beyer’ is verdwenen en opnieuw ingericht. Ook de kleiafgraving (250.000 kuub) en de zandwinning (5.000.000 ton) hebben na meer dan 24 jaar een grote impact op het gebied gehad.

  ‘Struinverbod’

  "Niet te onderschatten verstoringen worden echter veroorzaakt door de mensen zelf, die van de natuur willen genieten: de struiners. In mijn film laat ik zien dat men nu overal mag struinen. In het hoog seizoen komen 3000 tot 4000 bezoekers per dag! Door het struinen wordt de broed verstoord en zeldzame planten
  worden vertrapt. Door die drukte bestaat de kans dat het gebied langdurig wordt verstoord en dat jaagt de dieren alleen maar weg” Vanaf 2016 is het struinen op de Hoge Veluwe verboden. De Hoge Veluwe heeft sinds 2016 een ' struin verbod' ingesteld, omdat de dieren te veel van slag raakten van plotseling opduikende mensen. In de bossen Beek Ubbergen werden zeldzame planten vertrapt en ook hier mag niet meer gestruind worden. “GEK GENOEG MAG DIT ALLEMAAL WEL IN DE MILLINGERWAARD". Tegen betaling van 25 euro kan men zelfs met de boswachter gaan kanovaren en of snorkelen! En dat midden in een natuurgebied! Het gevolg hiervan is dat ze dit nu zonder boswachter doen......”De Millingerwaard is ‘Het voorbeeld’ voor de andere 31 grote natuurgebieden langs de grote rivieren in Nederland. Het struin beleid zal aangepast moeten worden ! In natuur gebieden horen ook rustgebieden te zijn voor het wild en de bijzondere planten.
  Dat zijn plekken waar de mens niet moet komen !
  https://www.youtube.com/watch?v=qaqpry20dlM
  MILLINGERWAARD ‘Het voorbeeld’

  Daarom geeft Jero ook een welgemeend advies aan liefhebbers en bezoekers van de Millingerwaard. “Er zijn drie gebieden die ik aanduid als rustgebieden. Struin daar niet doorheen, want op afstand of met een verrekijker kun je ook van deze stukken natuur genieten. De wandelpaden die ik als vriendelijk voor de natuur beschouw, beslaan vijftien kilometer op goed begaanbare paden, en dat moet toch genoeg zijn om er lekker op uit te kunnen gaan?”

  ‘DEZE FILM LAAT ZIEN DAT DE NATUUR OOK EEN PLEKJE VERDIENT ’

  ‘Wildlife Holland 2’ is opgenomen in de Kekerdomse Ward, de Erlercomse Waard en de Millingerwaard met een totale oppervlakte van 1000 hectare. In de 4 jaargetijden van 2017 zijn er meer dan 2600 filmfragmenten geschoten. Inmiddels staan zijn volgende twee films gepland. Voor ‘Wildlife Holland’ deel drie heeft hij ook al een aantal fragmenten geschoten. Dit deel gaat over ‘De Waal met de uiterwaarden van Nijmegen tot
  Kekerdom’... “Het is veel werk en niet iedereen kan mijn kritiek waarderen. Met deze films wil ik laten zien dat dat de natuur ook een plekje verdient ” ....

 19. https://www.youtube.com/watch?v=IlJRMZg9FCo
  Bekijk de video over de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen. Gedeputeerde Michiel Rijsberman vertelt samen met gebiedsmanager Susan Bonekamp meer over het ontstaan en de plannen voor dit vogelparadijs. Laat u inspireren en kom meer te weten over dit stukje nieuwe natuur in Nederland.
  https://www.youtube.com/watch?v=IlJRMZg9FCo
  Provincie Flevoland - ontwikkeling Oostvaardersplassen

 20. Natuur in de stad - Leiden
  https://www.youtube.com/watch?v=Mm2Wci-Knsg
  Leiden is één van de eerste steden in Nederland met een natuurmeetnet, d.w.z. dat bijna elke plant en elk dier in de stad geteld is. Iedereen heeft meegedaan, van experts tot schoolkinderen. Neem bijvoorbeeld Jasper Groos. Hij is een fan van de kauw, een vogel, die zich prima thuisvoelt in deze stad. Of Hans Adema, die alles, maar dan ook alles van paddestoelen weet. Hij maakt een ronde door de Hortus Botanicus en de oude binnenstad van Leiden om te laten zien, dat er meer paddo's en zwammen zijn dan gedacht.

  Natuur in de stad - Leiden
  https://www.youtube.com/watch?v=Mm2Wci-Knsg

 21. Nationale landschappen - Middag-Humsterland
  https://www.youtube.com/watch?v=_4jZLVoWSlM
  Ten noordwesten van de stad Groningen liggen de voormalige, middeleeuwse eilanden Middag en Humsterland. Bewoning was hier vroeger mogelijk op wierden. Deze zijn archeologisch interessant en in goede staat. Tussen de eilanden liggen dichtgeslibde wadgeulen die nog steeds terug te vinden zijn in de gebogen vormen van de sloten en percelen.

  Middag is een verbastering van "Midage" of "mid oog", met de betekenis "middelste eiland" - vergelijk "oog" in Schiermonnikoog. Humsterland is afgeleid van Hugmerchi of kerspel, dat is een gemeente met een eigen rechtspraak.
  Nationale landschappen - Middag-Humsterland
  https://www.youtube.com/watch?v=_4jZLVoWSlM

 22. 3.903 weergaven 15 mei 2020
  Filmmaker: Ralph Stutchbury (Zimbabwe, 2017)
  De Afrikaanse baobab boom is een van de grootste levende organismen ter wereld, een icoon van het Afrikaanse landschap. The Upside Down Tree vertelt het fascinerende verhaal van deze opmerkelijke boom.

  https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
  Een film van Hans den Hartog.
  Deze film was tot 28 mei 2020 gratis te bekijken via dit kanaal. Tot 31 dec 2021 is deze film nog met 50% korting (1,50 euro) te bekijken via https://vimeo.com/r/2zb1/RDJvYzhHTT. Gebruik hiervoor de actiecode: WFFR-online-2020
  Het werk van vogelwachters in Europees natuurreservaat De Boschplaat op Terschelling bestaat niet enkel uit het bewaken van het terrein. Gastheerschap, het geven van voorlichting en inventarisatie en monitoring van het dieren- en plantenleven zijn minstens zo belangrijk. De laatste professionele vogelwachter van Staatsbosbeheer, Oene de Jong, neemt ons mee in deze bijzondere wereld in een wonderschoon dynamisch landschap. Oud vogelwachters vertellen hun verhalen aangevuld met uniek historisch beeldmateriaal, filosofische anekdotes en prachtige Time Lapse beelden. Hieruit blijkt dat de vogelwachtgeschiedenis van grote waarde is voor het cultureel historisch erfgoed van dit Waddeneiland. Naast De Boschplaat brengt de filmmaker ook een bezoek aan Engelsmanplaat en Rottumerplaat, twee unieke plekken in het Waddengebied waar Vogelwachters in het broedseizoen permanent aanwezig zijn.

 23. 494 weergaven 31 jan. 2021
  Filmmaker: Michael Cunliffe (UK)
  In dit spectaculaire avontuur zie je de grootste samenkomst van haaien in Britse wateren. Deze film was onderdeel van WFFR 2017.

 24. Graag willen we ook uw aandacht vragen voor twee online lezingen in
  oktober en wel:

  Maandag 10 oktober, Het hoe en wat van paddenstoelensporen (Else
  Vellinga).
  Zoom-link, https://us06web.zoom.us/j/87415413281
  en
  Maandag 24 oktober, Effecten van stikstofdepositie op paddenstoelen en
  de betekenis voor het functioneren van het bosecosysteem (Thom Kuyper).
  Zoom-link, https://us06web.zoom.us/j/84428536920

  In het maandjournaal van oktober vindt u meer informatie over de op
  stapel staande lezingen. Voorbije lezingen kunt u hier terugzien:
  https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/

 25. Onder verantwoordelijkheid van Waterschap Noorderzijlvest is uit sloten in de wijk De Held in Groningen vorig jaar bijna alle krabbenscheer verwijderd. Deze plant is onontbeerlijk voor de voortplanting van de libellensoort Groene glazenmaker, een zeldzame en kwetsbare libellensoort en dus beschermd. Een overtreding van de Wet natuurbescherming, maar de provincie reageerde lauwtjes, en laat ook geen werk maken van het correct opnieuw aanplanten. De fractie heeft vragen gesteld aan het College over deze betreurenswaardige gang van zaken.
  https://pointer.kro-ncrv.nl/grutto-verhuizen-geoorde-fuut-verhuizen-nieuwbouw
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/764524/noorderzijlvest-transplanteert-krabbenscheer-in-stadswijk-de-held
  https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/krabbenscheer-verwijderd-uit-sloten-de-held
  https://www.inaturalist.org/posts/43089-16-krabbenscheer-en-groene-glazenmaker-verdwenen-bij-nathalie-barneykade-de-held

 26. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/85fbabc6-1e62-407f-b6eb-5b8a1a77213a/2022-10-27-friesland-vindt-dat-er-actief-op-wolven-gejaagd-mag-worden De wolf maakt te veel slachtoffers in Friesland. Daarom moet er volgens de Provinciale Staten van Friesland actief op de wolf gejaagd worden. Voormalig boswachter en wolvenkenner Lennard Jasper vertelt over de wolf in het Radio 1 Journaal.
 27. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/null/beccec47-a9a6-4d92-af7a-02b48cf221df/2017-11-26-leven-met-wolven Het is niet meer tegen te houden: de wolven komen onze kant op. Een Canadese schapenhouder leert Nederlandse collega's hoe daarmee om te gaan.
 28. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/null/54c9204f-10a3-4c84-959e-6a948681fa23/2019-01-06-vroege-vogels-special-over-wolven
  Vroege vogels
  BNNVARA
  06 januari 2019 07:00 - 10:00
  Vanaf januari 2019 is het officieel. Voor het eerst in 200 jaar heeft er een wolf zich gevestigd in Nederland. Op de Veluwe. Twee exemplaren lopen hier nu al meer dan 6 maanden rond en daarmee is de vestiging officieel. Voor veel zoogdierliefhebbers reden om een feestje te vieren. Maar niet iedereen is blij met de komst van het forse roofdier. Sterker nog, sommigen zijn de wolf liever kwijt dan rijk. Vinden ons land helemaal niet geschikt voor de Canis Lupus. Of vinden dat mensen en vee beter beschermd moeten worden.

  In Vroege Vogels hebben we het een uur lang over de komst van de wolf naar ons land. We praten met wolvenexperts, maar ook met een schapenhouder, met een natuurfilosoof en met historicus Dik van der Meulen, die met zijn boek over de wolf (De kinderen van de nacht) in 2017 de Jan Wolkers prijs won

 29. De wolf blijft in Nederland voor ophef zorgen. Stichting Faunabescherming beschuldigt Het Nationale Park De Hoge Veluwe van het temmen van een of meerdere wolven in het park. Al een paar keer is gesignaleerd dat een wolf dichtbij bezoekers kwam, iets wat die dieren normaal gesproken nooit doen. Een gesprek met hoogleraar Ecologie Han Olff. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/6d32fe8d-1c67-4bb6-9ac9-b3d7a68c848c/2022-10-26-de-wolf-komt-steeds-dichterbij
 30. ijstkokers kunnen meer dan alleen rijst koken. Het apparaat kan worden gebruikt om maaltijden te bereiden, zoals spareribs, chili of pizza. Rijstkokers kunnen ook worden gebruikt om andere granen te koken, zoals gerst of quinoa. U kunt ook ontbijten zoals havermout of pannenkoeken bereiden in een rijstkoker.
 31. Thank you for your interest in the webinar Riparian management led by the landscape held on Friday October 21st. The video (with dutch subtitles) and the sheets are now available on our website.
  https://platformwow.nl/terugblikken/2022/10/terugblik-climate-adaptation-solutions-from-other-corners-of-the-world-episode-5
  Summary
  Boy Possen talked about the interaction between water resources, flood safety, water quality and 'how to slow the flow'. Stefan Ploum talked about how the capillaries of streams can provide significant ecohydrological improvements to the system in Swed
  https://platformwow.nl/terugblikken/2022/10/terugblik-climate-adaptation-solutions-from-other-corners-of-the-world-episode-5
  In this webinar on climate adaptation Boy Possen and Stefan Ploum discussed the design of banks along streams and rivers in the Netherlands and Sweden. How do we deal with landscape design around these waters and how do we control the interaction between these components? Do we try to adapt the landscape to the desired function or do we work with the landscape?

  Boy Possen is an ecohydrologist at Brabant Water and previously worked at Stichting Bargerveen and Royal HaskoningDHV. He talked about the interaction between water resources, flood safety, water quality and 'how to slow the flow'.
  https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
  Stefan Ploum is soil and water consultant at Aequator and recently obtained his PhD on the interaction between groundwater and surface water. He talked about how the capillaries of streams can provide significant ecohydrological improvements to the system in Sweden.

  Below you will find the video and the sheets.

 32. https://platformwow.nl/terugblikken/2022/10/terugblik-climate-adaptation-solutions-from-other-corners-of-the-world-episode-5
 33. 3.903 weergaven 15 mei 2020
  Filmmaker: Ralph Stutchbury (Zimbabwe, 2017)
  De Afrikaanse baobab boom is een van de grootste levende organismen ter wereld, een icoon van het Afrikaanse landschap. The Upside Down Tree vertelt het fascinerende verhaal van deze opmerkelijke boom.
  https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival

 34. Wildlife Film Festival Rotterdam is hét jaarlijks filmfestival met de mooiste natuurfilms uit binnen- en buitenland. Dit jaar van 4 – 9 oktober in filmtheater Cinerama en online van 5 – 30 oktober. Ga mee op ontdekking en ervaar het zelf tijdens Wildlife Film Festival Rotterdam ’22
  Passe-Partout
  https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
  Indien je meerdere films van WFFR online wilt bekijken raden wij een passe-partout aan

 35. Holland, natuur in de delta gaat over de bever. Wie zien beelden uit de Biesbosch. Achter de schermen zien we welke moeilijkheden overwonnen moeten worden om dit nachtdier te kunnen benaderen. Met infrarood en blubber in de laars is het gelukt Holland, natuur in de delta gaat over de bever.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZGkK9UaxHME&list=PLHZXkImD5Pop2Zk5ApaZGzbIyOs4-49U7&index=4

 36. Documentaire Afsluitdijk
  Een film van Henry Spruyt. Bij het 75 jarig bestaan van het IJsselmeer is een jaar lang gefilmd in de buitendijkse natuurgebieden.
  De mens heeft in 1932 met het wegnemen van eb en vloed, door de aanleg van de afsluitdijk, een duidelijke stempel gedrukt op de natuur tussen Workum en Makkum.
  In 2007 bij het 75 jarig bestaan van het IJsselmeer is er een jaar lang gefilmd in de buitendijkse natuurgebieden en laat het een tal van ontwikkelingen zien.

  Zie ook mijn website voor meer schitterende foto's van alles wat de natuur te bieden heeft op www.henryspruyt.nl

 37. A Wild Year (vrt.nu - Canvas)
  Deze driedelige natuurdocumentaire toont de invloed van de seizoenen op de typische Britse landschappen. Elke aflevering gaat over één gebied: The Pembrokeshire Coast, The North York Moors en The Fenlands. Hoewel we geografisch gezien niet zo ver van elkaar af liggen, komen er over het water heel wat voor ons ‘exotisch’ aandoende soorten voor, zoals de kraanvogel en de papegaaiduiker die er tot broeden komen

 38. Au royaume de la forêt (YouTube) Een film over het wonderbaarlijke leven in de bossen van Europa, van prille lente tot barre winter. Je krijgt er ongeziene beelden voorgeschoteld van de kleinste bloemen tot de grootste bomen, van de zachtaardigste planteneters tot de meest meedogenloze rovers.
  https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
  Au royaume de la forêt (YouTube)

 39. https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
 40. Les animaux sauvages de nos forêts - Un voyage des Vosges du Nord à l'Ile-de-France

  Les animaux sauvages de nos forêts - Un voyage des Vosges du Nord à l'Ile-de-France

 41. https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
 42. https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
 43. Dans les forêts d'Europe, quand vient la fin de l'hiver, les arbres commencent à bourgeonner et les fleurs à éclore, dévoilant leurs pétales et leurs couleurs. Les femelles mettent bas. Les jeunes animaux, nouveaux venus parmi les habitants des sous-bois, doivent prendre des forces et rester auprès de leur mère. L'été venu, ils peuvent enfin sortir et explorer les environs. Arrive l'automne avec ses champignons et ses feuilles aux teintes orangées. Une année entière vient de s'écouler. De l'arrivée du printemps au retour de l'hiver, gros plan sur le spectacle qu'offre la nature, qui s'éveille et se transforme au fil des saisons.
  https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
  https://www.youtube.com/results?search_query=au+foret+royaume

 44. https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
 45. https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
  https://www.youtube.com/results?search_query=au+foret+royaume

 46. Natuurfilm de Makkumer Waard deel 1/2 - Henry Spruyt
  Deze film staat in het kader van mijn 40-ste inventarisatie jaar op de Makkumerwaard.
  In het zelfde jaar ( 2009/2010) heb ik tijdens de inventarisatie de natuur van de waard zoveel mogelijk op film vast gelegd. Soorten vogels komen en gaan waardoor de film goed vergeleken kan worden met de soortenrijkdom van mijn films uit de zeventiger jaren.
  Dit materiaal leverde twee uur natuurbelevenis op en is verdeeld over twee films.
  Deel 1 geef ons gedurende één uur het eerste half jaar weer van de winter tot de zomer.

  DEEL 2: http://youtu.be/Egb4-MSNhA0

  Zie ook mijn website voor meer schitterende foto's van alles wat de natuur te bieden heeft op
  Natuurfilm de Makkumer Waard deel 1/2 - Henry Spruyt
  https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/de-mooiste-nederlandse-natuurfilms
  https://www.youtube.com/watch?v=_JhkJLSzQuA

https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
https://www.youtube.com/results?search_query=au+foret+royaume
https://www.onzenatuur.be/artikel/10-fascinerende-natuurdocumentaires-voor-donkere-winteravonden
https://www.vinden.nl/mb/gratis+natuurfilms/
https://www.youtube.com/watch?v=_JhkJLSzQuA
346-Nederlandse Natuurfilms op Youtube -kopie

Publicado el octubre 31, 2022 07:00 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario